10

Kovetz Halachos from Rabbi Shmuel Kamenetzky says that it is Mutar L'Chatchila to reuse so long as there are leaves remaining on the Arava.


8

This priority is given in the Yerushalmi Sukkah 4:1: ר' סימון מפקד לאילין דמחשבין יהבון דעתכון דלא תעבדין לא תקיעתה בשבת ולא ערבתא בשבתא ואין אדחקון עבדון תקיעתה ולא תעבדון ערבתא R' Simon ordered those who calculate [the calendar rules], "See to it that you don't let the blowing of the Shofar be on Shabbos, or the [beating of the] Arava on Shabbos. If ...


4

Hoshanah Rabbah is the final day of Chol Hamoed Sukkot. As such (to quote from this chabad.org article): On the full-fledged festival days of Passover and Sukkot we are prohibited from creative work, much like Shabbat (with exceptions). On Chol Hamoed, however, we are permitted to do many of these activities. For example, we may use electricity or ...


4

I can't see any reason why lack of a minyan invalidates regular hoshanot. The Ben Ish Chai (last subsection in first year parshat Haazinu) says that the main requirement according to the kabbalists is to encircle the tevah /bimah one on each day of chol hamoed an 7 on hoshaanah rabbah (even though no Sefer Torah is present). He mentions that people who ...


4

Nitei Gavriel Succah 79:5 says that it is proper not to reuse an Arava that was used already, however there is no problem Halachically. Kovetz Halachos from Rabbi Shmuel Kamenetzky says that it is Mutar L'Chatchila to reuse so long as there are leaves remaining on the Arava.


4

Luach Dvar B'Itoh According to the Luach Dvar B'Itoh it's a Chassidish Minhag to blow after each round of the 7 Hakafot on Hoshana Rabba. His sources it from the Shloh HaKadosh, and other sources that I can't decipher unambiguously, if at all. מנ' ק"ק חס' לתקוע תשר"ת (ולמ"צ: תשר"ת תש"ת תר"ת. מ 365 ) בין "הושענא" ל"הושענא" (ומקורו בסדה"י ובשלה"ק. שו"...


3

Hagahot 216 to Minhagim (Tirna) on Sukkot quotes this statement. It's also brought in Matte Moshe 957, who seems to have copied directly from Minhagim. Neither explicitly says it's a midrash. However, Pa'neach Raza on Emor, who only makes reference to the first few words, does quote it as a midrash. Here is the text from the Hagahot to Minhagim (I put what ...


3

It is a custom of the Spanish and Portuguese Jews globally. I just came from hearing it at Cong. Shearith Israel a few hours ago! The best source is probably the Keter Shem Tov of Shem Tov Guaguine. While the custom is quite old I have not been able to trace its source.


3

Qitzur Shulhhan Arukh, Yalqut Yosef (Orahh Hayim 664:9) states (my translation): על פי דברי רבותינו המקובלים חובטים את בדי הערבה בקרקע עולם, ולא על רצפה. והטעם מבואר בתשובת הגאונים, על פי מה שאמרו במדרש לקח טוב, לולב דומה לשדרו של אדם, הדס דומה לעינים, ערבה דומה לפה, והאתרוג דומה ללב. ובהיות שעד יום הושענא רבה, ישראל מרבים במצוות, ואם היה בא השטן לקטרג ...


2

Mateh Mosheh 958 notes that there are five mornings where the custom was to pray early: Rosh HaShanah, Yom Kippur, Hoshana Rabbah, Purim and Tish'ah B'Av. He writes that praying early on Hoshana Rabbah is hinted at by the verse (Eichah 3:23): .חֲדָשִׁים לַבְּקָרִים רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ‏ They are renewed every morning — Ample is Your grace! The ...


2

See in Shulchan Aruch Orach Chayim 664, I will try to quote statements in SA, RMA and commentaries which contain comparison to Yom Kippur or to the judgment for the year. Sayif 1 in RMA. כתבו הראשונים ז"ל, שיש סימן בצל הלבנה בליל הושענא רבה מה שיקרה לו או לקרוביו באותה השנה. ‏ Some Rishonim wrote that there is a sign at the shade of the moon, which ...


2

The Spinka chassidim apparently have a custom to make kiddish on Hoshanah Rabbah. They originate from Romania. Here is a link from a Spinka kiddish from this year... http://youtu.be/D8fLdoT67yE https://en.m.wikipedia.org/wiki/Spinka_(Hasidic_dynasty) Looking a little further, in the siddur of Rabbi Shabbtai of Rashkov for the Regalim, there is a unique ...


2

The writing from the Vilna Gaon are most likely referring to the sealed letter which the Gaon wanted opened 100 years after his passing. It can be found in the Rav Menachem Kasher edition of Sefer Kol HaTor entitled "HaTekufah HaGadolah". It was published in 1972 and is still available in print. This schedule is also discussed in Sefer Kol HaTor. The Arutz ...


2

From practical experience the #1 problem is a tight circle which is not large enough for all the congregants. My Shul used to have this problem and has stopped having this problem when they expanded the circle size according to the size of the crowd. Some Shuls may not have the liberty of expanding the circle size due to the set up, and some just may have ...


2

Rav Shimshon Raphael Hirsch writes in Chorev here (second paragraph) that after we have encircled the Bimah seven times we beat the Aravos as a means to remove any sense of Ga'avah (haughtiness / arrogance) from our hearts and the belief that our successes come from us alone. He says that the Aravah is symbolic of the 'chomer' lit. the material i.e. it is ...


1

According to Rabbi Mansour, the purpose of beating the aravot against the ground is to beat the lips of the Satan such that he will be unable to testify against us in the coming year. The connection to Hoshanah Rabah is that on that day our final judgement is sealed. As he explains "The reason for this custom relates to the comment of the Midrash that ...


1

Rav Yaakov Kamenetsky (in a much longer discussion of the status of Hoshana Rabbah and why Chazal don't explicitly say it that it is the final day of judgment etc.)explains that Hoshana Rabbah is similar to the concept of filing an appeal. Yom Kippur is the Gemar Din. Therefore we say V'Chsmainu then. Hoshana Rabbah is the last day to change that judgment ...


1

Take a look at the weekly 'Hiskashrus' magazine - issue 1161 - 19 Tishrei 5777 In the 'weekly calendar' section - which deals with the customs pertaining to the week to come - the following is written regarding the Hoshanot :הושענות מוציאים את כל ספרי-התורה שבהיכל, ועומדים עמם ליד הבימה. אומרים(29) את ז' ההושענות, ‏ then in footnote 29: י"...


1

See Kitzur Shulchan Aruch סימן קלח - דיני הושענא רבא מִנְהַג נְבִיאִים, שֶׁכָּל אֶחָד יִטּוֹל בְּיוֹם זֶה עֲרָבָה מְיֻחֶדֶת, מִלְּבַד הָעֲרָבָה שֶׁבַּלוּלָב.‏ So you shouldn't be using the same Aravot for Lulav and Hoshanoth (as the Aravot for Hoshana Rabba are customarily called.). Furthermore I'm puzzled why you say you hold everything at the same ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible