5

By way of prefatory remarks I will include this Ibn Ezra on the verse mentioned as a precursor to any information below, and by doing so we can then remain level-headed. ומי יוכל לשער כמה זהב צפוי כל כלי המשכן We cannot really properly assess the gold in the Mishkan. Additionally, in the Ralbag cited, he proceeds those statements by saying that we ...


5

The Smag (Rav Moshe miCoucy 12th century) Mitzva Lo taaseh 309 (Also Sefer Hachinuch Mitzva 390) based on the Gemora in Yoma 24b says that there were 3 "rituals" that a Zor - non Cohen was allowed to do inside the Beis Hamikdash (Temple) or the Mishkan (tabernacle) (Shavuos 16b both Mishkan and Mikadash are equivelant משכן אקרי מקדש ומקדש אקרי משכן), even ...


4

Not everybody agrees with Rashi. Abarbanel (as cited in the JPS Miqra'ot Gedolot English translation) says that the linen threads formed the warp and the colored yarns were used in the weft to make the designs. Gersonides adds that the design work involves calculating the number of threads that will produce the image when it's woven. That's not very clear;...


4

Yalkut Shimoni, Nach 1081, says: מגלת בית המקדש מסרה הקב"ה בעמידה.... משה מסרה ליהושע בעמידה... עמד יהושע ומסרה לזקנים בעמידה... עמדו זקנים ומסרוה לנביאים בעמידה, עמדו נביאים ומסרוה לדוד בעמידה... עמד דוד ומסרה לשלמה בנו בעמידה In short, the "Scroll of the Beis Hamikdash," containing all of the details mentioned in the verses in Chronicles mentioned in ...


3

Divrei HaYamim I 28:11-19: וַיִּתֵּן דָּוִיד לִשְׁלֹמֹה בְנוֹ אֶת־תַּבְנִית הָאוּלָם וְאֶת־בָּתָּיו וְגַנְזַכָּיו וַעֲלִיֹּתָיו וַחֲדָרָיו הַפְּנִימִים וּבֵית הַכַּפֹּרֶת׃ וְתַבְנִית כֹּל אֲשֶׁר הָיָה בָרוּחַ עִמּוֹ לְחַצְרוֹת בֵּית־ה' וּלְכָל־הַלְּשָׁכוֹת סָבִיב לְאֹצְרוֹת בֵּית הָאֱלֹהִים וּלְאֹצְרוֹת הַקֳּדָשִׁים ... הַכֹּל בִּכְתָב מִיַּד יְהוָה עָלַי ...


3

Midrash Hagadol, (Terumah): אמר לו לא כשם שאתה סבור, אלא עשה אתה כשנברא העולם וכשנתחתם גופך כך עשה המשכן, וכך היה המשכן דומה לגופו של אדם ...And this is the reason why the mishkan resembles the world and the human body. במשכן היו הקרשים קבועין בתוך האדנים, ובגוף הצלעות קבועות בתוך החוליות, In the mishkan, there are planks fixed into the ...


2

As you've probably understood -- the Holy & Holy of Holies were only for the priests (kohanim). Commoners absolutely entered the courtyard, e.g. to bring an animal for sacrifice. Once the Tabernacle was built, the Holy/Holy+ section was referred to as the Ohel Moed ("Communion Tent"); commoners would stand "near the entrance of the Communion Tent", i.e. ...


2

A source (possibly the source for detailed symbolism) though not with the exact parallels, is quoted by R. Zedekiah (early 13th c.) in his Shibbole HaLeket (§3) in the name of a certain R. Meir, although it is found more elaborately in the Bereshit Rabbati of R. Moshe HaDarshan (ed. Albeck, p. 32). Since I can’t locate an online link, here is the text of BR: ...


2

There is an institute in Jerusalem that seeks to recreate them to have them ready at some point in the future. Otherwise, using them today is misguided. At the bare minimum, they contained a mix of wool and linen, which is prohibited to wear unless specifically commanded to do so, i.e. by priests in the Temple. Rabbi Aryeh Kaplan notes this in his ...


2

Warning: this is a chiddush. I would like to suggest that the amount of gold in Pekudei did not count towards the gold in Pekudei. The pesukim don't say what the gold mentioned there was used for, so there's no explicit contradiction. There's also a precedent for this: the kiyor isn't mentioned in the copper section, and Rashi says the copper mirrors used ...


1

I think we can answer this question by understanding how the mirrors helped them multiply. As the Rashi you cited states: כשהיו בעליהן יגיעין מעבודת פרך בשדה היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם ונוטלות המראות וכל אחת ואחת רואה עצמה עם בעלה במראה ומשדלתו בדברים אני נאה ממך ומתוך כך מביאות אותם לידי תאוה ונזקקות להם ומתעברות ויולדות שם ...


1

Maybe the women had now gold or silver mirrors. They, indeed, received many treasures from the Egyptian, either by asking them or by the Sea butin. So, copper mirrors were now obsolete. But the women kept them as an emotional value (of their use in Egypt). And, when the women had an opportunity to bring these mirrors to an eternal life, they all happily ...


1

The point was that they did not need the mirrors anymore to convince the men to continue to raise families. While in mitzrayim, the men were so downtrodden, overworked, and in despair, that they would have just given up if the women had not taken the initiative. Consider that even Amram was ready to give up and divorced Yocheved. He would not have been ...


1

It says in the Maamer Basi Legani 5711 and all of the other Basi Legani Maamarim of the last Lubavitcher Rebbe, which were said (at least) one per year for a course of about 40 years, that the special point of the "Shittim" wood that was used to make the Mishkan, is because the word "Shittim" is related to the Hebrew word for "Shtus" -- simply translated as "...


1

The idea of the similarities and representations of the Mishkan and the human body (amongst other things) is found in Rabbeinu Bachya, Shmos 25 9. He only mentions certain aspects of vital bodily functions. I found this site which translates his words: "The pattern of the Tabernacle and the pattern of its furnishings." (Ex. 25:9) It is a well known ...


1

It's not teaching the same thing twice. The verse in Chapter 31 is where God spoke to Moses in such a way that Moses could infer that Shabbat supercedes Mishkan. The verse in Chapter 35 is where Moses told the people the laws in a certain order to teach them that Shabbat supercedes Mishkan. If we only had the second instance we would not know how Moses knew ...


1

''ותנא כשמת עלי הכהן חרבה שילה ובאו לנוב' And a tanna taught: When Eli the priest died, Shiloh was destroyed and the Jews arrived at Nov, where they erected the Tabernacle.[zevachim 118b] it was not completely destroyed there still was some kind of a structure there אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה סח לי זקן אחד פעם אחת הלכתי לשילה והרחתי ריח ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible