The weekly Torah portion of Ki Teitzei (Deuteronomy 21:10–25:19)