4

Wayikra 15:16-18

טז וְאִישׁ, כִּי-תֵצֵא מִמֶּנּוּ שִׁכְבַת-זָרַע--וְרָחַץ בַּמַּיִם אֶת-כָּל-בְּשָׂרוֹ, וְטָמֵא עַד-הָעָרֶב. 16 יז וְכָל-בֶּגֶד וְכָל-עוֹר, אֲשֶׁר-יִהְיֶה עָלָיו שִׁכְבַת-זָרַע--וְכֻבַּס בַּמַּיִם, וְטָמֵא עַד-הָעָרֶב. יח וְאִשָּׁה, אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אִישׁ אֹתָהּ שִׁכְבַת-זָרַע--וְרָחֲצוּ בַמַּיִם, וְטָמְאוּ עַד-הָעָרֶב.

And if the flow of seed goes out from a man, then he shall bathe all his flesh in water, and be unclean until the evening. And every garment, and every skin, whereon is the flow of seed, shall be washed with water, and be unclean until the evening. The woman also with whom a man shall lie carnally, they shall both bathe themselves in water, and be unclean until the evening.

I know there are certain Hasidic communities where men go to the mikveh daily. But I've never heard it discussed about men going to the mikveh after relations or masturbation. Why is this the case, when the Torah verses above state he should do so?

8
 • 1
  Is there anything wrong with choosing to remain Tamei?
  – Double AA
  Commented Apr 1, 2016 at 18:57
 • 3
  @DoubleAA, it seems so, from a plain reading of the verses cited in the question: "shall bathe". That seems to be what the question is based on. I assume an answer will show the correct interpretation of those verses, if (as I strongly suspect) it isn't that that bathing is a requirement.
  – msh210
  Commented Apr 1, 2016 at 19:01
 • he.wikisource.org/wiki/…
  – Double AA
  Commented Apr 1, 2016 at 19:20
 • ph.yhb.org.il/12-01-16
  – Double AA
  Commented Apr 1, 2016 at 19:24
 • Rosh Hashanah 16b , Shabbat 121a
  – Double AA
  Commented Apr 3, 2016 at 1:45

4 Answers 4

4

The Responsa Tiferes Tzvi, Yoreh De'ah Vol. 2 #27 writes that according to the Rambam, Tosefos, and the Rosh, a man who has an emission (ba'al keri) does not become completely tahor through immersion in a mikvah so long as he has a more serious tumah, the impurity of contact with a corpse, which all of us have today and are unable to remove. For this reason he writes that there is no mitzvah for him to become tahor, as the mitzvah is only to become completely tahor, which he cannot do. A sample quote:

ומיהו בשאר ישראל למצוה ודאי לא שייך זה דהמצוה רק שיהיה טהור וכיון דטמא בלאו הכי ועומד מה מצוה יש בסילוק הוספת הטומאה.

However, for non-Kohanim there certainly is no mitzvah, as the mitzvah is to be tahor, and since he remains tameh regardless, what mitzvah is there in removing the "extra" tumah?

Thus, the imperative referred to in the verse is to become completely tahor, and since that is not possible under current circumstances, there is no way to fulfill the imperative in the verse.

9
 • 1
  "does not become completely tahor from his keri" (emphasis added) This is incredibly hard to believe. A Baal Keri does completely loses his Tumah HoYotzeit MiGufo entirely via Mikvah which is relevant for Machaneh Leviyah and Challat Chu"l (if not other things i'm not thinking of). I'm not downvoting before reading the source, but there must be something missing here.
  – Double AA
  Commented Apr 5, 2016 at 3:40
 • Bar min den, before haarv shemesh there is a Din of tvul yom, and in Takanat Ezra, according to the testimonies in Gemoro, there is no problem of tvul yom
  – kouty
  Commented Apr 5, 2016 at 3:47
 • And Shauv (Keli is even worse), is obviously not good min hatorah for several Rishonim. For Pessach korban, Tum'a hayotset miguvo is whorth than Tum'at met.
  – kouty
  Commented Apr 5, 2016 at 3:53
 • women "זב שראה קרי ונידה שפלטה שכבת זרע" in mishna is a proof that Takanat Ezra is for unclean too.
  – kouty
  Commented Apr 5, 2016 at 3:56
 • 1
  @DoubleAA He isn't claiming he doesn't lose the tumah for which mikvah works. I was careful to say that he is still tameh, not that the tevillah didn't work. (If it didn't work, we'd be in real trouble with tumas niddah bizman hazeh) Commented Apr 5, 2016 at 4:35
4

A man who had a seminal emission is called a baal keri. At the time of the Beth Hamikdash he had to immerse in a mikve and would become tahor again on the evening following his immersion. Today he remains tamei and there is no commandment to immerse (see e.g., artscroll's commentary on Vayikra 15:19).

One reason that some in Hassidic communities (e.g., Chabad) go to the mikve every day is because of takanat Ezra. See for instance here

Ezra Hasofer decreed that men who are in state of impurity are prohibited from learning Torah unless they first purify themselves. A later Beis Din extended the decree to prohibit davening as well without prior purification. This decree is called “Takanas Ezra.” The act of immersing oneself in keeping with this Takana is called Tevilas Ezra.

At a later date, the Chachamim abolished the Takana completely, on the basis of the following two things: First of all, the Takana had never been accepted by the general public, and secondly, it caused Bittul Torah, for people would not learn Torah if they had not gone to the mikvah.

Although there is no halachic requirement for a person to observe Takanas Ezra we find many Rishonim who extol the virtues of observing this Takana.

More details and sources here.

9
 • You mentioned that the reason that some in Hassidic communities go to the mikva every day is because of "Takanat Ezra". I note that Ezra only required immersion, if a man was in a state of impurity due to a seminal emission. We do not presume that every single Hassidic man, young and old, had an emission every single day, so it follows that the Hassidic custom is not necessarily due to "Takanat Ezra". Commented Dec 23, 2018 at 19:14
 • @IsraelReader Thanks for your comment. I replaced "the" by "one reason" but did you see the pamphlet linked to in the last line? Some hold the opinion that daily immersion is indeed linked to Takanat Ezra
  – mbloch
  Commented Dec 24, 2018 at 4:06
 • 1
  @IsraelReader Even If Ezra’s takanah didn’t necessitate daily immersion it might lead to it anyway. If you only immerse when you had an emission then immersing is in effect advertising that you had an emission.
  – Alex
  Commented Dec 24, 2018 at 5:32
 • @mbloch I saw the pamphlet. But we need to call a spade a spade. It is important NOT to conflate Takanat Ezra with the contemporary Hassidic practice of daily immersion even when a person clearly did not have an emission. Commented Dec 24, 2018 at 7:41
 • 1
  @Alex From various places in Chazal, it appears that they were not concerned that it be known that a person had an emission, as there are multiple reasons for an emission. It could be due to relations, nocturnal emission, or illness, (or even G-d forbid masturbation). There is no requirement to hide the fact of the immersion, as is indicated in the story which is reported in Shabbos 127b. Moreover, that story indicates that in Talmudic times it was NOT the custom to immerse daily, because then there would not have been any discussion regarding the reason for the rabbi's immersion. Commented Dec 24, 2018 at 7:52
2

In Tora

Thanks to DoubleAA, I understand a little better the OP. Baal keri status originally concern uncleanness and cleanness laws and not prayer or learning Torah; see Mishna Kelim 1, 1 (semen makes unclean the person that touches it and the person from witch it originates). The verses cited above in the OP are part of those laws.
A large number of verses matters laws of uncleanness-cleanness. There are performative statements. You can see also that "Sifrey Mitsvot" include him in the 613. But it must be carefully examined. I will quote one excerpts from verses and from Sefer Hachinuch: A verse (numbers 19, 19) says:

And the clean person shall sprinkle upon the unclean on the third day, and on the seventh day; and on the seventh day he shall purify him; and he shall wash his clothes, and bathe himself in water, and shall be clean at even
Chinuch 399 שנצטוינו בדיני מי נדה, כלומר, בדיני מי הזיה, דהינו מים חיים מערבים באפר פרה, שמזין בהם על הטמאים We were ordained to follow laws..., There is a machloket between Rambam and Ramban if we should count laws of cleanness-uncleanness among the 613. So the majority of this laws says: in order to become clean, he shall bathe all hisflesh in water...

Nowedays, is Baal keri subject to specific laws? There is a Machloket between Rif and Rambam. This topic is covered in massechet Brachot. mishna Chapter 3,4.(in Gemara folio 20B)

A BA'AL KERI (a man after having seminal emission) SAYS THE WORDS [OF THE SHEMA MENTALLY WITHOUT SAYING A BLESSING EITHER BEFORE OR AFTER AT MEALS HE SAYS THE GRACE AFTER, BUT NOT THE GRACE BEFORE. R`JUDAH SAYS: HE SAYS THE GRACE BOTH BEFORE AND AFTER (Soncino)

I will quote the Bartenura on the Mishna concerning baal keri. as an abstract of Gemara and rambam, and then I will try to explain through reading a few lines of Gemara. Bartenura:

עֶזְרָא תִּקֵּן שֶׁלֹּא יִקְרָא בַּעַל קֶרִי בַּתּוֹרָה בֵּין שֶׁרָאָה קְרִי לְאוֹנְסוֹ בֵּין ‏לִרְצוֹנוֹ עַד שֶׁיִּטְבֹּל. וְלֹא מִפְּנֵי טֻמְאָה וְטָהֳרָה שֶׁאֵין דִּבְרֵי תוֹרָה מְקַבְּלִין טֻמְאָה אֶלָּא כְּדֵי שֶׁלֹּא יִהְיוּ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים מְצוּיִין אֵצֶל נְשׁוֹתֵיהֶן כְּתַרְנְגוֹלִים ... וּכְבָר נִפְסְקָה הַהֲלָכָה דְּבִטְּלוּהָ לִטְבִילוּתָא, וּבַעֲלֵי קֶרְיִין קוֹרִין קְרִיאַת שְׁמַע כְּדַרְכָּן וְעוֹסְקִין בַּתּוֹרָה וּמִתְפַּלְּלִין וּמְבָרְכִין כָּל הַבְּרָכוֹת וְאֵין מְעַרְעֵר בַּדָּבָר ‏
Ezra ordinate that a man after having seminal emission do not read Torah, no matter if this emission was adventitious or deliberate, until he immerse in Mikve. The reason for this is not uncleanness, since words of Torah are not susceptible of uncleanness, but the aim is to avoid that scholar might always be with their wives like cocks.

Ezra's ordinance about men with a Status of baal keri


Torah doesn't need cleanness: See Gemara Brachot 22a

On the basis of this they laid down that sufferers from (gonorrhoea) [urethral discharge, gleet], lepers, and those who had intercourse with niddoth are permitted to read the Torah, the Prophets and the Hagiographa, and to study the Mishnah, [Midrash] the Talmud, halachoth and haggadoth, but {despite uncleanness they may be in fear and trembling (according to Rashi)} a ba'al keri is forbidden {his uncleanness is a consequence of lightness and pretentiousness}.

The ordinance of Ezra

Ezra ordinates a law concerning this specific uncleanness. A man after having a seminal emission is not allowed to read Torah until he clean himself in a Mikve.
The ordinance is not a "pure novelty", see Gemara 21B about matan tora.

But has not R`Joshua B`Levi said: How do we know that a ba'al keri is forbidden to study the Torah? Because it says, Make them known unto thy children and thy children's children, and immediately afterwards, The day that thou stoodest [before the Lord thy God in Horeb], implying that just as on that occasion those who had a seminal issue were forbidden, so here too those who have a seminal issue are forbidden?

We learn from matan Torah a link between Torah and cleanness (Tum'at keri, 'uncleanness from semen').
Bet Din after the generation of Ezra extended the ordinance to prayer too (Rambam tefila 4, 4; as shows the next mishna, "he was praying and he recalled that he was baal keri...")

The intention of the ordinance

Rabbi Bartenura (following Rambam (sefer Ahava hilchot Tefila chapter 4, halacha 4)) says that the purpose was in order that scholars might not always be with their wives like cocks.
We will see that this is an interpretation of the Gemara and not a citation of the Gemara. The sources are probably 3 passages of Gemara: 1.- the gemara (22A) cited bellow that contain the expression "with their wives like cocks (teacher who was teaching in a low voice, that avoided to spread widely, that it suffice to use 9 kabin), 2.- the Brayta that point discrepancy between Baal keri and the other uncleans (zav, boel niddah, etc), 3.- and the following Gemara in 22B:

Ezra ordained that a healthy man whose emission is voluntary must immerse in forty se'ahs

They built a new statement. The legislative intent was to prevent an excessive amount of marital relation among Scholars.

But this ordinance don't spread in all Israel, and most people failled to follow it, consequently it would annulled (Rambam Kriat Shema 4, 8)

They are now allowed to learn torah, pray and bless.


In this, we follow the words of the Rambam. Gemara 22A
R' Nahman Bar Isaac said: It has become the custom to follow these three elders, … and R' Judah Ben Bathyra in the matter of words of Torah. (see above in Gemara : R'Judah B`Bathyra used to say: Words of Torah are not susceptible of uncleanness) … etc.… When Ze'iri came [from Palestine], he said: They have abolished the ritual (ablution) [immersion].
Then, the Gemara comment a Berayita that says
A ba'al keri on whom nine kabs of water have been thrown is clean
And they debate about the dissemination of this teaching:
The one who taught 'he whispered it' thought that the reason was in order that scholars might not always be with their wives like cocks.
The Rif wrote:
‏ איכא מאן דאמר האי דאמרי בטלוה לטבילוטא בין לדברי תורה בין לתפילה ואיכא דאמרי הני מילי לדברי תורה אבל לתפילה צריך בטיבלה ולאו טבילה דווקא אלא רחיצה בט' קבין. וכתב רבינו האי גאון זצ"ל כיון דגמרא ליכא בהאי מילתא נקוט מנהג כל ישראל שכל בעלי קריין אף על פי שאין להם מים אין מתפללים עד שירחצו. ‏

Is the ordinance entirely or partially cancelled?

The Rif concluded following Rav Hayi Gaon that for prayer the ordinance has not been annulled (see also Tosfot) and Baal Keri need at least 9 Kabim.

But Rabenu Yona and Rambam do not agree and the Shulchan Aruch follows the Rambam and wrote that the "Ezra's immersion" was completely cancelled S.A. O.C. 88

Magen Avrohom, cited in Mishna Brura calls those the continue the minhag as Anshey maasse (people with a great behavior). This minhag is laudable (note that it is different from the 'daily Tevila'. Daily tvila is not needed if a man is not Baal keri. On the contrary, in Gemara we see several evidences that prove that scholar were not going to Mikve if they were not baal keri). {In Gemara, different types of Baal keri are distinguished, immersion in mikve and 9 kabim water thrown, in Rishonim, dinim of Chatsitsa, Kelim and Sheuvim. see in poskim}

1

That verse is specifically referring to someone who wants to eat Truma or Kodshim. Someone who has no intention of eating either of these has no biblical need to do Tevila.

See Talmud Bava Kama 82b concerning Ezra's enactment that any man who had a seminal immission should do Tevila. The Talmud asks 'this is a biblical command! (meaning how can we claim Ezra instituted it?) The verse quoted is the verse quoted in this question. To which the answer is given it is biblically required in order to permit this person to eat Terumah and Kodshim, Ezra came and established it even for Torah.

ותיקן טבילה לבעלי קריין דאורייתא הוא דכתיב{ויקרא טו-טז} ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ את בשרו במים דאורייתא הוא לתרומה וקדשים אתא הוא תיקן אפילו לדברי תורה

(Whether or not he really did establish it for Torah or he did and it wasn't accepted or it was later abolished is discussed in Tosafos and various Rishonim there. But I don't think that has anything to do with your question)

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .