Questions tagged [parshat-korach]

The weekly Torah portion of Korach (Numbers 16:1–18:32)

Filter by
Sorted by
Tagged with
0 votes
1 answer
85 views

Did Korach and friends sin in the Golden Calf?

There is a tradition in קבלה that קרח was secretly righteous and will come back in the end times and rise up. (They are not clear exactly about what he will do). I am wondering if part of what ...
zunior's user avatar
 • 619
0 votes
0 answers
66 views

What is the practical lesson on this side of the Korach story?

It is often said that the Torah is not a history book, and is very selective in which events and lessons it relates, such that they are relevant to all generations. The story of Korach seems to be ...
Rabbi Kaii's user avatar
 • 9,920
1 vote
3 answers
71 views

According to Korach, why was Moshe still the leader?

Korach and his companions accused Moshe of inventing Mitzvot and of placing himself and his favorites in places of high importance. Didn`t they think that God Himself would remove Moshe from his post ...
Renan Suchmacher's user avatar
0 votes
1 answer
115 views

How do we ultimately know Korach was wrong?

As I was learning Maseches Moed Katan Daf 16a, the following question occurred to me (Just in time for the Parsha). The Gemara in Moed Katan (see https://www.sefaria.org/Moed_Katan.16a.3?lang=bi&...
AYAL TAAROG's user avatar
0 votes
0 answers
25 views

Parashas Korach: and take every man his censer, and put incense in them: why this procedure?

In parashas Korach, we read about the complaint of Korach that Moshe Rabbeinu and Aharon HaKohen took to much upon themselves. The Torah writes (Bamidbar 16:3): and they gathered themselves together ...
Shmuel's user avatar
 • 9,957
6 votes
0 answers
87 views

Korach, Chukas, Balak - The mouth of the earth, well & donkey

I noticed something this week when reciting Pirkei Avos... In Perek 5, Mishna 6 - the mishna famously says: עֲשָׂרָה דְבָרִים נִבְרְאוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת, וְאֵלּוּ הֵן, פִּי ...
Dov's user avatar
 • 32.9k
1 vote
1 answer
185 views

Should we stay out of causes in which we have no personal interest?

A follower of Korach, named On, was swayed by his wife to stay out of the rebellion and was saved: Rav says: On, son of Peleth -- his wife saved him. She said to him: "What is the difference to ...
Maurice Mizrahi's user avatar
1 vote
1 answer
174 views

Ariza"l and Seer (Chozeh) of Lublin on Korach

This fascinating article says: The Seer of Lublin said: “Were I alive at the time, I would have supported Korah” … Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, the Ari, writes: “In the future, Korah will be shown ...
Zarka's user avatar
 • 2,428
0 votes
1 answer
33 views

Translating a passage from Ma'asei ha-Shem

I'm struggling with two short phrases from the Ma'asei ha-Shem commentary on Parashat Korach. I've bolded the relevant bits below, can anyone help? אשמים אנחנו כאשר נתרשל מלחקור בסתרי תורתנו באמרנו ...
Zarka's user avatar
 • 2,428
6 votes
2 answers
136 views

Denying Moshe's Prophecy

In Parshas Yisro G-D guarantees Moshe that his prophecy will not be doubted by the Jewish nation from hereon "וגם בך יאמינו לעולם". However in Parshas Korach (although not in Korach's ...
Nochie Wolf's user avatar
2 votes
1 answer
134 views

Missing Korach in Deuteronomy

In Parashat Korach we read that the Jews distanced themselves from the tents of Korach, Datan and Aviram (Bemidbar 16:27), and then the earth opened its mouth and swallowed up Korach and his company (...
Kazi bácsi's user avatar
 • 7,684
6 votes
1 answer
415 views

Why Is A Parasha Named after Korach?

Proverbs 10:7 states, "The name of the wicked shall rot." In the Talmud (Yoma 38b) Rabbi Elazar comments on this by saying, "It means that decay will spread on their names, meaning that ...
ron's user avatar
 • 497
2 votes
3 answers
148 views

Parshat Korach - Why did God finally take off his gloves here?

We find previously that G-d warned Moses that he would destroy the nation, but it seems quite clear that it was just a way of having Moses intervene on their behalf and was just a warning. Here we ...
Mark's user avatar
 • 428
0 votes
0 answers
53 views

Did Korach get Tzaraat?

When Korach was rebelling against Moshe Rabbeinu, was he in fact stricken with Tzaraat? If he was stricken, then couldn't that serve as an indication that he was in the wrong? Korach rebelled not too ...
Moshe's user avatar
 • 3,639
6 votes
1 answer
329 views

Significance of Parshas Noach, Chayei Sarah, Yisro, Korach, Balak, and Pinchas

This question was asked regarding Parshas Balak (Parasha named after Balak?), however, I'd like to see a source or reason that explains why the Torah chose these 6 individuals to name the Parsha/Sedra ...
Moshe's user avatar
 • 3,639
1 vote
0 answers
77 views

Korah the "holy grandfather"

Various online and written sources claim that various chassidic rabbis referred to Korah as "our holy grandfather". Some of these sources are mustered here, but they're all very secondary sources. ...
Zarka's user avatar
 • 2,428
0 votes
0 answers
84 views

Parshas Korach: Why does the Torah say Moshe got very angry, and Rashi translates it as Moshe got very distressed or pained

In Parshas Korach (Bamidbar 16:15), the Torah says ויחר למשה מאוד. Rashi translates it as Moshe was distresed a lot. Rashi doesnt say Moshe was very angry. Why doesnt Rashi translate it the way the ...
pine5900's user avatar
 • 599
1 vote
1 answer
91 views

Of what material were the staffs made in Parshas Korach?

Bamidbor 17 (17) records the instruction to take a staff for each of the chieftains. דַּבֵּ֣ר ׀ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְקַ֣ח מֵֽאִתָּ֡ם מַטֶּ֣ה מַטֶּה֩ לְבֵ֨ית אָ֜ב מֵאֵ֤ת כָּל־נְשִֽׂיאֵהֶם֙ ...
Avrohom Yitzchok's user avatar
2 votes
3 answers
219 views

Why was Korach specifically punished via being swallowed by the ground?

(slightly similar to:Why did Korach have to be buried alive?) In this week's Parsha, Korach and his assembly challenge Moshe's authority and are punished by being swallowed alive by the ground (...
alicht's user avatar
 • 12.1k
-1 votes
1 answer
125 views

Korach vs Elitzafan - what's the big deal?

Rashi on Korach's claims: וּמָה רָאָה קֹרַח לַחֲלֹק עִם מֹשֶׁה? נִתְקַנֵּא עַל נְשִׂיאוּתוֹ שֶׁל אֱלִיצָפָן בֶּן עֻזִּיאֵל, שֶׁמִּנָּהוּ מֹשֶׁה נָשִׂיא עַל בְּנֵי קְהָת עַל פִּי הַדִּבּוּר ...
Al Berko's user avatar
 • 26k
0 votes
0 answers
83 views

Korach's logic regarding the link between birth order and jobs

I'm confused with Rashi's view on Korach's claims: "אָמַר קֹרַח, אַחֵי אַבָּא אַרְבָּעָה הָיוּ, עַמְרָם הַבְּכוֹר נָטְלוּ שְׁנֵי בָנָיו גְּדֻלָּה ... מִי רָאוּי לִטֹּל אֶת הַשְּׁנִיָּה? לֹא ...
Al Berko's user avatar
 • 26k
0 votes
1 answer
42 views

Clarifying Korach's practical demands

Pretty strangely for me, the Korach plans and intentions are widely discussed by interpreters (see this question). In the Torah, He uttered two clear statements: all the community are holy, all of ...
Al Berko's user avatar
 • 26k
5 votes
3 answers
212 views

How many did Moshe/Aharon have on their side?

Korach had "250" on his side. How many did Moshe/Aharon have on their side? What do the rabbis say? The other side of the coin: How many "Elders of Israel" (Bamidbar 16:25) were ...
ninamag's user avatar
 • 43
5 votes
1 answer
81 views

Why does Rashi preface his comments by saying "The Medrash Explains This Well"?

The first Rashi in Parshas Korach contains an introduction, where Rashi says that the Medrash explains this section well: ויקח קרח. פָּרָשָׁה זוֹ יָפֶה נִדְרֶשֶׁת בְּמִדְרַשׁ רַבִּי תַנְחוּמָא: ...
Salmononius2's user avatar
 • 6,792
2 votes
3 answers
278 views

Pshat of what did Korach take?

In Parashat Korach (Bamidbar 16:1-2): וַיִּקַּ֣ח קֹ֔רַח בֶּן־יִצְהָ֥ר בֶּן־קְהָ֖ת בֶּן־לֵוִ֑י וְדָתָ֨ן וַאֲבִירָ֜ם בְּנֵ֧י אֱלִיאָ֛ב וְא֥וֹן בֶּן־פֶּ֖לֶת בְּנֵ֥י רְאוּבֵֽן׃ ב וַיָּקֻ֙מוּ֙ ...
Lo ani's user avatar
 • 4,538
1 vote
1 answer
72 views

The cloak full of techeiles is the Me'il?-Korach's issue

During the reading of this week's parsha ( Tetzaveh) I noticed that the Me'il is referred to as a cloak complete of techeiles. Then I remembered that Korach had an issue with a beged that was full of ...
sam's user avatar
 • 41.8k
3 votes
0 answers
56 views

Korach never speaks independently, why?

A plain reading of Bamidbar chapter 16 suggests that Korach was basically silent in the whole "episode of Korach". However, Chazal and the midrash explain, at length, about Korach's ...
bondonk's user avatar
 • 10.3k
2 votes
0 answers
335 views

Moadim a time to witness?

The word Moadim (מועדים), Moadei (מועדי) or singular Mo'ed (מועד) is most often translated as a appointed (fixed) time (or season). From the visual look of it these words seem to have a connection ...
Levi's user avatar
 • 7,358
2 votes
4 answers
240 views

How can we reconcile Devarim 24:16 with BaMidbar 16:27?

It is written at BaMidbar 16:27 וַיֵּעָלוּ, מֵעַל מִשְׁכַּן-קֹרַח דָּתָן וַאֲבִירָם--מִסָּבִיב; וְדָתָן וַאֲבִירָם יָצְאוּ נִצָּבִים, פֶּתַח אָהֳלֵיהֶם, וּנְשֵׁיהֶם וּבְנֵיהֶם, וְטַפָּם (here it ...
ninamag's user avatar
 • 43
0 votes
0 answers
38 views

What "really" occurred with Moshe having to ask G-d a "halachic" question? [duplicate]

I begin with Rashi's explanation on Vayikra 25:1 that says that all the mitzvoth including their details were mentioned to Moshe at Mt. Sinai. Assuming this explanation, why did Moshe not know the ...
DanF's user avatar
 • 70.5k
12 votes
2 answers
401 views

Rambam's view of Moses's miracles

The Rambam writes in Hilchos Yesodei hatorah (chapter 8), משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכשוף. אלא כל האותות שעשה משה במדבר ...
Bach's user avatar
 • 2,723
9 votes
2 answers
233 views

Why don't Korach and his followers ask if an all Techeiles Beged is Patur from Techeiles?

רש"י במדבר ט"ז:א' ד"ה דתן ואבירם. ... מֶה עָשָׂה? עָמַד וְכָנַס ר"נ רָאשֵׁי סַנְהֶדְרָאוֹת — ... וְהִלְבִּישָׁן טַלִּיתוֹת שֶׁכֻּלָּן תְּכֵלֶת, בָּאוּ וְעָמְדוּ לִפְנֵי מֹשֶׁה, אָמְרוּ לוֹ טַלִּית ...
Eliyahu's user avatar
 • 5,415
4 votes
3 answers
94 views

How can Moshe risk the trustworthiness of his Nevuah?

Bamidbar 16:29 אִם־כְּמ֤וֹת כָּל־הָֽאָדָם֙ יְמֻת֣וּן אֵ֔לֶּה וּפְקֻדַּת֙ כָּל־הָ֣אָדָ֔ם יִפָּקֵ֖ד עֲלֵיהֶ֑ם לֹ֥א יְהוָ֖ה שְׁלָחָֽנִי׃ If these men die as all men do, if their lot be the common fate ...
Eliyahu's user avatar
 • 5,415
5 votes
1 answer
165 views

Why is the survival of the sons of Korach not mentioned in Parshat Korach?

In Parshat Korach we read about the deaths of Korach and Datan and Aviram, and that the families of Datan and Aviram descended with them as the earth swallowed them up. In Parshat Pinchas, when it is ...
CashCow's user avatar
 • 3,036
6 votes
2 answers
183 views

The blossoming of Ahron's staff a miracle not a trick?

For years I have read the pesukim of Korach 17:20 -25 which describes the episode of the blossoming of Ahron's staff amongnst the other tribe leader's staffs. However, if you notice Moshe Rabbeinu ...
sam's user avatar
 • 41.8k
6 votes
1 answer
124 views

Why do we read the story of Korach by the Levi portion?

In parshas Ki Sisa, the portion of Levi is long in order not to read the story of the eigel (golden calf) by the regular Yisroelim in order not to embarrass them by repeating their transgressions. The ...
Mennyg's user avatar
 • 323
6 votes
2 answers
86 views

Understanding Wording in Bamidbar 16:6

Numbers 16:6 says: זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו. This do: take you censers, Korah, and all his company; I'm struggling to understand the last three words which are in the third person when the ...
Anthony's user avatar
 • 61
5 votes
2 answers
209 views

Why use the fire pans to cover the copper altar and not the gold one?

In parshas korach, 17:3, Elazar is commanded to take the fire pans of Korach and his followers and hammer them into "pachim" for the mizbeach. According to Rashi, the command was to turn them into ...
Isaac Kotlicky's user avatar
2 votes
1 answer
134 views

What was the birth year of Korach?

We know from the text that he was son of Itzhar, son of Kehas, son of Levi. Is there a reference that talks about his age at any point, or his birth year?
gt6989b's user avatar
 • 3,099
6 votes
1 answer
102 views

What happened to Korach's third co-conspirator?

Numbers 16 begins: Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, with Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, sons of Reuben, took men; They rebelled ...
Monica Cellio's user avatar
4 votes
2 answers
132 views

What is the plague being referred to in Parshas Korach?

Bamidbar 17:11 ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני יהוה החל הנגף And Moses said unto Aaron: 'Take thy fire-pan, and put fire ...
Y     e     z's user avatar
7 votes
6 answers
269 views

how could Korach have ruach hakodesh

Rashi says that Korach saw with ruach hakodesh (divine inspiration) that the prophet Samuel would descend from him. Yet Rashi also implies he had the bad traits of jealousy and arrogance. How could ...
ray's user avatar
 • 21.2k
9 votes
3 answers
495 views

Parshas Korach: What Was Korach Thinking?

The Medrash Tanchuma asks a question regarding the motives of Korach. "Korach was a clever man; what did he see that brought him to such foolishness? The medrash answers "His eyes misled him, for he ...
Shoel U'Meishiv's user avatar
4 votes
1 answer
308 views

Does the Torah command three different ma'aser?

Devarim 14:28 כח. מִקְצֵה | שָׁלשׁ שָׁנִים תּוֹצִיא אֶת כָּל מַעְשַׂר תְּבוּאָתְךָ בַּשָּׁנָה הַהִוא וְהִנַּחְתָּ בִּשְׁעָרֶיךָ׃ "At the end of three years, you shall take out all the tithe of your ...
Niobius's user avatar
 • 355
4 votes
1 answer
109 views

Korach's progeny

In Parshas Pinchas it says that the children of Korach did not die. Is there anyone alive today that is aware that they are from the descendents of Korach?
Gershon Gold's user avatar
4 votes
3 answers
121 views

Why is Korach's rebellion referred to as בְּנֵי לֵוִי?

In Bamidbar 16:7, Moshe chastises Korach and his congregation saying, רַב לָכֶם בְּנֵי לֵוִי. However, other than Korach himself being from Levi, the rest of the co-conspiritors seemed to be mainly ...
user avatar
3 votes
5 answers
568 views

Why did Korach have to be buried alive?

Korach had to die an unnatural death; otherwise his death wouldn't prove Moshe right, because a natural death could be because his time had come. But why did he have to still stay alive after being ...
expern's user avatar
 • 281
6 votes
2 answers
206 views

Honor of old people vs. honor of parents

Who has precedence in honor: A father or an old person? It seems that the answer would be a father; (*) however, there is a midrash that implies otherwise: Yalkut Shimoni, end of Bemidbar 752 ...
b a's user avatar
 • 24.7k
7 votes
1 answer
332 views

Post-Korach altar cover: how was it made and used?

Numbers 17:2-5 describes the covering that was made for the altar from the fire-pans of Korach's rebels: [...] 4 And Eleazar the priest took the brazen fire-pans, which they that were burnt had ...
Monica Cellio's user avatar