Questions tagged [tractate-brachot]

The first tractate in the Order of Zeraim, this focuses on blessings and prayers, including: Shema, the Amidah, and blessings on food

Filter by
Sorted by
Tagged with
3
votes
0answers
90 views

Identity of the rooster

The Gemara Berachos (7a) writes וְאֵימַת רָתַח? אָמַר אַבַּיֵי: בְּהָנָךְ תְּלָת שָׁעֵי קַמָּיָיתָא כִּי חִיוָּרָא כַּרְבַּלְתָּא דְתַרְנְגוֹלָא וְקָאֵי אַחַד כַּרְעָא. The Gemara asks: When is the ...
0
votes
1answer
44 views

A person should never cast harsh statements toward God on High, when and who can say it?

In Taanis 25a there is a story with Levi where rain didn't come so he fasted. He then 'shot' words towards heaven, and Rabbi Elazar then says A person should never shoot words onto the God up high, ...
1
vote
1answer
84 views

How could Abba Ḥilkiyya do that?

In the Gemara in Berochos daf 61 it says that one may not walk behind ones wife. So how is it that Abba Ḥilkiyya in Tananis daf 23 went after his wife into the house, even if he didn't want to check ...
5
votes
2answers
541 views

What level of danger is required for HaGomel?

The Gemara says that four have to say Hagomel: One who went overseas One who went into a desert. One who was [deathly] ill. One who was in prison [on a capital crime]. To what level of danger must ...
3
votes
2answers
322 views

How is the male skeleton different from female?

This question is a follow-up to "Different-counts-of-the-248-organs-". As we see from the Mishnah in Ohalot 1,8, only the bones are counted as organs, namely a bone that has a sinew and some flesh. ...
0
votes
1answer
183 views

The bear and the lion (Bavel and persia) in Tosfos

In Tosfos of Avodah Zarah 2b it asks why is Persia mentioned as being more important than Bavel since Bavel is called a lion and Persia is called a bear. A lion is much stronger than a bear. Tosfos ...
1
vote
1answer
51 views

Amen between Hashkiveinu and Yir'u Eineinu in maariv

Based on Brachot 45b and Yerushalmi Brachot 5:4/40b, many communities have the custom of saying amen after several of their own brachot. One of the places where some add amen is at the end of the ...
8
votes
1answer
65 views

Can three Talmudic passages about mitzvot “protecting” and mitzvot “saving” be reconciled?

The Talmud in Shabbat 49a records the following story: שפעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה על ישראל שכל המניח תפילין ינקרו את מוחו והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק ראהו קסדור אחד רץ מפניו ורץ אחריו וכיון ...
11
votes
1answer
109 views

Was R' Yishmael aware that his blessing was Hashem's prayer?

Berachos 7a: אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי: מִנַּיִן שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִתְפַּלֵּל? ... מַאי מְצַלֵּי? אָמַר רַב זוּטְרָא בַּר טוֹבִיָּה, אָמַר רַב: ״יְהִי רָצוֹן ...
4
votes
1answer
299 views

Berachot 35a - If a before-beracha is more compelling than an after-beracha how do we know that an after-beracha is required?

The Talmud in the beginning of the sixth chapter of Masechet Berachot seeks to find the source that blessings are required for food. At one point in this adventure, the Talmud concludes that there is ...
11
votes
3answers
230 views

Why is אותו מקום referred to as the מקום התורף? What does תורף mean?

In Bavli Berachot 24a (and Shabbat 64b), the Gemara records that: כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף -- Anyone who gazes upon a woman’s little finger is considered as if he gazed ...
7
votes
1answer
213 views

Why do Beis Shammai and Beis Hillel argue twice regarding kiddush?

In Berachos 51b (8:1), Beis Shammai and Beis Hillel argue about when making kiddush on an ordinary seudah whether one should make the brachah on the day first, or the brachah on the wine. Beis Shammai ...
2
votes
1answer
100 views

Berachot 3a - Verb choices regarding Temple destruction

Pesikta Rabasi (28 mid.) suggests that there are two aspects of the Temple. An upper [spiritual] one and a lower [physical] one. אחריבנו אמר רבי תחליפא בר קרויה באותה שעה נכנסו כל מלאכי השרת ועמדו ...
2
votes
1answer
103 views

Did Samuel write his book before he was born?

The Talmud (Berachot 31b) records the following statement: ותדר נדר ותאמר ה' צבאות אמר רבי אלעזר מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שקראו להקב"ה צבאות עד שבאתה חנה וקראתו צבאות אמרה חנה ...
6
votes
1answer
79 views

Understanding Kli Yakor question on Rashi about Betzalal following Moishe's instructions

The Gemara says in Berachos (55a) א״ר שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי א״ר יוֹנָתָן בְּצַלְאֵל עַל שֵׁם חָכְמָתוֹ נִקְרָא בְּשָׁעָה שֶׁאָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמֹשֶׁה לֵךְ אֱמוֹר לוֹ ...
1
vote
0answers
31 views

Moshe instructed Betzalel to do other than Moshe had been commanded?

The Gemoro Berachos 55a quoted by Rashi on Shemos 38 (22) seems to say that Moshe ordered that the vessels should be made before the Mishkan that was to contain them. Rabbi Shmuel bar Naḥmani said ...
3
votes
1answer
54 views

Why can one not daven to change the gender of a fetus?

According to Bava Metzia 42a, one may daven for things in the past if it's something that nobody knows yet. Yet, when Berachos 60a asks how one may daven to change the gender of her fetus on the ...
0
votes
0answers
48 views

לך לשלום vs לך עם שלום vs לך בשלום

On page Berachos 33a1 the story of the Pious man praying on the road & the General, towards the end of the story it is stated that the "General was appeased and the Pious man departed to his home "...
2
votes
0answers
68 views

Should I pray to God based on my own merit?

In the book of Tehillim (Psalms), Chapter 86, King David says the following: שָֽׁמְרָ֣ה נַפְשִׁי֮ כִּֽי־חָסִ֪יד אָ֥נִי הוֹשַׁ֣ע עַ֭בְדְּךָ אַתָּ֣ה אֱלֹהַ֑י הַבּוֹטֵ֥חַ אֵלֶֽיךָ׃ ...
3
votes
2answers
107 views

Why did Ben Azzai copy Rabbi Akiva?

In today's Daf Yomi, Brachot 62a, it says: It was taught in a baraita in tractate Derekh Eretz that Rabbi Akiva said: I once entered the bathroom after my teacher Rabbi Yehoshua, and I learned ...
5
votes
1answer
96 views

Why is the Kurkavon mentioned?

In Masheches Berachos daf 61b, the gemara mentions various body parts and their respective functions. It seems that the gemara is referring to human body parts, based off the gemaras premise (on daf ...
7
votes
1answer
370 views

Is there a connection between Rav Yehuda loving Israel and forbidding the ascent from Babylon to Israel?

The Talmud in Barachot 43a states the following: אמר ליה רב חסדא לרב יצחק האי משחא דאפרסמון מאי מברכין עלויה א"ל הכי אמר רב יהודה בורא שמן ארצנו א"ל בר מיניה דר' יהודה דחביבא ליה ארץ ישראל ...
4
votes
4answers
185 views

How does the law of prayer direction apply to a spherical Earth?

A Beraita is cited in Berachot 30a as follows: ת"ר סומא ומי שאינו יכול לכוין את הרוחות יכוין לבו כנגד אביו שבשמים שנא' והתפללו אל ה' היה עומד בח"ל יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל שנא' והתפללו אליך דרך ...
5
votes
1answer
86 views

Why wasn't Rabbi Akiva made nasi?

Per @user6591's answer on this question: See the gemara in Yoma 22b. This was orchestrated in order to ensure the longevity of his kingdom. As Rabbi Yoḥanan said in the name of Rabbi Shimon ben ...
3
votes
2answers
107 views

If a husband intentionally warns his wife knowing that she will not sin, does she drink?

Berachos 31b: ״אִם רָאֹה תִרְאֶה״, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אָמְרָה חַנָּה לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, ״אִם רָאֹה״ — מוּטָב, וְאִם לָאו — ״תִּרְאֶה״ אֵלֵךְ וְאֶסְתַּתֵּר ...
7
votes
1answer
600 views

How was Rabbi Yochanan allowed to walk with his son's bone?

It says in Brachos 5B that R' Yochanan used to show people his tenth son's bone (all of his children passed away, and he used to carry a bone of his tenth child). How was he allowed to not bury this ...
0
votes
0answers
35 views

Is there a list of the different types of deaths?

The Gemara in Brachot says: It was also taught in a baraita: Nine hundred and three types of death were created in the world, as it is stated: “Issues [totzaot] of death,” and that, 903, is the ...
1
vote
0answers
31 views

Is there no end to praying for a friend?

Talmud Berachot 12b says: וְאָמַר רַבָּה בַּר חִינָּנָא סָבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: כֹּל שֶׁאֶפְשָׁר לוֹ לְבַקֵּשׁ רַחֲמִים עַל חֲבֵירוֹ וְאֵינוֹ מְבַקֵּשׁ — נִקְרָא ״חוֹטֵא״. שֶׁנֶּאֱמַר: ״גַּם ...
2
votes
1answer
99 views

Why is greeting someone before praying compared to building a private altar?

Berachos 14a: אָמַר רַב: כָּל הַנּוֹתֵן שָׁלוֹם לַחֲבֵירוֹ קוֹדֶם שֶׁיִּתְפַּלֵּל כְּאִילּוּ עֲשָׂאוֹ בָּמָה. שֶׁנֶּאֱמַר: ״חִדְלוּ לָכֶם מִן הָאָדָם אֲשֶׁר נְשָׁמָה בְּאַפּוֹ כִּי בַמֶּה נֶחְשָׁב ...
4
votes
1answer
178 views

Can a person free himself from suffering?

Berachos 5b teaches: רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא חֲלַשׁ. עָל לְגַבֵּיהּ רַבִּי יוֹחָנָן אֲמַר לֵיהּ: חֲבִיבִין עָלֶיךָ יִסּוּרִין? אֲמַר לֵיהּ: לֹא הֵן וְלֹא שְׂכָרָן. אֲמַר לֵיהּ: הַב לִי יְדָךְ. ...
2
votes
1answer
96 views

Why does Rashi explain where yoke of Mitzvos is discussed in Parshas Tzitzis?

Berachos 12b: פָּרָשַׁת צִיצִית מִפְּנֵי מָה קְבָעוּהָ? אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בַּר חֲבִיבָא, מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בָּהּ חֲמִשָּׁה דְּבָרִים: מִצְוַת צִיצִית, יְצִיאַת מִצְרַיִם, עוֹל מִצְוֹת, וְדַעַת ...
7
votes
1answer
292 views

Are there five or six reasons why Parshas Tzitzis was added to Shema?

Berachos 12b: פָּרָשַׁת צִיצִית מִפְּנֵי מָה קְבָעוּהָ? אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בַּר חֲבִיבָא, מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בָּהּ חֲמִשָּׁה דְּבָרִים: מִצְוַת צִיצִית, יְצִיאַת מִצְרַיִם, עוֹל מִצְוֹת, וְדַעַת ...
0
votes
0answers
21 views

Is prayer heard in all places of song?

Berachos 6a: תַּנְיָא, אַבָּא בִּנְיָמִין אוֹמֵר: אֵין תְּפִלָּה שֶׁל אָדָם נִשְׁמַעַת אֶלָּא בְּבֵית הַכְּנֶסֶת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לִשְׁמֹעַ אֶל הָרִנָּה וְאֶל הַתְּפִלָּה״. בִּמְקוֹם רִנָּה — שָׁם ...
5
votes
0answers
83 views

Why is Mar son of Ravina's prayer commonly recited after Amidah?

Berachot 16b-17a lists a number of prayers that various amoraim recited at the end of Amidah. Common practice (at least in the Ashkenazi and Edot Mizrach siddurim that I've seen) seems to be to ...
4
votes
3answers
192 views

Why are tractates in Shas apparently out of order?

The Sdarim of the Shas are (in general) by subject. That is, in each Order, there are discussions on a general topic and its ramifications. But in each one of them (I think) there is a tractate that ...
5
votes
2answers
89 views

Irony or Tshuva in Berachot?

In Berachot 10a, it is said that Chizkiyah was punished by Hashem for not having children: מָה עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא — הֵבִיא יִסּוּרִים עַל חִזְקִיָּהוּ, וְאָמַר לוֹ לִישַׁעְיָהוּ: לֵךְ ...
6
votes
0answers
67 views

Berachot 7a – Is there a connection between R. Meir and Acher?

In Berachot 7a we find the following passage: וא"ר יוחנן משום ר' יוסי שלשה דברים בקש משה מלפני הקב"ה ונתן לו בקש שתשרה שכינה על ישראל ונתן לו שנאמר הלוא בלכתך עמנו בקש שלא תשרה שכינה על עובדי ...
2
votes
1answer
61 views

Berachot 5a - What is R. Yochanan's objection?

In Berachot 5a we have the following exchange between Reis Lakish and R. Yochanan: אמר רבי שמעון בן לקיש כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו שנאמר ובני רשף יגביהו עוף ואין עוף אלא תורה שנאמר התעיף ...
4
votes
1answer
111 views

Berachot 4b - What's so special about an alphabetical acrostic?

The Talmud in Berachot 4b states: אמר רבי אלעזר א"ר אבינא כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבא מאי טעמא אילימא משום דאתיא באל"ף בי"ת נימא אשרי תמימי דרך ...
2
votes
1answer
69 views

Berachot 3a - Did Tosafot mix up the tannaic opinions?

The first couple of pages of Masechet Berachot deal largely with the various tannaic opinions as to the earliest time for the recital of Shema at night. The Talmud tries to figure out which of these ...
4
votes
1answer
79 views

Circular reasoning in deriving the time that kohanim can eat terumah and the time that the evening Shema can be recited

The very first Mishnah (Berachot 1:1) states that the earliest time for the recitation of the evening Shema is the time that kohanim can eat terumah: מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים ...
5
votes
2answers
175 views

What made Yochanan go off?

After Yochanan served as the Kohen Gadol for 80 years, he "left the fold" (Berachos 29a) ולא והא תנן אל תאמין בעצמך עד יום מותך שהרי יוחנן כ"ג שמש בכהונה גדולה שמנים שנה ולבסוף נעשה צדוקי The ...
4
votes
0answers
36 views

Why does Rav Pappa not adjoin the bracha conclusions with a vav by Megillah?

I count four times where Rav Pappa notes differing opinions on how to conclude a bracha and rules to say both of them. In three of these cases, he uses a conjunctive ו to connect them, but not the ...
3
votes
3answers
153 views

What does it mean to be judged by the good or evil inclination?

Berachos 61b: תניא רבי יוסי הגלילי אומר צדיקים יצר טוב שופטן שנאמר ולבי חלל בקרבי רשעים יצר רע שופטן שנאמר נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו Rabbi Yose HaG'lili said: The righteous are ...
0
votes
0answers
34 views

How Tanuro Shel Akhnai was different from the first Machlokes in the Mishnah?

THe first Mishna presents a Machlokes between R' Eliezer, R' Gamliel and "the rest" of the Chachamim (unclear). מֵאֵימָתַי קוֹרִין אֶת שְׁמַע בְּעַרְבִית. מִשָּׁעָה שֶׁהַכֹּהֲנִים ...
4
votes
1answer
70 views

Why a Machloket ended so badly and unpeacefully?

Back to Tanuro Shel Akhnai (BM 59b). A short recap: R' Eliezer and Chachamim are having a Machlokes over a minor matter in ritual impurity, clearly for the sake of Heaven. R' Gamliel, the Nassi, ...
3
votes
2answers
82 views

What argument came first - Tanuro Shel Akhnai or Maariv Chovah? [duplicate]

What argument happened first - Tanuro Shel Akhnai (B"M 59b) or Maariv Chovah or Reshut (Brochos 27b) In the former, R"Y stood against R"E (backed by R"G) and in the later the same story happened to ...
4
votes
2answers
206 views

Rashi on Berachos 33b “al kan tzipor yagiu rachamecha”

In Brachos 33b, the mishna says: "One who says [in his tefilla -Rashi], 'Your [God's] mercy reaches the birds nest'... shut him up." Rashi says on that: אנשים שהיו מראים עצמם כמתכונים להעמיק בלשון ...
4
votes
1answer
198 views

Which “shita” did the 5 rabbis in the Haggadah follow regarding the earliest time for morning Shema?

This section from the Haggadah: Pesach Haggadah, Magid, Story of the Five Rabbis 1: מַעֲשֶׂה בְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן-עֲזַרְיָה וְרַבִּי עֲקִיבָא וְרַבִּי ...
12
votes
4answers
394 views

Is the Talmud 100% Oral Torah?

I've been taught that the Oral Torah was passed from generation to generation from Moshe Rabbeinu. And I've also heard that the Talmud is basically a recollection of Oral Torah. This would suggest ...