All Questions

-2
votes
1answer
88 views

Piskei teshuvos on resting elbows on a sefer

Can someone translate this piskei teshuvos. פסקי תשובות אורח חיים סימן קנד ומי שמניח אצילי ידיו על הספר דרך לימודו, ג"כ אין זה דרך בזיון כיון שבתום לב וכהרגל העוזר לו להבין תלמודו בתנוחה כזו עושה זאת,...
4
votes
3answers
172 views

Rambam's view of worship in order to attain olam haba

Rambam writes in Hilchos Teshuva 8:3 referring to Olam Haba: וזהו השכר שאין שכר למעלה ממנו והטובה שאין אחריה טובה והיא שהתאוו לה כל הנביאים This is the reward above which there is no higher ...
5
votes
1answer
103 views

Saying Havineinu during the rainy season

The Mishnah Berakhot 4:3 introduces the abridged Amida, known as Havineinu (due to its' opening word). The Gemara Berakhot 29a provides the text of this abridged Amida, in the name of Shmuel. Within ...
0
votes
0answers
9 views

How to distribute tzedakah percentage wise?

Are there any detailed recommendations from chachamim how to distribute tzedakah percentage wise (how many percent to pikuach nefesh, Torah insitutions/talmidim, how many to poor people, etc.)? There ...
1
vote
1answer
28 views

If only a married woman can drink the sotah water, why does a non-spouse have authority to warn her?

Sotah 4:1 explains that certain women do not drink the sotah waters and do not receive the ketubah because they are not yet married and the torah says "she goes astray while married to her husband". ...
-2
votes
0answers
24 views

Can a Noahide eat a non kosher animal or not?

A very interesting question its been addressed to me by a Noahide. The 7th of the sheva mitzvos b'nei Noach state to not eat a limb of a living creature, promoting the kind treatment of animal life, ...
0
votes
1answer
15 views

Why is the Biblical Second Temple Pesach not mentioned in Seder Korban Pesach?

Some have the custom to recite Seder Korban Pesach (a description of the Korban Pesach service in the Temple) on the afternoon of Erev Pesach. Some include before this recitation a selection of ...
4
votes
4answers
509 views

What does the word “Karpas” mean?

That which by the Seder on Pesach we eat "karpas", what does this word actually mean and where does it come from?
0
votes
0answers
10 views

Why is a kittel worn by Shat"z for Tal and Geshem?

Besides looking for a source of the minhag of shat"z to wear a kittel for Tal and Geshem (I couldn't find it, and I have limited internet access where I am, now) what is the reason for it?
-1
votes
0answers
18 views

Rav Chaim Kanievskys Learning Schedule

I heard once that Rav Chaim Learns All of Shas Bavli Yerushalmi every year plus more. Does anyone have any reliable sources on this matter? Like what is his actual schedule
1
vote
1answer
37 views

Is smoke chametz?

Let's say while people are burning chametz, (this is a public burning area where many people come to burn the chametz in a big pile) someone puts a grill over the smoke and puts a king salmon on the ...
7
votes
1answer
131 views

Passover Lamb: Why is the bone not broken?

The Torah in Exodus 12:46 teaches us the prohibition of breaking a bone from the Passover lamb: בְּבַ֤יִת אֶחָד֙ יֵאָכֵ֔ל לֹא־תוֹצִ֧יא מִן־הַבַּ֛יִת מִן־הַבָּשָׂ֖ר ח֑וּצָה וְעֶ֖צֶם לֹ֥א תִשְׁבְּרוּ־בֽוֹ׃ ...
2
votes
0answers
11 views

What is a refund considered, halachically?

If I return something to the store to get a refund, is that equivalent to declaring the original sale a mekach ta’us, a mistaken sale, and the refund is returning the money which is rightfully mine? ...
6
votes
5answers
165 views

Why is the section of ארמי אובד אבי chosen as the main part of Maggid in the Seder?

Bab. Talmud Pesachim 116b says that during the Seder, one begins with shame / humility and ends with praise. Meaning, that during the Magid section of the Seder, we begin with the "mood" of our humble ...
1
vote
0answers
60 views
+100

Retroactive benefit for a Gentile's chametz?

Some credit card companies offer a cash bonus for store purchases. Let's say Mincha has a live-in Gentile worker, Jim. Jim is an authorized credit card user for Mincha's account. During Pesach, Jim ...
3
votes
0answers
128 views
+100

Do you own chametz bought on credit?

On Hol Hamo'ed, someone purchases chametz on-line using a credit card. The order was processed during Hol Hamo'ed, but will arrive at the person's home after Pesach is over. The credit card payment is ...
2
votes
1answer
48 views

is it forbidden to vote for a non-Jewish president (or other government figure)?

it says in the Torah (I'm quoting from Gentiles in Halacha btw): it is written in the Torah (Deuteronomy 17:15): “Then you shall appoint a king over you, whom the Lord your G-d will choose: one ...
1
vote
3answers
126 views

Is one supposed to eat the zero'ah (shank bone) from the Seder plate?

I'd appreciate some clarity on this issue as I have heard and seen conflicting answers on this - in viewing various questions on this site as well as instructions in a haggadah. Here's some of what I ...
2
votes
2answers
84 views

Why don't we (or when do we) use a lenient definition of nightfall on seder nights?

There are various positions on when we can say maariv (evening prayers), corresponding to various positions on when the day ends (and, thus, a new day begins which starts from the night). But the ...
6
votes
1answer
280 views

Four cups of wine, but no matzah!

At the seder, the third cup of wine is drunk after Birkat Hamazon. If a person has plenty of wine, but no matzah (and hence no Birkat Hamazon), should he still drink the third cup of wine? If so, ...
-3
votes
1answer
39 views

Particular Pesach Halochos historical trends

I'm looking for particular Pesach Halochos that were either permitted in the times of the Gemmorah or Rishonim and forbidden later by the Achronim or the contemporary Rabbis and the vice verse - that ...
2
votes
2answers
189 views

Listening to Music on Shabbos

Would there be a problem with leaving my MP3 player on speaker for Shabbos so I can enjoy listening to some sweet Jewish tunes throughout the day?
2
votes
1answer
49 views

The fast or the rejoicing of the first born erev pesach?

I seem to recall seeing somewhere that the fast of bechoros should indeed be a day of Taanug and not fasting. Since the true girsa in Masheches Sofrim should read מתענגין instead of מתענין. Does ...
1
vote
0answers
19 views

Joining in with the chazzan in kaddish

In various shuls I have attended, if the chazan sings kaddish (like the chatzi-kaddish before Ma'ariv Amida on Yom Tov nights) many people in the shul sing along with the kaddish. Is this permitted?
-4
votes
0answers
32 views

Why did Elohim sent messengers only to civilised society(eg: Israel)? [on hold]

Why did Elohim sent messengers only to civilized society(ie Middle East[israel,egypt..etc])?
6
votes
1answer
173 views

Theme of mincha of Yom Kippur

Each tefilla of Yom Kippur has a pretty clear theme, except for mincha. (This is my sense from thinking about it during davening over several years. I don't think there will be anything too ...
2
votes
1answer
149 views

In the Messianic Age, will there be a period of time where people can repent for their mistaken worship of false religions?

If someone is genuinely worshipping the Abrahamic God, even if in an incorrect way which they wholeheartedly believe to be correct, do they not get a chance to correct themselves when the Mashiach ...
3
votes
1answer
65 views

How does one put on tefillin with a prosthetic?

Assuming that prosthetic limbs are not considered part of one's body: How would someone put on Tefillin if r"l his non-dominant arm was replaced by a prosthetic from the shoulder? Would the ...
3
votes
4answers
342 views

Yeshayahu 45:7 Does Rah exist because of the absense of Tov?

Question: In my own words based on some commentary of Rabbi Hirsch Yeshayahu 45:7 reads: I form ohr (light), and create choshech (darkness); I make shalom (that what is whole), and create rah (that ...
0
votes
0answers
24 views

Kisui Dam after Shecita [on hold]

I always understood that one must cover the blood of Shechita with earthen materials, usually sawsdust as a matter of respect for the animal that became our food. Watching some YouTube videos of ...
4
votes
0answers
19 views

Non-Jews vs Zavim with respect to entering the Temple

In Niddah 34a, the gemara says that the sages decreed tumah on non-Jews like that of a zav (translation edited from Soncino): ‮(ויקרא טו) דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש כי יהיה זב בני ישראל ...
22
votes
3answers
294 views

Source of non-verse in Selichot

In Ashkenazi Selichot, the following set of verses from Tanach (patterned around the opening verb ז.כ.ר.‏ to remember) appears towards the end of the Selichot service (there may be some slight ...
1
vote
0answers
9 views

Rule (Ze haKlal) in Kinnim 3:1

In certain cases, the Torah prescribes the bringing of a pair of birds as an offering, one as a chatat and the other as an olah. See Lev 12:8, Lev 14:22, Lev 15:14, Lev 15:29, and Num 6:10. Kinnim 3:...
4
votes
0answers
26 views

Why vary עלינו?

I took a look at copies of the Baladi Yemenite weekday morning and evening prayer services recently. I was surprised to find instructions to vary the wording of "Alenu" for "בעשי״ת", which I took to ...
2
votes
2answers
36 views

Is listening to one's parents considered honoring them or fearing them?

Kiddushin 31b sets down the basic obligations of honoring and fearing of one's parents (brackets follow Rashi): איזהו מורא ואיזהו כיבוד מורא לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא ...
7
votes
4answers
248 views

Honoring parental requests that don't benefit the parents

If one's parents ask him to do something that is not beneficial to the parents in any way whatsoever (though not harmful to the parents, the child, or anyone else, either), is he nonetheless obligated ...
1
vote
2answers
59 views

Eisav's angel fought Yaakov. Why Eisav's angel and not Gavriel?

I saw this dvar torah in a forum. "וַיֵּאָבֵק אִישׁ עִמּוֹ" (לב/כה) פירש רש"י ז"ל : "הוא שרו של עשיו" שואלים: בפסוק הנאמר על יוסף "וַיִּמְצָאֵהוּ אִישׁ וְהִנֵּה תועֶה בַּשָּׂדֶה" (לז/טו) אומר ...
4
votes
1answer
49 views

Why don't we ask “Why is this night different from all other nights?”

The Mishnah (Pesachim 116a), when recording the Mah Nishtanah, phrases the question as: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?‏ The most literal translation I can muster from this is: What is ...
1
vote
1answer
335 views

What are the consequences of homosexuality?

We all know that homosexual intercourse is forbidden in Judaism (directly from Torah). But that it also has consequences in the spiritual world as everything in the physical realm has its ...
10
votes
1answer
488 views

Notched 2x4 for maamid?

Let's assume that there is a lechatchila to not use metal object that are mekabel tumah (susceptible to tumah) for something that supports the s'chach ("maamid"), which can be avoided by using ...
-1
votes
1answer
51 views

Why is counting the omer not in all haggadot?

We count the first day of the omer on the night of the second seder, yet some prominent, traditional haggadot do not include the bracha for counting (e.g., ArtScroll, Koren, Steinsaltz). Why not?
-2
votes
0answers
48 views

Pesach stringency/leniency in Halachah trend in the last 1500 years [on hold]

As we all know the Pesach Halacha has developed significantly since the times of the Gemmora, many things were added to the list of prohibitions and some Halochos (probably) got less stringent. Since ...
0
votes
1answer
61 views

Is one allowed to sleep in a room/house where there are images of JC, Virgin Mary and other avodah zarah?

Is a Jew permitted to sleep in a room/house where there are idolatrous images on the walls, such as JC, virgin Mary, etc.? What about non-Jews?
3
votes
1answer
114 views

Putting On Kittel Under Chupa

Does any one know of a source for the minhag for a chosson to put on his kittel after he is already under the chupah?
1
vote
1answer
40 views

What's the minimal requirement required to nullify chametz kept in a public fridge?

Let's say someone keeps chametz in a shared office fridge. The fridge is used by both Jews and non-Jews. On the morning of Erev Pesach, prior to the time that it is prohibited to own chametz, the ...
18
votes
2answers
3k views

“Am I Jewish​?”

How can one tell if one needs to convert in order to be Jewish or if one is already Jewish? Would one's or one's ancestors' conversion to another religion or their lack of knowledge about Judaism ...
-1
votes
0answers
27 views

You talked about Levi [duplicate]

I have a question, my sister told me that my grandmother was Jewish,(had no idea about that) and i took a test it showed, up, then other things happened. Then, I was looking on one my family history ...
1
vote
2answers
125 views

Complete print Machzor Vitry

I was looking through Seforim Center the other day and found a partial edition (volumes 1&2 here and and a third on the same site) of the Machzor Vitry. Is there a complete print (or digital) ...
3
votes
2answers
242 views
+200

How long was the period of Oppression

How can Genesis 15:13 says that the Israelites were enslaved for 400 years? Genesis 41:46 states that Joseph was 30 when he came to power: “Joseph was thirty years old when he entered the service of ...

15 30 50 per page