9

R' Chaim Bochner, another Polish rabbi who was a contemporary of the Taz, uses the term שטערי"ן שו"ס to refer to shooting stars (Or Chadash, ברכות על חוש הראות , s'if #2): זיקים והוא כוכב היורה כחץ באורך השמים ממקום למקום ונמשך אורו כשבט (בל"א שטערין שוס, מעדני מלך פ"ט סי' יג אות י בשם הרמב"ם) או כמו כוכבים שיש להם זנב ברוך עושה מעשה בראשית או שכחו ...


8

Yoma 82a ת"ר עוברה שהריחה בשר קודש או בשר חזיר תוחבין לה כוש ברוטב ומניחין לה על פיה אם נתיישבה דעתה מוטב ואם לאו מאכילין אותה רוטב עצמה ואם נתיישבה דעתה מוטב ואם לאו מאכילין אותה שומן עצמו שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש חוץ מע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים Our Rabbis taught: If a woman with child smelt the flesh of holy flesh, or of pork, we put ...


6

Rav Ari Enkin in his Shulchan Ha'Ari page.133 writes that it is best to name the child together based off Koheles Rabbah 7:3. He notes that that some hold that the father gets to name the child first (Yabia Omer 5:21). Others hold that the mother gets to name first( Igros Moshe YD 3:101 and Keser Ephraim 39).


5

Rashi on the original braitta in Shabbat 66b appears to identify it with the Old French קוטאנ"א, קונטנ''ה or קונטיינ"א - "contiene", related to the English "contain"; see below citation of transcriber of Maharshal that the bell-like stone contains a second stone. (Alternatively, perhaps the reference is to what in French is currently called cornéenne or, ...


5

R. Elazar of Kozhnitz is cited as finding an allusion to the idea that one receives power of blessing (requesting) on their birthday in the verse (Ps. 2:7-8): אֲסַפְּרָ֗ה אֶֽ֫ל חֹ֥ק יְֽהוָ֗ה אָמַ֘ר אֵלַ֥י בְּנִ֥י אַ֑תָּה אֲ֝נִ֗י הַיּ֥וֹם יְלִדְתִּֽיךָ׃ שְׁאַ֤ל מִמֶּ֗נִּי וְאֶתְּנָ֣ה ג֭וֹיִם נַחֲלָתֶ֑ךָ וַ֝אֲחֻזָּתְךָ֗ אַפְסֵי־אָֽרֶץ׃ Let me ...


4

The Netziv seems to indicate that it is stated this way, because it was a prelude to polygamy and rapid population expansion: ובנות ילדו להם. בא הכתוב ליישב שלא יהי׳ מוקשה היאך אפשר שישא אדם א׳ הרבה נשים והרי א״כ תחסרנה נשים לכמה אנשים. מש״ה פי׳ הכתוב שרצון ההשגחה העליונה הי׳ בזה. מש״ה יולדו בנות הרבה יותר מבנים. באופן שהי׳ אפשר לכל זכר ליקח נשים הרבה ...


4

Personally, I was told by my posek that one may take an Uber or a Taxi to the hospital when in labor (and he also gave me Rabbi Heineman's sheet as a reference guide for some of the other halachos). His reasoning was that it is virtually impossible to weigh out the minimization of Chillul Shabbos when figuring out calling for a taxi vs. ordering an Uber (but ...


3

I've never heard a specific idea about women in labor praying for others. However, there's a concept from the gemara Bava kama 92a: דאמור רבנן כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה A Person who needs something, and prays for a friend who needs the same thing, the one praying is answered first. So based on this, it would make sense ...


2

Leviticus 12:4 And for thirty three days, she shall remain in the blood of purity; she shall not touch anything holy, nor may she enter the Sanctuary, until the days of her purification have been completed. She shall not enter the Temple or touch (eat) any sacred items. It has nothing to do with travel away from her home. As Rashi says she shall ...


1

It seems like she starts to count again from the second birth. The Rambam Isurey Biah 10:15 says הִפִּילָה שִׁלְיָא תְּחִלָּה וְאַחַר כָּךְ יָלְדָה וָלָד שֶׁל קַיָּמָא חוֹשְׁשִׁין לַשִּׁלְיָא שֶׁהִיא וָלָד אַחֵר וְאֵין תּוֹלִין אוֹתָהּ בַּוָּלָד הַבָּא אַחֲרֶיהָ. שֶׁאֵין דַּרְכָּהּ שֶׁל שִׁלְיָא לָצֵאת לִפְנֵי הַוָּלָד. יָצָאת מִקְצָת הַשִּׁלְיָא בַּיּוֹם ...


1

When we asked the Rov (Rav Y. Salzer shlita) about this (over 3 decades ago) he said that the mother gets to choose the first child's name, and thereafter alternate (father 2nd, mother 3rd, etc.) IIRC he based this on Leah giving Reuven his name. (Even though she gave Shimon his name too and Yakov (possibly - see Rashi) give Levi his name.)


1

It's a Mishna in Oholos 7:6 that says: הָאִשָּׁה שֶׁהִיא מַקְשָׁה לֵילֵד, מְחַתְּכִין אֶת הַוָּלָד בְּמֵעֶיהָ וּמוֹצִיאִין אוֹתוֹ אֵבָרִים אֵבָרִים, מִפְּנֵי שֶׁחַיֶּיהָ קוֹדְמִין לְחַיָּיו. יָצָא רֻבּוֹ, אֵין נוֹגְעִין בּוֹ, שֶׁאֵין דּוֹחִין נֶפֶשׁ מִפְּנֵי נָפֶשׁ:‏ If a woman is having trouble giving birth, they cut up the child in her womb and ...


1

I'm guessing you are looking for Bava Basra 16b איוב לט, א. חולל אילות תשמור אילה זו רחמה צר בשעה שכורעת ללדת אני מזמין לה דרקון שמכישה בבית הרחם ומתרפה ממולדה ואלמלי מקדים רגע אחד או מאחר רגע אחד מיד מתה בין רגע לרגע לא נתחלף לי בין איוב לאויב נתחלף לי Similarly: “Can you mark when the hinds do calve?” (Job 39:1). The womb of this hind is narrow, ...


1

This seems to be a dispute between Rashi and Rambam. According to Rashi (Sanhedrin 72b DH Yatza Rosho), the fetus is not considered a separate entity. יצא ראשו - באשה המקשה לילד ומסוכנת וקתני רישא החיה פושטת ידה וחותכתו ומוציאתו לאברים דכל זמן שלא יצא לאויר העולם לאו נפש הוא וניתן להורגו ולהציל את אמו אבל יצא ראשו אין נוגעים בו להורגו דהוה ליה כילוד ואין ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible