0

From some pesukim it seems that the main purpose of yetzias mitzrayim was to provide relief from their burdens and bring them to the promised land

e.g. Shemos 3:8

וָאֵרֵד לְהַצִּילוֹ מִיַּד מִצְרַיִם וּלְהַעֲלֹתוֹ מִן הָאָרֶץ הַהִוא אֶל אֶרֶץ טוֹבָה וּרְחָבָה אֶל אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ אֶל מְקוֹם הַכְּנַעֲנִי וְהַחִתִּי וְהָאֱמֹרִי וְהַפְּרִזִּי וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי.

I have come down to deliver them from the hand of Egypt and to bring them up from that land to a good and broad land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites, the Emorites, the Perizzites, the Hivvites and the Jebusites.

ibid 3:17

וָאֹמַר אַעֲלֶה אֶתְכֶם מֵעֳנִי מִצְרַיִם אֶל אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי וְהַחִתִּי וְהָאֱמֹרִי וְהַפְּרִזִּי וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי אֶל אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ

and I have said, 'I will take you up from the affliction of Egypt to the land of the Canaanites, the Hittites, the Emorites, the Perizzites, the Hivvites, and the Jebusites, to a land flowing with milk and honey.

while from others it seems that the end goal was HaShem dwelling among them and becoming their God which presumably refers to accepting his Torah

e.g. ibid 29:46

וְיָדְעוּ כִּי אֲנִי י"י אֱלֹהֵיהֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְשׇׁכְנִי בְתוֹכָם אֲנִי י"י אֱלֹהֵיהֶם.

And they shall know that I am Hashem, their God, who took them out from the land of Egypt to dwell among them. I am Hashem their God

Vayikrah 22:33

הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לִהְיוֹת לָכֶם לֵאלֹהִים אֲנִי י"י.

who brought you out of the land of Egypt, to be your God. I am Hashem."

How to reconcile?

4
 • 2
  Why does it have to need to be reconciled? Maybe it's just all connected with each other?! To me it seems that we needed to get out of Mitzrayim, to let go of the impurity and head towards the holy path. Otherwise the Torah could've be given in Mitzrayim, but the point was to be freed from slavery and to make ourselves worthy receiving the Torah.
  – Shmuel
  Commented Jan 4 at 21:26
 • Interesting to note that the first commandment says "I am...who took you out of Egypt", like saying "I did you a favour, now it's your turn to do Me a favour"
  – Rabbi Kaii
  Commented Jan 5 at 9:13
 • Another facet in regard to the purpose of the first redemption that you don’t comment on is the fulfillment of G-d’s promises. That both aspects you note are details of the fulfillment of G-d’s covenant with Avraham, Yitzchok and Yisroel. שנאמן הוא. For those who learn Chabad Chassidut, consider the distinction between הוא and אתה. Also, reflect on the meaning of אמן. Commented Jan 5 at 13:36
 • I should also mention that the 4 cups which correspond to the 4 geulos stop short of a 5th cup apparently emphasizing the Torah (vlakachti) over the national homeland (vheiveisi)
  – Nahum
  Commented Jan 7 at 14:43

4 Answers 4

0

I think all of the above falls under one thing: He wanted to become our God. This is the phrase that is repeated all over, in many variations, including in the daily Shema prayer, that He took us out of Egypt in order to be our God.

This is a statement of relationship. Therefore everything else is connected: He is showing that He is ready to commit to us, by saving us from our burdens, He wants to dwell with us, in the Holy land.

1
 • Please see my comment above to the question posed. Shabbat shalom, my friend. Commented Jan 5 at 13:39
0

The reason we are more obligated in the Torah is that Hashem took us out of servitude to the Egyptians. See Ibn Ezra to Exodus 20:1.

0

Another explanation on the purpose of Galus Mitzrayim, can be found in the Haggadah Shel Pesach Yad Mitzrayim, written by Rabbi Yitzchak Chaver. In his introduction, called "Poteach Yad", he explains that the main purpose of Galus Mitzrayim was in order to build the nation of Yisroel:

נעשה אדם בפני עצמו משא"כ כשהוא בבסן אמו אז הוא ירך אמו וכמו כן תכלית כוונת גלות מצרים היה כדי להשלים בנין האומה הזאת שתהיה ראויה לחול עליה שמו יתברך והשראת שכינתו ביחוד נמור בלי שום אמצעי מפסיק ביניהם שהיא אמצעות המבע ושליבות המדריגות העליונות כמש"ל

This seems to be in line with the posuk in Vayikra, which says:

who brought you out of the land of Egypt, to be your G-d. I am Hashem

Rabbi Yitzchak Chaver in his Haggadah explains that the period in Mitzrayim was in order "to grow as a baby"- since a fetus needs a dark place in order to develop. Rav Glatstein (Rav Daniel Glatstein on the Haggadah, p. 344) says that there was no place in the world, that was more spiritual darker than Mitzrayim, and thus the perfect place in order to "grow an nation".

According to another version of the Haggadah Shel Pesach from Rabbi Chaver (Drashos Shabbos HaGadol), it's purpose was also to instill faith into the Jewish people.

מארצך כו' שכל העולם הוא מסור תחת י"ב מזלות המנהג הטבעי, והוליכו לארץ הקודש אשר הוא מעולם החדש הנסיי, ועל שעדיין היה בו קצת זוהמא מנחש הקדמוני בחטא של אדה"ר, לא הוטהר עדיין לגמרי שיהי' ראוי להתנהג ע"פ עולם הנסיי שהוא תלוי באמונה כמ"ש, ולזאת נכנס קצת ספק בלבו ואמר במה אדע כי אירשינה שיהיו ישראל זוכים להיות בארץ הלזו ולהתקיים בעולם אשר אין לו שורש במזלות ובטבע כלל, ולזה הוצרך להיות נזדכך שירדו בניו למצרים ושם נשתרשו באמונה כמ"ש ויאמן העם כו', וכל התחלת הנהגת אבותינו הכל היה ע"פ ניהוג הנסיי, שע"ז מתייחס שמו יתברך העצמי, משא"כ עולם הטבעי אשר בו נקרא שם אלקים על שהוא בעל הכוחות כולם ומנהיג העולם ע"פ שופטים ומושלים רבים כענין הנהגת המדינה ע"י שרי המלך ופקידיו, שע"ש כך נקרא הוא מלך אשר מנהיג המדינה ע"פ חוק המלוכה ונימוסיו הקבועים לו שלא ישנה דבר, כאומרם מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, כי צריך להנהיג המדינה ע"פ הנימוס והדת, משא"כ בבנו היקיר לו אינו מוסרו לשריו ופקידיו אלא הוא משגיח עליו עין בעין ועליו נקרא בשם אחר היינו בשם אביו שמנהיג אותו בעצמו כאב את בנו ירצה ולא ע"י משפט המלוכה ויכול לעשות עמו כרצונו להענישו ולמחול על עונו ולהטיב לו כפי אשר יחפוץ כענין שאמרו האב שמחל על כבודו כבודו מחול, ודוגמת זה הוא יתברך אשר נקרא אלקי ישראל והם נקראים אצלו בנים כמ"ש רז"ל

0

There are a couple of pesukim in tehilim 105:43-45

(מג) וַיּוֹצִ֣א עַמּ֣וֹ בְשָׂשׂ֑וֹן בְּ֝רִנָּ֗ה אֶת־בְּחִירָֽיו׃ (מד) וַיִּתֵּ֣ן לָ֭הֶם אַרְצ֣וֹת גּוֹיִ֑ם וַעֲמַ֖ל לְאֻמִּ֣ים יִירָֽשׁוּ׃ (מה) בַּעֲב֤וּר׀ יִשְׁמְר֣וּ חֻ֭קָּיו וְתוֹרֹתָ֥יו יִנְצֹ֗רוּ הַֽלְלוּ־יָֽהּ׃

(43) And He brought forth His people with joy, His chosen ones with singing. (44) And He gave them the lands of the nations, and they took the labor of the peoples in possession; (45) that they might keep His statutes, and observe His laws. Halleluyah.

that indicate that the ultimate aim of the exodus and being given the land is so that they may observe the Torah (ostensibly the definition of being their God)

How so? 

Devarim 11 instructs the Israelites to keep the Torah in order to be able to survive in the promised land, as the land, when watered with rainfall, is second to none, whereas without rain is unlivable as it does not possess any natural water source (unlike Egypt that has the Nile), and rain is dependent upon Gods favor.

It seems that the immediate or proximate cause of the exodus was to provide much needed relief from their unremitting labor and to deliver them into a veritable paradise whereas the ultimate or final cause is to have them live a God centered life which is the only way to successfully live on this particular rain dependent—and therefore God dependent—land.

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .