Tag Info

Hot answers tagged

4

Qitzur Shulhhan Arukh - Yalqut Yosef (Orahh Hayim 131:36) states: אלו הימים שאין אומרים בהם וידוי ונפילת אפים לא בשחרית ולא במנחה: חודש ניסן, פסח שני, ל''ג בעומר, מראש חודש סיון עד י''ב בו ועד בכלל, תשעה באב, ט''ו באב, ערב ראש השנה וערב יום הכפורים, מי''א תשרי עד ב' חשון. שמונת ימי החנוכה, ט''ו בשבט, י''ד וט''ו אדר א' ואדר ב'. וראשי חודשים.‏ Arukh ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible