Questions tagged [egypt]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
1
vote
1answer
81 views

Eggs in Salt Water at the Seder

Minhagei Yeshurun (119) writes היה אסור לכהני מצרים עפ"י דתם לאכול מלח לזה צוו חז"ל לאכלו בפסח בסעודה זו למען עשות נגד חקיהם טעם אכילת תחלה בצים מבושלות הוא גם כן למען עשות נגד חוקי המצרים כי ...
0
votes
0answers
74 views

How short was Pharoh?

We know that the Pharoh who enslaved the Jews in Egypt was very short. However, do we know how short? (What was his exact height?)
1
vote
0answers
52 views

Do scriptures mention the presence of the Egyptians in the Holy Land after Yehoshua's conquer?

Archaeological sources (only an example) mention such presence/influence in the time of the conquer which gradually faded before David's Kingdom. Is it mentioned anywhere in the Nac"h that the ...
2
votes
2answers
168 views

Population of Jews at exodus seems unrealistically large [duplicate]

I am a preacher. Today I was talking with some Jews who talked about the 2.5 -3.0 million people who witnessed the miracles of the exodus. But according to my knowledge, the population of Africa at ...
5
votes
3answers
224 views

How many Jews were in Egypt before the Exodus?

In Sanhedrin 111a, we read: It is taught in a baraita with regard to the few that are destined to be redeemed: Rav Simai says that it is stated: “And I will take you to Me as a people” (Exodus 6:7),...
5
votes
1answer
85 views

What exactly is the custom observed by Jews in Egypt on Shavuot using geese that is similar to Kaparot?

I'm not Jewish, so please forgive me if my question sounds ignorant. I was researching the practice of Kaparot when I came across the following website: Indeed, even when Maran [Rabbeinu Ovadia ...
-2
votes
2answers
148 views

After the Exodus was Egypt totally ruined or not?

We had the 10 plagues, we had the Egyptians drowned in the sea, but what's the bottom-line - was Egypt at Egyptians totally ruined and the end of the story or despite the fact that some died, Egypt ...
3
votes
2answers
69 views

What's with the food ministers?

The United States has Secretaries for foreign affairs (called the Secretary of State), defense, agriculture, the treasury, commerce, education, and more. Similarly, Israel has ministers for foreign ...
3
votes
2answers
67 views

Moshe's missing years

During the years Moshe was missing from Egypt, was he travelling abroad, to Saudi Arabia perhaps or Paran? Are these missing years documented somewhere?
9
votes
3answers
126 views

Why didn't Paroh have Moshe killed?

Follow up to this question. Moshe shows up with his brother and makes a demand of Paroh -- give up a chunk of your labor, or else. Then time and time again, Hashem, through Moshe, effects a major ...
1
vote
2answers
86 views

Was Moshe punished for converting the Erev Rav?

Does anything in the Torah mention that Moshe was punished for converting the Erev Rav and taking them out of Egypt?
4
votes
1answer
127 views

Locusts don't damage Egypt. Really?

Rabenu Chanan'el, in his commentary to Bo 10:19, writes, in part: מעת עתרת משה רבינו עד עכשיו אין ארבה מפסיד בכל גבול מצרים ואם יפול בארץ ישראל ויבא ומכנס בגבול מצרים אינו אוכל מכל יבול הארץ כלום ...
2
votes
1answer
79 views

Israel in Egypt after being freed but before the Exodus?

One of Artscroll's "Daily Dose of Torah" books, on parshat Vaera, says that the Israelites stayed in Egypt for a significant period of time after being freed from slavery but before the Exodus. I ...
1
vote
1answer
36 views

Pharaoh's adjective change to Yosef

When Pharaoh first hears that Yosef's family is going to reunite, he offers them חלב הארץ, literally the fat of the land (Genesis 45:18). Rashi (ad. loc.) explains חלב means מיטב, the best. Onkelos (...
5
votes
1answer
104 views

What were the scrolls that the Jews had in Egypt fortelling of the forthcoming redemption?

I was reading Rav Melamed's Peninei Halacha, the Shabbat volume, and on page 5 he mentions that when the Jews were slaves in Egypt they had scrolls (megillot) in their possession telling of the ...
4
votes
1answer
86 views

Why did Jacob not return to Israel?

Why did Jacob and his clan not return to the Land of Israel when the famine subsided, after their stay in Egypt? We might have avoided slavery. God did not tell Abraham his descendants would be ...
7
votes
3answers
653 views

Moses' Hebrew name was given to him in Egyptian?

In שְׁמוֹת it says: וַתֹּ֧אמֶר לָ֣הּ בַּת ־ פַּרְעֹ֗ה הֵילִ֜יכִי אֶת ־ הַיֶּ֤לֶד הַזֶּה֙ וְהֵינִקִ֣הוּ לִ֔י וַאֲנִ֖י אֶתֵּ֣ן אֶת ־ שְׂכָרֵ֑ךְ וַתִּקַּ֧ח הָאִשָּׁ֛ה הַיֶּ֖לֶד וַתְּנִיקֵֽהוּ ׃ ...
2
votes
3answers
72 views

Why is the Pasuk for Vayareiu Osanu Hamitzrim a Pasuk where nothing happens?

Why is the Pasuk that the Haggadah uses to show that “the Egyptians did bad to us" the Passuk in which Pharaoh sits down and says (Shemos 1:10): הָ֥בָה נִֽתְחַכְּמָ֖ה ל֑וֹ פֶּן־יִרְבֶּ֗ה וְהָיָ֞ה ...
5
votes
2answers
132 views

Egyptian enslavement of the Jews - Antisemitism?

Apologies in advance if this is too vague of a question, but I really wonder what other people think about this, especially since the story is coming up in a couple of weeks. I was recently reading a ...
2
votes
1answer
75 views

Are Ra'meses and Ra'amses the same place

In Bereishit 47:11 (and Shemot 12:37 and Bamidbar 33:3 and 33:5) we find mention of an Egyptian place called רַעְמְסֵס - Ra'meses. In Shemot 1:11 we find mention of an Egyptian place called רַעַמְסֵס ...
4
votes
1answer
68 views

Why assume Yosef would become viceroy

There's a strange Rashi that's bothered me for a while. The sar hamashkim described Yosef to Pharaoh. Genesis 41:12 וְשָׁ֨ם אִתָּ֜נוּ נַ֣עַר עִבְרִ֗י עֶ֚בֶד לְשַׂ֣ר הַטַּבָּחִ֔ים וַנְּ֨סַפֶּר־...
0
votes
1answer
31 views

Why does G-d tell Yitchak to remain in Cana'an?

Breishit 26:1 mentions that there was a famine, so Yitzhak and Rivka go to Gerar. From verse 2, it seems apparent that Yitzhak's intent was to eventually go to Egypt, but G-d tells him to stay in Cana'...
1
vote
1answer
138 views

Where in Egypt did the Jews live while they were still slaves in Egypt

Where in Egypt did the Jews live while they were still slaves in Egypt? So the Egyptians made the Israelites their slaves. They appointed brutal slave drivers over them, hoping to wear them down ...
2
votes
0answers
74 views

Why is the actual length of Galus Mitzraim not mentioned in the Torah?

Chazal expound that the Jews were in Mitzraim for 210 years (see Rashi to Bereishis 42:2, and to Avodah Zarah 9a). Why is this figure mentioned nowhere explicitly, especially when other numbers are (...
3
votes
1answer
291 views

Yaakov's sons kvarim

When Yosef died in Mitzraim, he was interred in Mitzraim until Moshe exhumed his remains which were eventually brought to Israel and reinterred. However, when Reuven, Judah, ... (the 11 brothers) died,...
0
votes
1answer
96 views

120yrs to 210yrs

I learned over Shabbos that Adam and Chava spent 120 years apart. Adam spilt seed during this time that created the klipot. The 210 years Bnei Israel spent in Egypt was necessary to elevate those ...
4
votes
1answer
70 views

Backlash from ownership of all the land/people?

The simple reading of the Torah text implies that, through Joseph's leadership, in exchange for the grain, Egypt/Pharoah came to own all the land all over the world and the people were indentured to ...
4
votes
1answer
117 views

Difference between וַהֲשִׁיבְךָ and וֶהֱשׁיבְךָ

Bereishit 40:13 בְּע֣וֹד ׀ שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֗ים יִשָּׂ֤א פַרְעֹה֙ אֶת־רֹאשֶׁ֔ךָ וַהֲשִֽׁיבְךָ֖ עַל־כַּנֶּ֑ךָ וְנָֽתַתָּ֤ כוֹס־פַּרְעֹה֙ בְּיָד֔וֹ כַּמִּשְׁפָּט֙ הָֽרִאשׁ֔וֹן אֲשֶׁ֥ר הָיִ֖יתָ ...
1
vote
1answer
100 views

Why did the Jews turn away from the promised land even though Egypt was hardly a challenge?

As I understand, they received substantial help from God in the form of plagues, etc, so after the defeat of the immensely powerful Egyptian empire, why did they not think the same would happen with ...
5
votes
0answers
100 views

Kohen in a non-Kohen-specific prohibited marriage

If a Kohen marries someone forbidden to him as a Kohen, (1) she becomes a chalalah, (2) their children are chalalim, (3) if she dies he can't go to her funeral (Rashi Emor 21:4), and (4) she can't eat ...
1
vote
0answers
69 views

Was Potiphar, being a captain of an Egyptian guard, likely a eunuch? [duplicate]

In Genesis, we read the infamous story of Joseph and Potiphar's wife. Potiphar's wife (who is named Zuleikha, at least according Sefer HaYashar) repeatedly makes sexual advances on Joseph, and as we ...
1
vote
2answers
160 views

Why would Pharaoh's heart be made כבד by G-D?

I've always loved the account of the 10 plagues (who doesn't?), but I always felt a little odd about the several times (7, in fact) Pharoah's heart was made "hard/heavy" by G-d because I'm a strong ...
2
votes
2answers
134 views

How does Rashi know Yosef tells the Egyptians to circumcise themselves?

Genesis 41,55: וַתִּרְעַב֙ כָּל-אֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וַיִּצְעַ֥ק הָעָ֛ם אֶל-פַּרְעֹ֖ה לַלָּ֑חֶם וַיֹּ֨אמֶר פַּרְעֹ֤ה לְכָל-מִצְרַ֨יִם֙ לְכ֣וּ אֶל-יוֹסֵ֔ף אֲשֶׁר-יֹאמַ֥ר לָכֶ֖ם תַּֽעֲשֽׂוּ: ‏ ...
1
vote
1answer
900 views

Nebuchadnezzar II failure to conquer Egypt

Ezekiel 29:19 states the G-d will give Egypt to Nebuchadnezzar II. Therefore this is what the Sovereign LORD says: I am going to give Egypt to Nebuchadnezzar king of Babylon, and he will carry off ...
0
votes
0answers
22 views

Jewish Communities in Egypt [duplicate]

Why are there Jewish communities in Egypt when the Torah says never to go back to Egypt? How is this acceptable?
5
votes
2answers
677 views

What language did Pharaoh speak?

Specifically, I am looking for sources that address this issue/topic. Namely, if he spoke fluent Hebrew, as the Torah records his words, how did he know the language? If, on the other hand, he spoke ...
4
votes
1answer
139 views

Exodus 11:5 Why the firstborn?

Moses said, "Thus says the LORD, 'About midnight I am going out into the midst of Egypt, and all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of the Pharaoh who sits on his throne, ...
0
votes
1answer
87 views

Why is the term דגה frequently used to refer to Egyptian (Nile) fish?

I ran a word search using Snunit's tool on the appearance of the word דג in the Bible. The search revealed 17 occurrences, and all of them had that word or some form of the word such as דגים (plural ...
5
votes
1answer
216 views

How did Israel's slavery in Mitzrayim begin?

When Yosef is about to die he tells his brothers that God will surely remember them and bring them up out of Mitzrayim (Bereishit 50:24-25). This suggests that they were already not free to leave (...
0
votes
1answer
57 views

The Shevatim's desire to check on Yosef

We all know that Yosef Hatzaddik was thrown into a pit by his brothers and then sold . My question is , the pasuk says (37:20) that the brothers said they would see what would become of Yosef's dreams ...
7
votes
1answer
2k views

Were the tribes allowed to intermarry

More than 200 years passed from the time the sons of Yaakov went to Egypt to the time the Hebrews arrived in Israel. When they arrived, the land was divided for the 12 tribes. This would suggest that ...
5
votes
2answers
109 views

What can we learn from the Jews being commanded to put blood on the doorposts of their homes in Egypt?

What can we learn from the Jews being commanded to put blood on the doorposts of their homes in Egypt? The Torah is nitzchis (eternal) but here we have a mitzvah which was specifically given for one ...
7
votes
1answer
426 views

Is there any tradition of any Jews leaving Mitzrayim before the Exodus

Is there any tradition of Israelites leaving Mitzrayim before the Exodus? Moses fled Egypt on his own. Was this a unique occurrence, or is it safe to assume this was a regular thing? If it ever ...
3
votes
1answer
45 views

What does דיבור מצרית refer to?

In the chazzan's repetition of the Shacharis amida for the first morning of Shevuos, there is a supplication which reads: אז בכתב אשורית, ובלשון עברית, ובדיבור מצרית, הנחלת לבת עברית וכו׳. What do ...
6
votes
2answers
849 views

Why does Yosef command the Egyptians to circumcise

Rashi on Bereshis 41:55 says what he tells you, do: Since Joseph had ordered them to circumcise themselves, and when they came to Pharaoh and said, “This is what he said to us,” he (Pharaoh) said ...
3
votes
3answers
181 views

Name of Pharaoh that we were enslaved to in Mitzrayim

Do we know what the name of Pharaoh (i.e. king or president) whom we were enslaved to when we were in Mitzrayim was?
0
votes
1answer
87 views

Jews and makkas choshech

I heard someone say that the Jews who didn't want to leave Egypt died during makkos choshech. 1) Does anyone know where the source for this can be found? 2) Did four-fifths our people die during ...
11
votes
1answer
479 views

Was Ankhmahor really Yosef?

I was reading an article today on circumcision a news website I frequent. It displayed a picture from the tomb of Ankhmahor, a high ranking Egyptian official that was, apparently, responsible for mass ...
5
votes
0answers
210 views

Did Pharaoh attempt to kill Moses during the plagues

Given that Moses was a wanted fugitive (Ex.2:15) and that he was destroying the land of egypt with the plagues, and a general nuisance to Pharaoh were there attempts to kill him by Pharaoh. (by for ...
3
votes
5answers
863 views

Moshe killing the Egyptian

The Torah says “And it was in those days that Moshe grew up and went out to his brothers and saw their burdens. He saw an Egyptian man strike a Hebrew man, (one) of his brethren. (Moshe) turned this ...