Tag Info

Hot answers tagged

7

לב אליהו חכמה ומוסר עמ' רסב בשם החפץ חיים ז"ל: "נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ". התורה נקראת "אשת חיל", א"כ מי הוא הבעל של "אשת חיל? - הת"ח העוסק בתורה! והנה יש לך ת"ח כשמדברים אתו בד"ת מביא הרבה מאמרים של תנאים ואמוראים, וחושבים שהוא בקי בש"ס, אבל האמת הוא שגמרא זו הוא יודע, שהקצות מביאה, וגמרא זו הוא יודע מהנתיבות, והשלישית מהפני יהושע, כל זה ...


5

At Alfasi.blogspot.com, I have translated the Rif (into English) for the following masechtot: bava batra bava kamma beitza brachot chagiga eruvin gittin ketubot kiddushin megillah moed katan nedarim niddah pesachim rosh hashana shabbat succah taanit yevamot yoma


5

This is from R' Chaim Friedlander's Sifsei Chaim al haMo'adim (vol. 1), in his discourse on R' Elazar ben Durdaya's epiphany (Avoda Zara 17a), "The matter depends only on me" ("אין הדבר תלוי אלא בי"): שמעתי בשם אדם גדול שלמד ממעשה של ר"א בן דורדיא הערה נפלאה, והוא יסוד גדול בכוחות הנפש של האדם: טבעו של האדם, כשאינו שבע רצון ממצבו הרוחני נוהג הוא להשקיט ...


4

We have "Tell me the story of the Parsha." (I got it for much cheaper in a store in Brooklyn) First off, it is laminated! So no kids turning pages or spilling on it will ruin it! But in terms of content, it has a nice synopsis of the main story of the Parsha, incorporating midrashim to a degree, with colorful pictures. It introduces my son to the stories ...


4

I got My First Parsha Reader when i was around 5, and has been passed down through the siblings, with everyone getting something out of it. It's geared for children 3-8, but i think that a 2 year old should still be able to appreciate some of the things when you read it to her. It is in English. It contains summaries of each parsha, picking out things that ...


3

In addition to your references, here are some others. Feel free to add to this list. Rashi Five Megillot Tehillim Ibn Ezra Tehillim (1-41) Isaiah Proverbs Saadia Gaon Iyov Ramban Discourse on Kohelet Midrash Rabbah Soncino's Five Megillot Artscroll's Five Megillot Targum Joshua, Judges, Samuel, and Kings Isaiah Ezekiel Song of Songs ...


3

"Uh-uh, not now," said the cow. Hard to get now, unfortunately, but truly a unique book in that it gives you the opportunity to make animal sounds with the child while emphasizing the value of Shabbos. Most anything else illustrated by Norman Nodel targeted at the young age market (few words per page) is going to be great.


3

The Holy Zohar is formatted as a commentary on the 5 books of Moses. The Tikunim is formatted a series of commentaries on the first word in the Torah (Bereshis). The Zohar Hadash is additional teachings, and formatted as a commentary on the 5 books of Moses, as well as on the megillos etc. Mtuk Mdvash is a recent commentary of the Zohar by Rav Daniel ...


2

Having spent time watching some of today's leaders who are requested to write haskamos I can tell you the process I have seen. Situation A. A person the Rabbi/Rosh Yeshiva knows closely, either from the yeshiva or the neighborhood brings in a manuscript and request an approbation. The Rabbi/Rosh Yeshiva happily obliges, sometimes while flipping through the ...


2

As a parent of a nice bunch of children these have been my kids favorites at the age of 2. The Very Best Place for a Penny by Dina Rosenfeld - about Tzedaka Get Ready for Shabbos with Mendel by Naftali Cisner - about Shabbos Dovy and the Surprise Guests by Goldie Golding - about Hachnosas Orchim & Shabbos Let's go to Shul by Rikki Berenfeld - about ...


1

Torah Anthology: commentaries from Meam Lo'ez: http://www.mysefer.com/prodtype.asp?cookiecheck=yes&PT_ID=75& I have much of this series.


1

When possible, I look for the first place in Tana"ch that the Hebrew word is used (assuming, of course, that it is a Biblically used word. "Sefer" is mentioned "early" in the Torah in Breishit 5:1, "This is the 'sefer' of the generations of Adam (man - humanity)" - My loose translation esp. of the word "Adam", in the is context. I linked to the Mikra'ot ...


1

Exactly 1000 chapters. The blog giluy milta b'alma of Dr. Ezra Chwat provides manuscript evidence that Rambam deliberately adjusted the MT to have this many chapters.


1

When they reprinted Pachad Yitzchak by R' Yitzchak Hutner, they left out the Haskama of his teacher, R' Kook! (See Chabapedia) He was of course, one of the greatest Rabbis of the time, and recognized as such by R' Hutner. Why is this wrong? It is an obvious 'bizayon', disgrace to the Rav and lack of Derech Eretz. While not actual 'sheker', falsehood, it is ...


1

After reading this question last night, I noticed as I davened from the Koren-Sacks siddur today that in many places it has extensive white space. Notably, in the amida there is a lot of white space. So if a lot of your notes are going there, you might find it appealing (in addition to its other positive features).Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible