10

You're perhaps referring to the Sefer Hayashar on Chayei Sarah: ויכתוב אברהם את הדבר הזה בספר ויחתום, ויעד ארבעה עדים. ואלה שמות העדים: אמיגל בן אבישוע החתי אליחורף בן אשונה החוי, עדון בן אחירע הגרדי, עקדיל בן אבודיש הצידוני. And Abraham wrote this matter in a scroll and signed, and four witnesses witnessed. And these are the names of the witnesses: Amigal ...


9

It's from Rambam, Hilchot Teshuva 3:4: "..לְפִיכָךְ צָרִיךְ כָּל אָדָם שֶׁיִּרְאֶה עַצְמוֹ כָּל הַשָּׁנָה כֻּלָּהּ כְּאִלּוּ חֶצְיוֹ זַכַּאי וְחֶצְיוֹ חַיָּב. וְכֵן כָּל הָעוֹלָם חֶצְיוֹ זַכַּאי וְחֶצְיוֹ חַיָּב. חָטָא חֵטְא אֶחָד הֲרֵי הִכְרִיעַ אֶת עַצְמוֹ וְאֶת כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ לְכַף חוֹבָה וְגָרַם לוֹ הַשְׁחָתָה. עָשָׂה מִצְוָה אַחַת הֲרֵי ...


6

It writes here the following: May one read stories of Tzaddikim in a bathroom?1 Stories from Tanach and the Talmud are forbidden to be read in a bathroom as they are actual words of Torah. However stories of other Tzaddikim and Gedolei Yisrael seemingly may be read in a bathroom.2 1Piskeiy Teshuvos 85/3; Vayivarech David 15 2 ibid; To note that the sons of ...


4

Nitei Gavriel Aveilus2 51:13 & 51:14 brings from the Elef L'Mateh and Shevet Sofer that one would not say past the year of death in such a case.


4

R Avrohom Ehrman, writing in his book The laws of interpersonal relationships, explicitly addresses your case and calls it leitzanut (mockery). Based on Rabbeinu Yonah in Shaarei Teshuva, he describes five categories of leitzanut. The fifth category [and less grave] involves making fun of people or their behavior simply for the sake of amusement, even if it ...


3

The Rebbe's answer to the question is here: https://chabadlibrary.org/books/admur/ig/17/6382.htm?q=%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%AA


3

The Ramchal discusses this in Derech Hashem, part 2, chapter 2, where he writes that suffering allows to purify a mostly righteous person and get him ready for the World to Come God gave suffering the power to dispel the insensitivity in man, allowing him to become pure and clear, prepared for the ultimate good at its appointed time. The amount of suffering ...


3

Try here https://alhatorah.org/Purposes_of_the_Egyptian_Bondage/2/en#Formative There are 2 sources quoted there as taking this approach. Here is the earlier one (פסיקתא חדתא, אוצר המדרשים אייזנשטיין עמ׳ 48) אמר הקדוש ברוך הוא היאך אעשה להם שיקבלו בני השפחות, אורידם למצרים ויהיו כולם עבדים ובשעה שאגאלם אתן להם מצות פסח שיעסקו בה הם ובניהם ובני בניהם ויאמרו ...


3

The Ramban to Exodus 20:13-14 says this idea. I'm not sure if he is the first. והנה עשרת הדברות חמשה בכבוד הבורא וחמשה לטובת האדם, כי כבד את אביך כבוד האל, כי לכבוד הבורא צוה לכבד האב המשתתף ביצירה, ונשארו חמשה לאדם בצרכו וטובתו. And behold, the Ten Statements (Commandments) are five for the glory of the Creator and five for the benefit of man - as Honor ...


2

I found a close iteration of this segula here "Segulos for Zera Kayama – Better Than a Segulah" https://www.betterthanasegulah.org/free-services/segulos/segulos-for-zera-kayama/ Number 23: If a woman is having difficulty with child raising or she doesn’t have children altogether, it is a segulah to say the haftorah of the first day of Rosh Hashanah ...


2

The Rashbam in Bava Basra 121A, says that all holidays are called Shabbos Shabooson (and they are made by bais din when they are mekadesh the chodesh) therefore they called the weekly shabbos, shabbos bereishis since it's been made holy from the six days of creation as the passuk says "vayikadesh"


2

Berachos 5a וְהַיְינוּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: נֶאֱמַר ״בְּרִית״ בְּמֶלַח, וְנֶאֱמַר ״בְּרִית״ בְּיִסּוּרִין, נֶאֱמַר ״בְּרִית״ בְּמֶלַח, דִּכְתִיב: ״וְלֹא תַשְׁבִּית מֶלַח בְּרִית״ וְנֶאֱמַר ״בְּרִית״ בְּיִסּוּרִין, דִּכְתִיב: ״אֵלֶּה דִבְרֵי הַבְּרִית״, מַה ״בְּרִית״ הָאָמוּר בְּמֶלַח — מֶלַח מְמַתֶּקֶת ...


1

Refer to the Sifrei in Devarim 32 where it writes: ועוד, יהא אדם שמח בייסורים יותר מן הטובה, שאלו אדם בטובה כל ימיו - אין נמחל לו עון שבידו. ובמה נמחל לו? ביסורים נמחל לו! And, what is more, one should rejoice more in affliction than in good. For if one lived in (the midst of) good all of his life, his transgression is not forgiven (thereby). And by what is ...


1

The Seforim Blog has an article discussing it. Rabbi Dovid Cohen who is the Administrative Rabbinic Coordinator of the CRC of Chicago has a shiur on this topic here. (It's part of a longer series of shiurim on kosher meat.)


1

HaRav Tzadok HaKohen of Lublin זצ"ל writes in דובר צדק (last paragraph on page) that binah is a female trait that is rooted in the heart, whilst חכמה, wisdom, belongs to the male consciousness and stems from the brain. Quoting the זוהר he writes, "חכמה ובינה הם אבא ואימא" – “Wisdom and understanding – they are the father (i.e. wisdom) and the ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible