Tag Info

New answers tagged

3

Qitzur Shulhhan Arukh, Yalqut Yosef (Yoreh De'ah 242-244:12) states (my translation): היושב באוטובוס ונכנס תלמיד חכם או זקן, והגיע סמוך אליו, תוך ד' אמותיו (כשני מטר) והוצרך לעמוד בפניו כפי הדין, והחכם או הזקן נשארו עומדים תוך ד' אמותיו, מאחר ואין מקום פנוי באוטובוס, צריך לתת לו את מקומו לשבת One seated in a bus into which a Talmid Hakham or elderly ...Top 50 recent answers are included