20

I just discovered that many Rishonim address this question. For example: Tosafos to Taanis 11a s.v. אסור לאדם אסור לאדם לשמש מטתו בשני רעבון - ואם תאמר הרי יוכבד נולדה בין החומות ואותו העת עת רעב היה וע"כ שימשו מטותיהן בשני רעבון ויש לומר דלכ"ע לא הוי אסור אלא למי שרוצה לנהוג עצמו בחסידות ויוסף לא שימש אבל שאר בני אדם שימשו If you ask, Yocheved, ...


12

Rashi raises this question, and answers (probably based on the Midrash 94:9) that the 33rd is Yocheved, who wasn't born until they got to Egypt. Ibn Ezra (on verse 23) rejects this explanation, and instead suggests that Jacob himself is included in the count.


11

Rav Chaim Yaakov Goldvicht ZT"L (Rosh Yeshiva of Kerem B'Yavneh) had an interesting explanation. For 20 years he was bothered by the question - for years, Yosef served as viceroy of Egypt, and sent no message to his father to tell him he was alive, and made no attempt to contact him. Why not? He gave the following explanation: Yosef thought that his ...


11

The Ramban (Nachmanides) explains: "he brought all money into Pharaoh’s house and did not accumulate for himself treasures of money and secret hiding places for wealth in the land of Egypt, or send it to the land of Canaan. Instead, he gave all money to the king who trusted him and purchased the land for him, and even the bodies of the Egyptians". ...


9

Rashi addresses this issue and says the following (quoted from Sefaria) שלשים ושלש THIRTY THREE — But in the enumeration above you will find only thirty-two. The one whose name is omitted is Jochebed who was born “between the walls” just as they entered the border city, as it is said (Numbers 26:59) “Jochebed, the daughter of Levi, whom her mother bore to ...


8

Like with so many of these questions, there are several approaches as to how to deal with this issue: While this approach is rejected by every commentator I've seen, I think it's worth mentioning at least as a rejected possibility: Yosef wanted to take revenge on his brothers for selling him. Besides for being an unacceptable interpretation because it makes ...


8

Trop marks are traditionally always placed on the accented syllable EXCEPT Yetiv and Telisha Gedola which are always on the first letter, and Telisha Ketana, Pashta, Zarka, and Segol which are always on the last letter. In those words, you have to just know where the accent goes. (Many printers nowadays print a second trop mark on the accented syllable in ...


8

The Midrash you heard referred to is on Megillah 17a and it does correlate the two periods. The two missing years from Yaakov's time to get to 22 are from his travel back and are listed as 18 months in Sukkot (Gen 33:17) and 6 months in Beit-El (35:6). The Yosef calculation is based on Yosef being kidnapped at age 17 (37:2), standing before Paroh at 30 (41:...


7

Even though the famine ended when Yaakov gave the bracha to Par'o (Ramban) they still needed food during the growing season and they needed seeds to plant for the new season. Up until now, the famine had been so severe that they could not even manage a seed stock. Thus, had Yosef not provided another growing season worth of food, they would have starved. Had ...


6

Ibn Ezra in his long commentary to Shemot 1:11 and 12:37 claims they are different places and that the Jews lived in Ra'meses and not in Ra'amses which they built. (According to this it would be a correctable mistake when reading the Torah since it totally changes the meaning.) Chizkuni to Shemot 12:37 assumes they are the same place when he says they ...


6

The Tosefta (Sota 10:3)1 notes this very apparent inconsistency and uses it to derive an example of the principle (introduced in 10:1): בזמן [שהצדיקים] באין לעולם טובה באה לעולם ופורעניות מסתלקת מן העולם וכשנפטרים מן העולם פורעניות באה לעולם וטובה מסתלקת מן העולם When righteous people come to the world, goodness comes to the world, and calamities are ...


5

It's hinted to in the Zohar in VaYechi - search for the words יָשִׁית יָדוֹ The second instance on that page says: יָשִׁית יָדוֹ עַל עֵינֶיךָ. מַאי קָא מַיְירֵי. אָמַר רִבִּי יֵיסָא, בְּגִין יְקָרָא דְיַעֲקֹב, וּלְאִתְבַּשְּׂרָא דְּהָא יוֹסֵף קַיָּים, וְיִשְׁתַּכַּח עֲלֵיהּ בְּמִיתָתֵיהּ. Meaning that Yosef will be present when you die. The third ...


5

If there is an earlier source, I am not aware of it; it is not among any of the following: Targum Yonasan ben Uziel Braishis 46:17 says that Serach was the one who told Yaakov that Yosef was alive. There is no mention there of a harp. Rashi Shmuel2 20:19 mentions in the name of Medrash Agada that Serach was the one who told Yaakov that Yosef was alive. ...


5

If the brothers knew about it, they would have known the reason - that they were forced to do it in order to obtain food. Yosef, as the second in command, would not have been forced due to his position (giving out the food to everyone else). So the fact that he was circumcised would have had to have been for a different reason. ברוך שכוונתי וכו


5

I'll give it a try. There are some inaccuracies in your question that should be clarified before considering the question of Ankhmahor as Yosef. This is not "the earliest archeological evidence we have for Bris Milah." It was once thought to be, but that award now goes to a recently discovered relief fragment of two children being circumcised, found in the ...


5

One reason given is that Par'o did not allow them to leave. Note that when they wanted to bury Ya'akov in Mearas Hamachpelah, Yosef had to request permission to do so and push hard. As Rashi says in Vay'chi 50:5 as he adjured you: But were it not for the oath, I would not permit you [to go]. He (Pharaoh) was afraid to tell him (Joseph) to transgress the ...


4

The Taz asks this question in his Divrei Dovid and answers that Yosef had not actually attempted to have the Egyptians circumcise themselves, he was merely proving to them to what extent they were required to heed his every command. Then afterwards there was no circumcision carried out.


4

An answer is proposed in the sefer שעשועי על התורה, on this week's parshah. The gemara (Megilah 16a) that says that בנימין got five pieces of clothing, whereas the other brothers only got one apiece, to symbolize that in the future, מרדכי would go out with five pieces of clothing. The Gra asks on this that the symbolism is nice and everything, but how was ...


4

הרב איתן שנדורפי suggests that it is to give praise to those Shevatim, that despite all being born in Padan Aram, they were still tzadikim, based on Rashi Bereishis 25:20. He shows that this is a commonly added piece of information all over Bereishis. Gershon Gold pointed out the following answer from the Nesiv Hayashar here, that based on the Alshich's ...


4

When it's chaser it means the objects are similar like by the luchos. The Shevatim are diffrent sizes but Binyamin got 5 of the same size since it was only for him . (Torah Temimah)


4

That word is always pronounced with emphasis on the second-to-last syllable (mil'el) and is past tense. (If it had a prefixed vav and were mil'ra (emphasis on the last syllable), it'd be future tense. Maybe that's what you're thinking of.) The segol cantillation mark is always written on the last letter. Most copies of Chumash follow the standard practice ...


4

I would like to suggest a different answer. -- It would seem clear to me that Yaakov knew through prophecy not to go back to Eretz Yisrael as it is stated explicitly in 46:3-4 "And He [Hashem] said 'I am the G-d - G-d of your father. Have no fear of descending to Egypt, for I shall establish you as a great nation there. I shall descend with you to Egypt, ...


4

I'll translate what he says and perhaps that will make it clearer. It seems that Yaakov didn't believe that Yosef had actually died, as he never saw him (subsequently?) in a dream/vision. Rather, he held that it must be that Yosef became mentally ill (lit: his mind was torn up), and he lives amongst the animals. Since there's an animal called a jackal ...


4

Shadal seems to say that Yaakov wouldn't mind if he would have died (46:30) הלואי ואמות עתה, כלומר אין רע אם אמות עתה, אחרי ראותי שאתה חי, ואם עתה אמות, אמות בשיבה טובה - I wish I would die now, meaning it wouldn't be bad to die now that I see you're alive. And if I die now then my death would be at a good, satisfying time Though Rashi quotes a Midrash ...


3

In ancient Egyptian society, the role of priest was very important. Religion guided every aspect of Egyptian life. Even though ancient Egyptian religion was based on polytheism, the people believed that the gods lived in the temples. Only priest were allowed to enter the sacred areas and approach statues representing the god or goddess. The city of On (...


3

In Maayanah Shel Torah, a teaching is brought in the name of R"I MiKuzmir, who I'm pretty sure is R' Yechezkel Taub of Kuzmir, the founder of the Modzitz Dynasty. Here's a rough translation: We know the the Holy Temples were destroyed because of Baseless Hatred. When Yosef and Binyamin met, and felt that their separation until now had been caused by of ...


3

Rabeinu Avraham Ben HaRambam, in explaining why Reuvein didn't tell Yaakov (since Reuvein wasn't in on the sale), suggest in one answer that Reuvein didn't tell for the same reason that Yosef didn't - he wanted to see how Divine Providence would play out. This is particularly applicable to Yosef, who has just seen his one attempt at hishtadlus (telling the ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible