10

Halachic Yerushalyim is indeed still the same size (eg. for Maaser Sheni purposes). Shushan Purim is celebrated both in an ancient walled city and "adjacent" to it (Megilla 2b).


10

The Rabbis at the time ruled that since the dead could not be moved from the Old City they should be moved into a temporary grave until an opportunity would allow them to be re-interned on the Mount of Olives. Unfortunately that took another 19 years to happen. .. in the Jewish Quarter of the Old City of Jerusalem some 40 fighters and others who were ...


10

See the Mishna in Chagigah (Perek 1 - Chapter 1) : פרק א - משנה א הַכֹּל חַיָּבִין בָּרְאִיָּה, חוּץ מֵחֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה וְקָטָן, וְטֻמְטוּם, וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס, וְנָשִׁים, וַעֲבָדִים שֶׁאֵינָם מְשֻׁחְרָרִים, הַחִגֵּר, וְהַסּוּמָא, וְהַחוֹלֶה, וְהַזָּקֵן, וּמִי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לַעֲלוֹת בְּרַגְלָיו. אֵיזֶהוּ קָטָן, כֹּל שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִרְכּוֹב ...


8

From what I've gathered so far, researchers seem to agree that this temple was built prior to the religious reforms enacted by Kings Chizkiyahu and Yoshiyahu1. On-site, the altar and other cultish/idolatrous artifacts were found buried under the mortar floor of what was the second level of the Motza site (identified with what is known scientifically as "...


7

Two thousand years beforehand, they may not have said this text. Rambam's text, for example, does not have it, nor do Seder Rav Amram Gaon (ed. Harpenes: Seder Tisha B'av), or Seder Rav Sa'adya Gaon, which just has השוממה. Nevertheless, it is present in the Siddur of R. Eleazar Rokeah (ch. 123 p. 637). His Siddur makes clear that the references to being ...


6

(The Talmud is aware of the Hasmonean civil war, by the way; it's mentioned in passing in Bava Kama 82b: כשצרו בית חשמונאי זה על זה היה הורקנוס מבפנים ואריסטובלוס מבחוץ) As for Pompey, it's in Sforno's commentary to Deuteronomy 28:14: Deuteronomy Chapter 28 contains a very lengthy, depressing list of horrible things that will happen to the Jewish people ...


6

There is no stone on the exposed kotel which is opposite the kodesh hakadoshim. However if you go to the tunnel tours there is a spot marked which is. See this page for maps and pictures: http://www.generationword.com/jerusalem101/38-western-wall-tunnels.html


6

Rabbi Yaakov Shapiro says based on what he heard in the name of Rabbi Shmuel Eliyahu, based on the Gemara in Megila, that the Vav here shows us that it is in the honor of the righteous people that Jerusalem gets elevated. The Aderes in Tehila l'David 10 explains that therefore there is a Vav in V'Lyerushalayim. ולא בכדי התפילה של 'ולירושלים עירך' היא ...


5

In the Chumash, we find "Malki-tzedek, king of Shalem", as well as Avraham referring to the place of Akeidat Yitzchak as "Hashem Yireh." The midrash says those names were combined, "Yireh+Shalem" -> "Yerushalayim." Note that in Aramaic, it's pronounced "Yerushlame", which fits with how it's written Biblically -- no yud before the final mem. However in ...


5

In Parashat va-Yishlach (Bereshit 35:1) it says: ויאמר אלהים אל-יעקב, קום עלה בית-אל ושב-שם; ועשה-שם מזבח -- לאל הנראה אליך, בברחך מפני עשו אחיך. And God said unto Jacob: 'Arise, go up to Beth-el, and dwell there; and make there an altar unto God, who appeared unto thee when thou didst flee from the face of Esau thy brother.' Back in Parashat va-Yetze' (28:...


5

Rambam Mezuza 6,8 אחד שערי חצרות ואחד שערי מבואות ואחד שערי מדינות ועיירות הכל חייבים במזוזה שהרי הבתים החייבין במזוזה פתוחין לתוכן Gates of courtyards, cul de sacs, countries and cities need a Mezuza as the houses which need Mezuzas open up to those gates (i.e the only way out of that enclosed city/courtyard from ones house is through one of those ...


4

Rabbi Eleazar Ben Hanania Ben Hizkiya. The evidence for this one is not 100% proof, but: 1) In Shabbat 13b it says that חנניה בן חזקיה וסעתו compiled Megillat Taanit. He is also identified as one of the leaders of Beit Shammai, and is known for "saving" the book of Ezekiel among other things. 2) We only have an Aramaic version of Megilat Taanit, but ...


4

This could be Malchitzedek, traditionally identified as Shem, son of Noah. He was a priest and the ruler of Yerushalayim* in the time of Avraham Avinu, although it was then known as Shalem (see Parshat Lech-Lecha and commentary ad loc.).


4

The Peirush Yafeh Toar to Bereishis Rabbah 56:10 says that the reason is because Avraham Avinu was a greater Tzadik, so the name he gave (Yireh), takes precedence: ואף על פי ששם שלם קודם ליראה מכל מקום הקדים בהרכבה יראה דאברהם צדיק תפי משם


4

Pirkei Avot 5:5: עֲשָׂרָה נִסִּים נַעֲשׂו לַאֲבוֹתֵינוּ בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ... וְלֹא אָמַר אָדָם לַחֲבֵרוֹ צַר לִי הַמָּקוֹם שֶׁאָלִין בִּירוּשָׁלַיִם: Ten miracles were performed for our forefathers in the Temple: (10) A person never said to his fellow, 'It is too crowded for me to sleep overnight in Jerusalem.' Thus, there was room to house all the ...


4

See the Malbim on that verse in ישעיה פרק-ב דבר ה' הוא הנבואה, ותורה היא תורת משה Firstly he teaches defines the words: Dvar Hashem refers specifically to prophecy. Torah refers to the Torah, as we know it. Then he explains the verse in detail: תצא תורה, לכל העולם כמ''ש כי יפלא ממך דבר למשפט וכו' וקמת ועלית וכו', וזה היה רק בציון, ודבר ה', הוא דבר ...


4

As DanF already answered, the Torah only commands us to go for the 3 festivals. However, if you look in the Mishna in Yoma, 7:2, and its commentators, you will learn that there were people who attended the Yom Kippur services in the Bet HaMikdash - and that it was a Mitzva to do so. Mishna: הָרוֹאֶה כֹהֵן גָּדוֹל כְּשֶׁהוּא קוֹרֵא, אֵינוֹ רוֹאֶה פַר ...


4

Perhaps you were listening to the song "*Shomrei hafkid l'ircha kol hayom v'kol halaila" which in turn is inspired by the verse in Isaiah 62:6-7 "Upon your walls, O Jerusalem, I have set watchmen, Who shall never be silent By day or by night. O you, the LORD’s remembrancers (sic), Take no rest - And give no rest to Him, Until He establish Jerusalem And make ...


3

As mentioned in the comments above the bracha of "Barukh Ata Hashem Elokeinu Melekh Haolam Sheasa et Hayam Hagadol" when seeing the ocean for the first time in 30 days is relevant. In addition highly relevant to your visit to the Old City (or the Mount of Olives) is the practice of kria (tearing your clothes) over the Temple Mount. See R Ari Enkin's very ...


3

The Tur in the laws of Biract Hamazon (OC 188) writes that they would pray that Jerusalem and the Temple should remain standing. The same can probably be said about Shmona esrei.


3

It was actually the subject of a machlokes Rishonim if Rosh HaShana should be two days in Jerusalem/Beis HaVaad/Israel. The Baal Me'or (Beitza 3a) cites part of the discussion, and records that the practice was to only keep one day, until it was changed per the psak of the Rif. The Rif claims that based on Rava (that R' Yochanan would agree even after the ...


3

I think you'd have to ask Isaiah, since it's a quote from Isaiah 2:3. If you read the rest of the chapter, it's a vision of how the world to come will be like. It seems to center on other nations acknowledging Hashem and His word, laws, etc. Since earlier in the chapter, it says that the Lord's house will be established in Jerusalem, it stands to reason ...


3

Some comments on the question have disputed whether you're right that an inordinate number of Ashkenazic synagogues in Israel use nusach "S'farad". I haven't seen statistics on point, but my limited experience tells me that you're right, specifically about such synagogues as are often called "דתי לאומי". If so then, as you ask, why? Someone once told me why....


3

Wikipedia answers your question Jerusalem appears in the Hebrew Bible 669 times [...] For example, the book of Psalms, which has been frequently recited and memorized by Jews for centuries, says: "O God, the nations have entered into your inheritance, they have defiled the sanctuary of your holiness, they have turned Jerusalem into heaps of ...


3

The Western Wall Heritage Foundation offers the very popular Western Wall Tunnels Tour, which takes tourists under Jerusalem's Muslim Quarter, along the length of the western retaining wall of Herod's expansion of the Temple Mount ("Kotel Hama'aravi"). On this tour, you get to see different shapes and sizes of stones in the wall from different eras, going ...


3

Presumably the argument between Rabbi Zechariah ben Avkulas and the other sages over what to do with Bar Kamtza's korban. It sounds like they were arguing right there in the Mikdash.


2

The eight statements are from eight different sages. Presumably, as in other places where the g'mara says "A says X, B says Y, etc", they are disagreeing with each other. Sometimes when there are multiple opinions the g'mara reconciles them (A was talking about this specific case where X applies, B was talking about this other case where Y applies, they ...


2

What you say is similar - somewhat - to what the Ralbag explains there. He says it refers to the covenant that Abraham made with Abimelech not to fight with each other: The blind refers to Isaac who- towards the end of his life - lost his sight. The lame refers to Jacob who - after the fight with the angel - limped for a while. וַיֵּלֶךְ הַמֶּלֶךְ ...


2

Shemaisrael.co.il writes on this subject: One of the most moving descriptions of the universal pilgrimage to the Temple is found in the following prophecy which describes the Temple as an educational center for all peoples:   “It will happen in the end of days: The mountain of the Temple of Hashem will be firmly established as the head of the mountains, and ...


2

The Badatz Eruv is quite smaller that the Rabbanut Eruv in the link provided by mbloch, primarly serving chareidi areas. VERY general boundries/areas in the Badatz eruv: (Counter-clockwise) Ramot, Ramat shlomo, Ramat Eskol, French Hill, Sderot Bar Lev, The Old City, Mamilla, king George, Sharei Chesed/Rechavia, Does not include any part of Gan Sacher or ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible