Hot answers tagged

7

According to one opinion in the Midrash (Bereishis Rabbah 53:10), we do. וַיִּגְדַּל הַיֶּלֶד וַיִּגָּמַל (בראשית כא, ח), רַבִּי הוֹשַׁעְיָה רַבָּה אָמַר נִגְמַל מִיֵּצֶר הָרָע. רַבָּנָן אָמְרֵי נִגְמַל מֵחֲלָבוֹ. ”And the child grew up and was weaned” – R’ Hoshaya Rabbah said, “He was weaned from the evil inclination.” The Rabbis say, “He was ...


6

The Zohar that’s referred to is in Parashat Mishpatim 125a which talks about eating meat and milk בשעתא חדא, which can be understood as “within one hour of each other”.


5

The pamphlet makes a great case but it overstates it a bit. Yabia Omer 9:10 speaks for itself. Initially Rav Ovadia believed it was asur but seeing that the minhag of tremendous segments of klal yisrael including the most religious (see there for examples such as the Or Letzion and students in Radin) he was compelled to write his teshuva. He is adamantly ...


4

To be clear you are asking about covering the Torah while saying the blessings (and not at any other time). SA O Ch 139 (4) says: Everybody who reads (should) bless before it and after it. They should open the Torah scroll before they bless and see the verse they need to start with and then they bless and then read the Torah and then roll it up ...


4

The Maharik (Shoresh 9) writes that the congregation have a right to refuse entry to a Kohen, thus enabling them to give the aliyah to someone else. The Chasam Sofer (OCH 25) rules that once the Kohanim agree to establish certain rules (and I think that becoming a member of the Shul implies an agreement to the constitution of the Shul), the Congregation has ...


4

They do. Classical rites that mention dew in the second blessing consistently also request it in the ninth blessing: Sefardim say מוריד הטל and וברך שנתנו בטללי רצון Italians say מוריד הטל and ותן טל לברכה Yemenites say מוריד הטל and וברך את שנותינו בטללי רצון. Those that don't mention dew in the second blessing also don't request it in the ...


3

This is among the list of items Rambam enumerates as a Minhag while burying people. Avel 4 מִנְּהַג יִשְׂרָאֵל בְּמֵתִים וּבִקְבוּרָה כָּךְ הוּא. מְאַמְּצִין עֵינָיו שֶׁל מֵת. וְאִם נִפְתַּח פִּיו קוֹשְׁרִין אֶת לְחָיָיו. וּפוֹקְקִין אֶת נְקָבָיו אַחַר שֶׁמְּדִיחִין אוֹתוֹ. וְסָכִין אוֹתוֹ בְּמִינֵי בְּשָׂמִים. וְגוֹזְזִין שְׂעָרוֹ. וּמַלְבִּישִׁין ...


3

I'm not from the S&P tradition, but Judeo-Spanish. I figured I contribute nevertheless. From the top of my head: -) Introductory song: The sections of the haggadah are sung in a nice song, i.e."Kadesh urhats, karpas, yahats..." -) Ladino: The second night of the seder, the maggid is read in ladino. On both nights, the introductions of each "section" of ...


3

The idea isn't to 'burn the alcohol', but to extinguish the flame in the wine (or whatever was used for the kos of Havdala). גם נוהגין לשפוך על השלחן מן יין הנשאר בכוס אחר שתיית המבדיל ומכבין בו הנר כדי שיהא נראה לכל שלא הודלק נר זה אלא למצוה לנר של הבדלה לברך עלי (שו״ע הרב, רצ״ו.ה בשם הלבוש) We extinguish the candle in the spilt wine (one should ...


3

The Shulchan Aruch (149:5) presents two opinions regarding general covering of the Torah when not being read. To cover with a cloth, or to roll closed. נהגו לכסות הכתב בסודר בין גברא לגברא (ובמדינות אלו נהגו שהיא מגוללת בין גברא לגברא וכן עיקר): Rama (149:4) writes that one should turn aside his face while making the blessing. Other commentaries discuss ...


3

I have trouble answering the question as posed because it asks about which communities "have the סימן יתק״ק." This mnemonic is included in some Bibles (both mss and printed editions) not because of communal tradition but because of the judgement of the scribes or editors. This being the case, let me rephrase the question somewhat: Is the common Sephardic ...


2

I once heard (do not remember from who) that this Seuda was to thank Hashem for the major miracle that happened to Sara who was 90 when she gave birth to Yitzchok. She has already gone through menopause and the miracle of giving birth and then being able to nurse was major. Perhaps as we do not merit such a miracle, woman do not have children once they are ...


2

A 2011 post (Hebrew) on bhol.co.il titled: "For the first time in Belz: Selichot in the middle of Sivan" says: As it is known, many different communities say selichos on 20 Sivan in memory of events that occurred to many Jews (בגזרות תתקל"א, ובשנות ת"ח ות"ט). The Admor of Belz said recently that prayer must be connected to Kel Maleh Rachamim in ...


2

Rashi states explicitly to Bereshit 21:8 that this was af the completion of the first 24 months of Yitzchok's life and as the Ikar Siftei Chachamim states, it coincided with Yitzchok no longer breast feeding from his mother, Sarah. Yitzchok began to consume wheat flour which is compared to Torah by Rabbi Elazar ben Azaryah like is found in Avot 3:17. ...


2

Mishna Ketubot 2:10 אלו נאמנין להעיד בגודלן, מה שראו בקוטנן: נאמן אדם לומר, זה כתב ידו של אבא, וזה כתב ידו של רבי, וזה כתב ידו של אחי.... ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול לתרומתו...‏ These are trusted to testify as an adult what they saw as a child: a person is trusted to say this is my father's handwriting, and this is my teacher's ...


2

Perhaps the custom originated from the halacha that the chosson is בוצע תחילה (See Berachos 47, Magen Avraham OC"H 167.29); he is the first to 'break the bread'. It is possible that in the times when they observed this halacha, everyone partook of the bread from the central loaf which the chosson cut. Today, this halacha is virtually obsolete, because at ...


2

The Siddur Tzelusah D'Avraham has a commentary on the Siddur called "Emek Bracha". This Siddur is based on the practices of Rav Avraham Landau (1784 - 1875) and it was put together by his grandson Rav Menachem Mendel Chaim Landau. It writes as follows: וממליכין את שם העולם נהגו להפסיק בין וממליכין לאת שם ולהמתין על הש"ץ והוא על פי הטור שכתב בסימן ס"א שלא ...


2

השו"ת קטנות (סי' ט') כיון דבודאי ה' לא יביא תקלה לעמו להמשך ולנהוג כן, ואם נמשך כן המנהג הרי שזה מוכח שכן הלכה.‏


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible