All Questions

Filter by
Sorted by
Tagged with
4
votes
0answers
159 views

Source for statement of the Rabbis to abolish Shabbat?

In Sefer HaIkkarim the following quote appears: וזהו שאמרו שהנביא האומר לעבוד עבודה זרה אפילו לשעה אין שומעין לו. אבל אם יאמר שנחלל שבת או שנעבור על אחת מן המצות בהוראת שעה או בענין שלא יהרוס שרשי ...
2
votes
1answer
58 views

Is there any Appeal Process after a Ruling of a Beis Din

Granted Avram Avinu didn't accept the initial sentence, but that was regarding a decree of Hashem. Nowadays, is there in the legal structure an appellate Beis Bin where one can have recourse to have a ...
1
vote
2answers
82 views

מִלֵּא יָדָם “Ordination” for non-priests? [closed]

According to “Ordination In the Old Testament” by Afolarin Olutunde Ojewole, Ph.D. "The phrase “fill the hand,” containing the word mālēᵓ is translated as “consecrate” or “ordain.” The phrase ...
4
votes
1answer
243 views

What does the comment say after the end of Esther?

I see that after the text, there is a short note at the end of each book, what do these notes say?
1
vote
1answer
329 views

Is the direction of Tefila (temple) always in the direction of sunrise?

Would it be right if I say that the direction of Tefila (temple) is always in the direction of sunrise?
3
votes
1answer
58 views

Taking advantage of cultural customs: Stealing or not?

In Persian culture, there is a principle named taarof in which if something is being offered to you, you must decline it, even if you want it. The giver will ask again if you would like the object but ...
1
vote
0answers
84 views

Are Stack communities fundamentally incompatible with Jewish learning? [closed]

What would happen if שאינו יודע לשאול encountered a Stack site? Is the practice of downvoting and the general ethos of having community-imposed standards for questions in conflict with tenets of ...
4
votes
3answers
72 views

What Korbanot do people say before Mincha?

I want to try and say some Korbanot before Mincha, however, none of the siddurim I use provide it in the Mincha section. It starts with Ashrei. What do people commonly say? i.e, Kiyor, Terumat ...
0
votes
0answers
56 views

Sefer השולחן הטהור translated into Hebrew or English please?

Is there a translation from the Yiddish to Hebrew or English of the 19-page Sefer השולחן הטהור by אברהם דוד ליפשיץ?
-3
votes
1answer
68 views

Origin and development of the tradition that Torah scrolls are exact to the letter from Moses

The claim that our Torah scrolls are copied exactly to the letter from Sinai or "for thousands of years" is very common and is used frequently by Rabbis and Kiruv organizations to prove ...
1
vote
0answers
36 views

Side Ramps on the Mizbeach [closed]

Someone asked me to build him a model of the mizbeach for his class. I understand the dimensions of the mizbach from the Mesaches Middos in the beginning of the third perek. It does not discuss the ...
-2
votes
1answer
99 views

The descendants of kayin are going to be destroyed according to Baraishis, but we know descendants of kayin so how can this be?

Rashi (Beraishis 4:24) writes that the descendants of Kayin are to be decimated as it is indicated in the Pasukim, but we know people that are descendants of Kayin, so how can this be?
5
votes
1answer
134 views

Who named trees and plants?

Following questions about naming animals, in Genesis narrative, God creates Earth, it grows plants and trees, God creates animals, then man, man names animals. Who named the plants, for example, the 7 ...
2
votes
0answers
18 views

Making sense of God's different actions of the creation

I'm trying to categorize different actions God takes in the process of creation as appears in Genesis.1: Part of creation | Said? | Then | Then | Then 1. Heaven and Earth: | No ...
0
votes
0answers
18 views

Menashe and Ephraim in Chronicles 1:9

In Chronicles 1:9:1-34 there's a description of the people who settled in Yerushalayim. There's a disagreement among commentators whether these people settled in Yerushalayim during the Second Temple ...
0
votes
1answer
50 views

If someone damaged/steals your property, is it better to forgive or is it better to litigate? [closed]

What mitzvah is there in either case?
1
vote
1answer
42 views

Creation and God

What was the purpose of creation? Why did god have the WILL to create a universe? Why create timelines and stories and create a religion? Why not just sit back and party with your angels? Or better ...
0
votes
0answers
26 views

Adam wiser than angels - meaning and implications

אָדָם הָרִאשׁוֹן מֶה הָיְתָה חָכְמָתוֹ? כְּשֶׁבִּקֵּשׁ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְרֹאת אֶת הָאָדָם ... אָמַר לָהֶם אָדָם שֶׁאֲנִי רוֹצֶה לִבְרֹאת חָכְמָתוֹ מְרֻבָּה מִשֶּׁלָּכֶם, מֶה עָשָׂה כִּנֵּס ...
2
votes
0answers
20 views

(Why) Were animals expelled from Eden?

And the LORD God formed out of the earth all the wild beasts and all the birds of the sky, and brought them to the man (in Eden). Genesis.2.19 I'm confused about what happened to the animal: God ...
1
vote
1answer
33 views

I need help understanding the Seforno's commentary on Shir HaShirim

It is Perek Hay Pasuk Yud Daled (5:12) and I can't understand it. עֵינָ֕יו כְּיוֹנִ֖ים עַל־אֲפִ֣יקֵי מָ֑יִם רֹֽחֲצוֹת֙ בֶּֽחָלָ֔ב יֹשְׁב֖וֹת עַל־מִלֵּֽאת׃ Here it is for anyone who wants to have a ...
3
votes
0answers
47 views

Seder night songs

In the מגיד section of the הגדה does anybody know if there are any songs/tunes for: יכול מראש חודש מעשה של ברבי אליעזר Any part of the section starting צא ולמד רבי יוסי הגלילי up to דינו
7
votes
0answers
64 views

Oops, said too much Hallel. What now?

On Rosh Chodesh and on Pesach after the first yom tov, most communities recite Hallel b'dilug ("half" Hallel). In most siddurim that I'm used to, the skipped-over portions are Psalms 115:1–...
5
votes
1answer
82 views

What is the source of the prohibition to listen to music in the omer?

Where is the earliest source of the prohibition to listen to music in the omer? I have had a look in shulchan oruch orach chaim simon תצ״ג, but it does not say there the prohibition to listen to music....
2
votes
1answer
363 views

Should one rend a garment when hearing an important teaching ‘late’?

I noticed that Yoshiyahu HaMelech tore his clothes when hearing Torah ‘late’ (2 Melachim 22:11). Presumably, because he realized he had been ignorant of what the Torah said and he now realized he had ...
1
vote
1answer
74 views

Is taarof allowed?

In Persian culture, there is a principle named taarof in which if something is being offered to you, you must decline it, even if you want it. The giver will ask again if you would like the object but ...
3
votes
1answer
91 views

The daughter of a Bas Levi and a Gentile?

If a Bas Levi has a son with a gentile, the son does not need a pidyon haben. In the case of a daughter born between a Bas Levi and a gentile, is the daughter of that union a Bas Levi or an Yisrael? ...
3
votes
1answer
36 views

Why did Nadav and Avihu specifically not wear the Me'il?

The Midrash Tanchuma Acharei Mos (6) records one of the mistakes of Aharon's sons was וְעַל יְדֵי שֶׁנִּכְנְסוּ מְחֻסְּרֵי בְגָדִים, דִּכְתִּיב בָּהֶן מִיתָה, שֶׁנֶּאֱמַר: וְהָיוּ עַל אַהֲרֹן וְעַל ...
2
votes
1answer
49 views

How can we make berachos after drinking during the Pesach Seder?

The Shulchan Aruch OC (99:1) writes שתה יין כדי רביעית אל יתפלל עד שיסיר יינו ואם שתה יותר אם הוא יכול לדבר לפני המלך אם התפלל תפלתו תפלה ואם אינו יכול לדבר לפני המלך אם התפלל תפלתו תועבה וצריך לחזור ...
5
votes
1answer
88 views

IDF ceremony on the Temple Mount

Last year someone sent me this video. It shows an IDF "misdar", a kind of military formation/inspection/ceremony (not really sure how to translate it) on the Temple Mount after it was freed ...
2
votes
1answer
40 views

Why does the wise son ask “eidus, chukim and {then} mishpatim”?

The wise son in the hagadah says "What are the eidus, chukim and mishpatim that Hashem, our G-d, commanded you {or "us" according to another version}?" The question is: It's known {...
5
votes
1answer
94 views

What is the Yadua bone? Is it extinct?

I was learning Sefer Hamitzvot with my dad last night and, when we came across mitzvah #256, I was curious; do we have any idea what the yadua bone is? It is a bone of a bird which grows from a long ...
0
votes
0answers
33 views

Non-Hebrew words in the Torah? [duplicate]

The Torah says, about the commandment on tefillin: וּקְשַׁרְתָּ֥ם לְא֖וֹת עַל־יָדֶ֑ךָ וְהָי֥וּ לְטֹטָפֹ֖ת בֵּ֥ין עֵינֶֽיךָ׃ -- And you shall bind them as a sign upon your hand and they shall be for ...
4
votes
0answers
22 views

Why were 12 stones laid in the middle of the Jordan river, in the times of Joshua?

Joshua 4:9 states: וּשְׁתֵּ֧ים עֶשְׂרֵ֣ה אֲבָנִ֗ים הֵקִ֣ים יְהוֹשֻׁעַ֮ בְּת֣וֹךְ הַיַּרְדֵּן֒ תַּ֗חַת מַצַּב֙ רַגְלֵ֣י הַכֹּהֲנִ֔ים נֹשְׂאֵ֖י אֲר֣וֹן הַבְּרִ֑ית וַיִּ֣הְיוּ שָׁ֔ם עַ֖ד הַיּ֥וֹם ...
3
votes
2answers
81 views

Mourning for a Noahide Father

This question is different than others I've read regarding mourning a Non-Jewish parent. I'm specifically interested in the case of a Noahide father and a Jewish mother who have divorced. What I ...
3
votes
2answers
135 views

Why don't we make a bracha on bentching?

Bircas Hamazon is a mitzva from the Torah, so why don't we make a bracha on this mitzva?
3
votes
2answers
358 views

Who does G-d pray to?

Berakhot 7a says: מִכָּאן שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִתְפַּלֵּל Whom does G-d pray to?
5
votes
0answers
47 views

Re-using non-Jewish tombstones

Previously I had a question about desecrating Jewish gravestones, but now I would have one in the opposite direction. In Christian cemeteries it's fairly common to dismantle graves after a few decades ...
1
vote
1answer
126 views

If I make a bracha on food and it falls out of my hand, do I need a new bracha on the rest of the food?

Let's say I am planning on eating some nuts. I hold one in my hand and make the bracha. Then, before I can eat it, it falls out of my hand and gets ruined. If I right away take another nut from the ...
-2
votes
0answers
44 views

Music and Image Copyright [duplicate]

Is the consensus of posekim that listening to copyrighted music online is permissible? Am I allowed to derive benefit from copyright-infringing video with copyrighted music and images?
0
votes
0answers
50 views

Are you disqualified from reciting the blessing if you miss an entire day while counting the Omer? [closed]

While reading an article (here) about Counting the Omer, this particular area stood out to me. It states: If one forgets to count on any evening, one may count during the daylight hours of the ...
2
votes
0answers
37 views

Why dont we say the blessing of shehechayanu by the Omer counting? [duplicate]

If it's a new mitzvah of the season, why no shehecheyanu?
9
votes
3answers
119 views

Why are the sun and moon not named during creation?

During the 6 days of creation, many things are made and named (sky, grass, seeds, water, land, stars) but the sun and moon are referred to only as the lights/luminaries (Ber 1:16) וַיַּ֣עַשׂ ...
3
votes
0answers
81 views

Why does Rambam give such extensive treatment to the theories of the Mutakallemin

In Chapter LXII of Moreh Nevuchim, Rambam presents a convincing argument as to the fallacy inherent in the machinations of the Mutakallemin theology, in particular, the proof of the existence of God. ...
1
vote
1answer
26 views

Why does “like the days you went out Egypt I'll show him wonders” change subjects?

In Michah 7:15 it says "Like the days you went out of Egypt I'll show him wonders", why does the verse start off in the second person with "... The days you went out" and finish in ...
4
votes
1answer
140 views

Rabbi Abraham of Viterbo challenged Maimonides?

Apparently Rabbi Abraham of Viterbo in the third essay of Sefer Emunat Chachamim challenged Maimonides regarding his claim that the Torah cannot be changed. Could someone post an excerpt of what he ...
0
votes
2answers
33 views

Why does “like the days you went out of Egypt” deal with plural “days”?

In the verse, Michah 7:15, it says "Like the days you went out of Egypt, I'll show them {lit. "him"} wonders", which simply implies that the future redemption will be similar to ...
6
votes
1answer
283 views

Why two kzaysim of matza?

I saw that one eats a kzayis from the whole matza, and a kzayis from the broken matza. One reason given is because one is supposed to eat from the matza that hamotzi was said on and also eat from the ...
0
votes
0answers
66 views

EULAs Not Binding: Source [closed]

My Rav told me that an end-user license agreement (even if it says "licensed, not sold") in software is not binding. Can someone provide a source?
0
votes
0answers
23 views

Why is the word Kaeileh repeated often by the people in shul during the maftir leining on succos and pesach? [duplicate]

Why do people say Kaeilah loud in shul during the maftir leining on succos and pesach?
7
votes
1answer
105 views

A question about King Ptolemy and his wife Arnevet

In connection with the production of the Septuagint at the request of King Ptolemy, the Talmud says: And [in listing unclean animals], instead of writing “And the hare [אַרְנֶבֶת -- arnevet]”, [the ...

15 30 50 per page