8,960 Reputation

32 yesterday
16 2 days ago
22 Aug 23
11 Aug 22
14 Aug 21
26 Aug 20
8 Aug 19
-7 Aug 18
5 Aug 17
10 Aug 15
23 Aug 13
20 Aug 12
5 Aug 11
6 Aug 9
15 Aug 8
17 Aug 7
19 Aug 6
-1 Aug 5
20 Aug 4
23 Aug 3
10 Aug 2
100 Aug 1
13 Jul 30
44 Jul 29
54 Jul 28
4 Jul 27
67 Jul 26
57 Jul 25
56 Jul 24
19 Jul 23