Hot answers tagged

11

The Kitzur Shulchan Aruch in 114:7 states: אָסוּר לִמְכּוֹר אֶת הֶחָמֵץ לְמוּמָר אוֹ לְמוּמֶרֶת; וְלֹא לְבֶן מוּמֶרֶת, אַף עַל פִּי שֶׁיְלָדַתּוּ מֵאֵינוֹ יְהוּדִי לְאַחַר שֶׁהֵמִירָה, כִּי לְעִנְיָן זֶה דִּינָם כְּמוֹ יִשְֹרָאֵל, וַהֲוֵי לֵהּ חֲמֵצוֹ שֶׁל יִשְֹרָאֵל שֶׁעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח דְּאָסוּר בַּהֲנָאָה One may not sell one's Chametz to a Jew ...


9

Being "Raised Jewish" in this context means that, to the degree that there is any religious experience in the home, it is of Jewish origin. So if they go to a house of worship, it will be a synagogue. If they do something of a religious commemoration in the month of December, it will be Chanuka, and most significantly if the child asks what religion they ...


6

We can't possibly know how God judges people after they die. We know that he is compassionate, and I think it's safe to assume that he isn't going out of his way to punish people for things they didn't really understand. On the other hand, perhaps a person who believes himself to be Jewish but still violates halacha does receive punishment even though he was ...


5

I can offer you one anecdotal piece of evidence. My wife and I were married by a Conservative rabbi in a town we had lived in for only a few years. He was satisfied of my wife's status by her conversion certificate from the Bet Din. For me, it was an interview. He had to rely on my telling of my family history for my status. I know he wished for something ...


5

The issue here is essentially one of lowest common denominator. A conversion will only be accepted by Group X if they think that Group Y, who oversaw the conversion, did so appropriately and successfully, following all the relevant laws as understood by Group X. Otherwise, Group X will continue to view the potential convert as a gentile with all that ...


5

The ketubah, like any Jewish legal document, requires the signature of two witnesses. Besides being Jewish men who are unrelated to each other (or to the bride or groom), there are other qualifications. The Shulchan Arukh (חושן משפט הלכות עדות סימן לד) rules that רשע פסול לעדות A rasha is invalidated from serving as a witness What is a rasha? ...


4

Pniniei Halocho of Rabbi Melamed defines valid witnesses. וכן אדם שאינו מזדהה עם הערכים שעליהם מבוססים הקידושין, היינו עם ערכי התורה, אינו יכול להיות עד בחתונה. ולכן אדם שחוטא בגילוי עריות, למשל, מקיים יחסים עם אשת איש, או עם אחותו או בתו וכדומה, פסול לעדות. וכן אדם שחשוד בגניבה פסול מלהיות עד, וכמובן שאין הבדל בין אדם שמתפרץ לבית חבירו בלילה ...


4

The Rambam apparently believes that the tinoq shenishba is defined by the attitude he/she was raised with toward Torah, not only their ignorance of it. And so even after learning Torah, as long as his motivation was at least founded on the initial bias against believing its truth or applicability, the tinoq shenishba is not held to account. To quote the ...


4

Halachically Speaking (7:2) has a great overview of this question: There is a discussion in the poskim regarding the status of a Jew who is not observant. The Rambam states that a Jew who is mechalel Shabbos (openly) is considered like a non-Jew for all mitzvos. The Pischei Teshuva debates the status of a mechalel Shabbos (mumar) in regard to bishul ...


3

The Reform movement believes in patrilineal descent (at least of 1983, when it was a radical departure from thousands of years of traditional Judaism). So if your father is Jewish, then you would be considered Jewish by the Reform movement (but not the rest of Jewry) whether or not your mother is Jewish. Whether your mother is Jewish according to Reform ...


2

This is only a partial answer. I have heard from Rabbi Moshe Sternbuch, (formerly in South Africa where he was my family's Rav, now Raavad of the Edah Hachareidis, Jerusalem), that a Baal teshuva does NOT wear tefilin on Chol Hamoed as this is lechumrah. One only wears tefilin, if one has an existing family tradition to do so.


2

See J. David Bleich's article "May a Sabbath-Desecrator Drink Wine?" http://traditionarchive.org/news/article.cfm?id=105659


1

There's a theoretical halachic category of someone who publicly, purposely violates the Shabbat; but practically, that's not what you'd call your average non-Shabbat-observing Jew today. A community could certainly enact its own higher standards, but essentially it's permissible. Rabbi Moshe Shternbuch has a responsum to a small town in South Africa which ...


1

If there is a question about the legitimacy of your mother's status as a Jewess or not then an Orthodox Beis Din (court) will insist on at least a giyur l'chumra (a conversion to be stringent just to make sure), but in cases of adoption etc. especially coming from the Reform movement because of their disregard for Halacha especially in the areas of who is ...


1

Unless of course you are in Israel, as there are major Sephardi big wigs who say something entirely different. "Rav Avraham Yosef, the Chief Rabbi of Cholon and son of Rav Ovadiah Yosef, is now following in his father’s footsteps and promoting the psakim (customs and laws) of the Sefardim, according to the Beit Yosef, as the overruling authority in Eretz ...


1

One of the whole points of Conservative Judaism is full equality and integration of women — and all other sorts of people — in all aspects of religious and secular life. There are countless Conservative rabbis who are women. There are also Conservative rabbis who are gay or trans-sexual. People in our congregation wear whatever they want to wear but both men ...


1

My experience (of the American scene) is that there are numerous shades of Jewish observance, but that there is a particularly significant split between Conservative and Orthodox denominations with regards to women's modesty and separation of the sexes. I think it is appropriate to draw up three (mostly) distinct categories: Modern Orthodox (mainstream) / ...Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible