10

It's explained in Eduyot 1:4: וְלָמָּה מַזְכִּירִין אֶת דִּבְרֵי שַׁמַּאי וְהִלֵּל לְבַטָּלָה, לְלַמֵּד לַדּוֹרוֹת הַבָּאִים שֶׁלֹּא יְהֵא אָדָם עוֹמֵד עַל דְּבָרָיו, שֶׁהֲרֵי אֲבוֹת הָעוֹלָם לֹא עָמְדוּ עַל דִּבְרֵיהֶם: Why are the opinions of Hillel and Shammai recorded [only] to be nullified? To teach the generations that one should not be ...


4

This is an explicit Mishna in the second half of Keilim 25:9: כָּל הַכֵּלִים יוֹרְדִין לִידֵי טֻמְאָתָן בְּמַחֲשָׁבָה, וְאֵינָן עוֹלִים מִידֵי טֻמְאָתָן אֶלָּא בְשִׁנּוּי מַעֲשֶׂה, שֶׁהַמַּעֲשֶׂה מְבַטֵּל מִיַּד הַמַּעֲשֶׂה וּמִיַּד מַחֲשָׁבָה, וּמַחֲשָׁבָה אֵינָהּ מְבַטֶּלֶת לֹא מִיַּד מַעֲשֶׂה וְלֹא מִיַּד מַחֲשָׁבָה:‏ All vessels become ...


3

You answered this in your question: it is recognizable as a utensil and serves both a person and their objects. See how the Meforshim explain that a זּוֹן is an אֵזוֹר. The Malbim in Yirmiyahu 13:1 explains the difference between the various words used for belt. An אֵזוֹר is defined as: אזור הוא חגור מיוחד לחזק בו את מתניו והיה אוסרו בחוזק, והוא ציור ...


2

The question is if a glue that is strong anough to make them utensils give them a status of Keli cheres despite they are not baked. Maybe that we have a proof that it is not the case from the Mishna 11.4. וְכֵן מִן הַחֲלָמָא וּמִן הַגְּלָלִים.‏ And similarly for a mixture of white earth and dung that plays the function of glue and is itself a ...


2

Eiruvin (46) says we do not know who to follow in disputes between Rebbi Shimon and Rebbi Meir. איבעיא להו רבי מאיר ורבי שמעון מאי תיקו Kesef Mishnah (Tzaarat 2:1) says that based on the Gemara’s uncertainty on who to follow, Rambam chose the stringent opinion. That’s seems to be the case by your case. ומ״ש אף על פי שהלבן כל שהוא טמא. שם כמה לבנונית ...


2

This question is asked and answered in the Gemara in Hulin 25a-b. A Sefaria explains: מאי שנא הני ומאי שנא הני?‏ רבי יוחנן אמר "הואיל ולכבוד עשויין"‏ רב נחמן אמר "הואיל ודמיהן יקרים"‏ The Gemara asks: What is different about these unfinished wooden vessels , with regard to which the halakha is that provided they are fit for use they are ...


2

This Mishna is best explained using Rashi in Bava Kama 66b: מחשבה מטמאתן - בעל הבית אינו עשוי למוכרן ועושה מהן מטות ודולבקאות וקטבלאות ומשחשב עליהן לדבר שראוי לו בלא חסרון מלאכה מקבלין טומאה מיד:‏ The householder can make his hides susceptible to uncleanness once he thinks about using them for something which requires no further work on the leather. ...


2

I think we can possibly answer this question by looking at the commentary of the Bartenura there: משישופם בעור הדג. להסיר קסמין שבהם, דקודם לכן לא חזו למלאכתן, שמשרטים את הבשר. אבל אם אינן מחוסרין אלא שיפה של צחצוח ומריקה, הא קיימא לן [חולין כ״ה] דגולמי כלי עץ שעתיד לשבץ ולשוף טמאין It seems that sanding is considered the completion of the work because ...


1

You ask: Why would we be more stringent with regards to vessels used for kodashim than other vessels, since we make it more likely that we will (accidentally) burn kodashim that is Biblically tahor (but Rabbinically tamei). I think the reason is that we have a general rule that "Kohanim Zerizim Heim" - Kohanim are scrupulous - since Kohanim - in Temple ...


1

Jastrow explains that אלמוג can refer to coral as well as to coralwood, which is a kind of cedar: אַלְמוּג m. (b. h. עצי אלמגים, ע׳ אלגומים) 1) red coral. Tosef. Kel. B. Mets. III, 13; Kel. XIII, 6; Sabb. 59ᵇ; Y. ib. VI, 8ᵇ top. —2) pl. אַלְמוּגִים, אַלְמוּגִין a species of cedar-tree, prob. coral-wood (v. infra as to various opinions). R. Hash. 23ᵃ; B. ...


1

This Halacha is referring to Tumah Retzuza; under certain conditions Tumah travels in a straight line upwards and downwards, causing impurity to everything below it - until it hits the nethermost deep, and everything above it until the heavens. (Side question: what happens to items on the opposite side of the globe, now that we know that the earth is round?)...


1

Rav Ovadia M'Bartenura writes (ibid): (Source from Sefaria) משיצרפם בכבשן. וקודם צירוף הן כלי אדמה ואין מיטמאין When they are baked in the oven: And before this baking, they are earthenware [i.e. not clay] vessels and are not suseptable to Tuma Based on this, air dried clay vessels would not be susceptible to Tuma. Hope this helps!


1

Shem keli is a special halachical status of utensil, following the first pshat of the Rash, this status is lost when the Din of utensil is irreversibly cancelled. The statements regards the piece of the former utensil, not the former utensil itself. Now we need to resolve the contradiction. Rash Keim 3.3, (to understand it we need to read the Rash in 2.2. ...


1

Mishna: ‏... הַחֵיל מְקֻדָּשׁ מִמֶּנּוּ, שֶׁאֵין גּוֹיִם וּטְמֵא מֵת נִכְנָסִים לְשָׁם...‏ See the Rash who asks your question: שאין נכרים וטמאי מתים נכנסים לשם - אע"ג דרבנן גזור על הנכרים שיהיו כזבים לכל דבריהם, לענין שילוח מחנות לא גזור עלייהו אלא כטמאי מתים. והאי דטמאי מתים אין נכנסים מן החיל ולפנים, היינו מדרבנן. דמדאורייתא אפילו בעזרת ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible