Questions tagged [bo]

The weekly Torah portion of Bo (Exodus 10:1-13:16)

Filter by
Sorted by
Tagged with
7
votes
5answers
2k views

Why does the Torah use the non-Hebrew word 'Totafot'

Related to this question. Rashi, on Shemot (13:16): "...וְהָיָה לְאוֹת עַל יָדְכָה וּלְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ " writes: and for ornaments between your eyes: Heb. וּלְטוֹטָפֹת, tefillin. Since ...
10
votes
1answer
153 views

Why are the 10 plagues in this specific order?

Is there a specific reason for the sequence of the plagues? Why the plague of blood is followed by the plague of frogs, for example?
0
votes
0answers
32 views

Why call for Moshe after Darkness?

After the three days of darkness*, Par'oh calls for Moshe and makes another offer about exactly who/what can leave Egypt. Sh'mot 10:24 (from Sefaria) וַיִּקְרָ֨א פַרְעֹ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה וַיֹּ֙אמֶר֙ ...
7
votes
2answers
168 views

How isolated was Israel in Goshen?

We know that Israel was still in Goshen during their enslavement, because the text tells us that the plague of hail didn't affect Goshen "where b'nai Yisrael were" (Shemot 9:26). It sounds like they ...
2
votes
0answers
59 views

End Time For Sacrificial Offerings

The verse states, in Exodus 12:10, regarding the eating of the Paschal Offering: וְלֹֽא־תוֹתִ֥ירוּ מִמֶּ֖נּוּ עַד־בֹּ֑קֶר וְהַנֹּתָ֥ר מִמֶּ֛נּוּ עַד־בֹּ֖קֶר בָּאֵ֥שׁ תִּשְׂרֹֽפוּ׃ Do not leave ...
4
votes
0answers
54 views

How many erev rav people were there?

How many erev rav people came out with Moshe from Egypt (Ex. 12:38)? Was it a few thousand only or more? Please source.
7
votes
1answer
281 views

Question about Shemot, locusts

I have a question that I've asked to multiple rabbis but that remains unanswered: Dear Rabbi:  Question about Parasha. In Exodus 10:19 the locusts enter the Red Sea. What is the connection ...
7
votes
2answers
169 views

Only arm tefillin are a sign?

The four parshas of tefillin appear slightly differently each time when the Torah describes the mitzvah. Shemos 13:9 וְהָיָה֩ לְךָ֨ לְא֜וֹת עַל־יָדְךָ֗ וּלְזִכָּרוֹן֙ בֵּ֣ין עֵינֶ֔יךָ לְמַ֗עַן ...
2
votes
0answers
48 views

In Exodus, when exactly they “could not delay” until the dough was leavened?

THe Torah says (Ex 12,39): וַיֹּאפוּ אֶת־הַבָּצֵק אֲשֶׁר הוֹצִיאוּ מִמִּצְרַיִם עֻגֹת מַצּוֹת כִּי לֹא חָמֵץ כִּי־גֹרְשׁוּ מִמִּצְרַיִם וְלֹא יָכְלוּ לְהִתְמַהְמֵהַּ וְגַם־צֵדָה לֹא־עָשׂוּ לָהֶם׃ ...
6
votes
3answers
174 views

How can G-d fight other gods?

During Passover, we read the following passage, from Exodus 12:12: וְעָבַרְתִּי בְאֶרֶץ מִצְרַיִם בַּלַּיְלָה הַזֶּה, וְהִכֵּיתִי כָל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מֵאָדָם וְעַד בְּהֵמָה וּבְכָל ...
2
votes
1answer
84 views

Shemot 7:28 vs 12:34

In Shemot 12:34 we are told that Bnei Yisrael left Mitzrayim מִשְׁאֲרֹתָ֛ם צְרֻרֹ֥ת בְּשִׂמְלֹתָ֖ם עַל־שִׁכְמָֽם Older translations followed Ibn Ezra and Targum, that they left Mitzrayim with their '...
1
vote
0answers
36 views

Why did Geviha ben Pesisa give the response that he gave to the Mitzri'im?

Sanhedrin 91a records the following exchange: שוב פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון אמרו לו הרי הוא אומר (שמות יב, לו) וה' נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום תנו לנו כסף ...
4
votes
1answer
128 views

Locusts don't damage Egypt. Really?

Rabenu Chanan'el, in his commentary to Bo 10:19, writes, in part: מעת עתרת משה רבינו עד עכשיו אין ארבה מפסיד בכל גבול מצרים ואם יפול בארץ ישראל ויבא ומכנס בגבול מצרים אינו אוכל מכל יבול הארץ כלום ...
1
vote
1answer
47 views

Four hundred years afflicted in Mitzraim - Bersheit 15:12; Four hundred thirty years - Shemot 12:40, Why this discrepancy? [duplicate]

Beresheit 15:13 "Know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them four hundred years." Shemot 12:40 "Now the ...
11
votes
2answers
132 views

Paro enslaved Yisrael but they kept the good land — was that normal?

When Yisrael come to Mitzrayim Paro gives them "the choice land of Goshen" Bereishis 47,6 which is also called "Raamses" Bereishis 47,11. Later a new king Paro who doesn't recognize Yosef (who saves ...
5
votes
2answers
246 views

Were Children of Israel killed in the plague of the firstborn?

We know from Torah that all B'nai Israel who: Ate the Passover lamb Did not eat leavening (bread and beer) Were inside at midnight (and stayed inside until morning) Were in a house whose doorposts ...
2
votes
1answer
82 views

Why “your hand” is spelled ידכה instead of ידך?

In שמות יג:טז: "וְהָיָה לְאוֹת עַל־יָדְכָה וּלְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ כִּי בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיאָנוּ יְהוָה מִמִּצְרָיִם׃" the word ידכה is used. Why is it not spelled ידך?
7
votes
2answers
752 views

What is considered to be “firstborn”?

This is probably a bit pedantic and beside-the-point, but here goes: in Exodus 12 (I am reading the Jewish Publication Society translation), we have: 12 For I will go through the land of Egypt in ...
5
votes
2answers
104 views

According to Rashi, how old was Avraham at B'rit Bein HaB'tarim?

Rashi to Shemot 12:40 says that B'rit Bein HaB'tarim took place thirty years before the birth of Yitzchak (when Avraham was one hundred years old), meaning that Avraham was seventy years old at the ...
0
votes
2answers
83 views

People joined the Israelites in Egypt during the night of the Exodus?

I noticed something strange in Shemot 12:43-50. I always assumed the commandments given there were for future generations (like most commentators teach). But then it says in verse 43: "And HaShem ...
9
votes
2answers
2k views

What is the modern Jewish interpretation of Exodus 12:11?

I'm not Jewish, so please forgive me if my question sounds ignorant. My understanding is that in modern Judaism, the Passover meal is eaten sitting rather than standing. However, this seems to ...
2
votes
2answers
77 views

Leave under the Cover of Darkness

Why did the Jews not Leave during the Plague of Darkness they Egyptians where standing still and could not see them Leave?
1
vote
0answers
22 views

Why are the numbers not written down in Ki Sisa?

According to the very first Rashi in Seder Bamidbar: מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה כשיצאו ממצרים מנאן וכשנפלו בעגל מנאן לידע מנין הנותרים כשבא להשרות שכינתו עליהן מנאן. באחד בניסן הוקם המשכן ...
0
votes
2answers
81 views

How far did the mixed multitude went along [duplicate]

I would like to ask a short question about Shemot 12:38, at the time of the Exodus there was a mixed multitude which went up with the Israelities. How far did this mixed multitude went along? Did ...
1
vote
0answers
68 views

Did the Egyptians know that Bnei Yisrael had light during Makas Choshech?

Did the Egyptians knows that Bnei Yisrael had light during Makas Choshech, the plague of darkness?
2
votes
1answer
199 views

וַיהוָה נָתַן אֶת־חֵן הָעָם בְּעֵינֵי מִצְרַיִם (Exo. 12:36): How did Adonai give “favor” (חֵן)?

It says that Adonai gave the people of Israel "favor" in the eyes of the Egyptians. How is it that God caused the Egyptians to look upon the Israelites favorably? It seems to me that He had to work ...
1
vote
0answers
42 views

Conversion in Egypt?

I found this quote from Bereshit Rabbah 84:4: Ya'akov, his father, made many converts in Egypt. And another in Shemot Rabbah 18:10 G-d made a joyous occasion for Israel, since He redeemed them - ...
0
votes
2answers
169 views

Why use an esoteric, foreign word which leads to different understandings?

In Shemot 12:9, the text reads, "אַל תֹּאכְלוּ מִמֶּנּוּ נָא " which is translated at chabad.org as "You shall not eat it rare ". The meforshim (as taken from sefaria.org) look at the word "Na" as ...
4
votes
1answer
122 views

Understanding the servants' hard/soft hearts

In Parshas Bo (10:1) we read that God hardened the hearts of Pharaoh's servants: כִּי אֲנִי הִכְבַּדְתִּי אֶת לִבּוֹ וְאֶת לֵב עֲבָדָיו. The Ohr HaChaim explains that this is so that the servants ...
0
votes
2answers
70 views

Why are we told to either buy or take from our flock the pesach lamb

וַיִּקְרָ֥א מֹשֶׁ֛ה לְכָל־זִקְנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֑ם מִֽשְׁכ֗וּ וּקְח֨וּ לָכֶ֥ם צֹ֛אן לְמִשְׁפְּחֹתֵיכֶ֖ם וְשַׁחֲט֥וּ הַפָּֽסַח׃ Then Moses called for all the elders of Israel, and ...
10
votes
1answer
188 views

Why are some sons' answers different from what's written in the Torah?

In the Hagada, the 4 sons ask questions (except, of course, for the son who doesn't know how to ask…), and they get answers. In most cases, both the questions and the answers are put in the form of ...
0
votes
1answer
56 views

First Month of your year?

The Passover and the Festival of Unleavened Bread The Lord said to Moses and Aaron in Egypt “This month is to be for you the first month, the first month of your year. Exodus 12 What about Rosh ...
3
votes
2answers
117 views

“A moon like this you should sanctify”?

In Parshas Bo G-d says to Moses to sanctify a new Moon, but Moses "had trouble understanding" and G-d showed him exactly the picture of a new Moon, saying "כזה ראה וקדש". Obviously, Moses knew the ...
3
votes
2answers
1k views

Does my uncircumcised friend still needs to be circumcised in order to join the meal for Pesach?

The Korban Pesach was made to be able to keep a meal in order to hold a celebration which serves as a remembrance (Shemot 12:14, 16). A remembrance of the moment we took a lamb and used it's blood to ...
5
votes
3answers
123 views

Why is every commandment and action in regards to the 10 plagues repeated?

When we read about the 10 plagues everything is repeated twice: once when Hashem commands Moshe and a second time when Moshe executes the plague. The Torah could simply write "and he did so" after ...
3
votes
2answers
189 views

The Chacham, the Rasha, the She'eino Yodeya Lish'ol, and… What's that other son again?

In the Haggadah, the third son is known as the "Tam" ("innocent" or "simple") child. In the version presented in the Yerushalmi, he is known as the "Tipeish" ("stupid") child, a drastically different ...
7
votes
1answer
122 views

Uses of the word Etzem

In Shmot 12:41, we are told that the people left Egypt on that very day בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה with Etzem referring to the specific and exact day. Later, 12:46, in the laws of Pesach, we are ...
6
votes
1answer
126 views

Leil Shimmurim Outdoors

On Shabbos the first night of Pesach, we don't say Magen Avot (Orach Chayim 487:1). The Mishna Berura says that this is because normally Magen Avot is to prevent people who were late to shul being ...
1
vote
1answer
69 views

“One in 5, one in 50, two in 600,000” - can this be called a Geulah?

Different Midrashim give different estimates on the number of Jews actually exiting Egypt, ranging from one in 5 (חמושים) and up to 2 in 600,000, the rest dying in the Plague of Darkness. I was ...
1
vote
4answers
162 views

Why was it important for the Jews to leave Mitzraim with רכוש גדול?

Why did the Jews have to leave Egypt with רכוש גדול? What was the significance of the Bnei Yisroel asking the Egyptians for silver, gold? (Shemos 11:2)
0
votes
2answers
99 views

How much time do we have to perform mitzvot? [closed]

Is there a teaching that specifies how much time you have to perform mitzvot? For example, after you say the motzi, how much time do you have before you must eat a piece of bread? I am interested in ...
3
votes
1answer
129 views

How did our forefathers bake the dough they took out of Egypt? Would it qualify as matzo now?

Shmos 12 (39) says: “They baked the dough that they had taken out of Egypt as unleavened cakes, for it had not leavened, for they were driven out of Egypt, and they could not tarry, and also, ...
5
votes
2answers
258 views

Why was the first mitzvah given to B'nai Yisra'el the one dealing with sanctifying the New Moon?

In an epic explanation of the first verse in the Torah, Rash"i cites Rav Yitzhak's question, why the Torah did not begin with the mitzvah in Shemot 12:2 This month is for you the head of the months....
1
vote
3answers
118 views

Pesukim seemingly out of order in Parshas Bo

יד וְהָיָה כִּי-יִשְׁאָלְךָ בִנְךָ, מָחָר--לֵאמֹר מַה-זֹּאת: וְאָמַרְתָּ אֵלָיו--בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיאָנוּ יְהוָה מִמִּצְרַיִם, מִבֵּית עֲבָדִים. טו וַיְהִי, כִּי-הִקְשָׁה פַרְעֹה לְשַׁלְּחֵנוּ, ...
2
votes
0answers
26 views

Four countings of Klal Yisrael - HaShem doesn't want us to decrease

The Ohr HaChaim at the beginning of Bamidbar asks why HaShem waited a month before counting Klal Yisrael, and how Klal Yisrael could have gained 3,550 from Mitzraim (600,000) to the Eigel (603,550) in ...
3
votes
0answers
52 views

Invalid verb conjugation מצות יאכל

In Shemos 13:7, the verse uses the passive form מצות יאכל, where the subject is feminine plural but the verb is masculine singular. A similar occurrence is in Pinchas for Pesach korbanos (Bamidbar 28:...
5
votes
2answers
109 views

The Head teffilin before the Arm teffilin - Rashi?

In Sefer Shemos perek 13:9 Rashi writes: על ידך ולזכרון בית עיניך. שֶׁתִּכְתּוֹב הַפַּרְשִׁיּוֹת הֲלָלוּ וְתִקְשְׁרֵם בְּרֹאשׁ וּבִזְּרוֹעַ:‏ That you should write these parshiyos and tie them on the head ...
1
vote
1answer
36 views

Exodus 12:24 HaDavar Hazeh?

Shemot/Exodus 12:24 quotes the following words: ושמרתם את הדבר הזה לחק לך ולבניך עד עולם - Translated something like: You shall observe this thing (word/matter) as an institution/ordinance for you and ...
4
votes
2answers
150 views

Why should God punish the firstborn of another nation that was in Egypt?

The Pasuk describes the victims of the plague of the firstborn as follows: It came to pass at midnight, and the Lord smote every firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh who ...
6
votes
1answer
199 views

Story of Pesach during 2nd year in desert - Where did they get the dough for matzot?

Rashi on Exodus 16:1:1: בחמשה עשר יום. נתפרש היום של חניה זו, לפי שבו ביום כלתה החררה שהוציאו ממצרים והצרכו למן, למדנו שאכלו משירי הבצק [משירי המצה] ששים ואחת סעודות, : Summary: The Torah ...