Tag Info

New answers tagged

4

Magid Meisharim in Shmos (Parsha) says that Korach was born when Moshe slay the Mitzri. There is close to Ten opinions as to how old Moshe was at that time (see Toras Shleimah ibid.) Based on classic Midrashim Moshe was either 20 or 40. This would make Korach 42 or 62.


3

Qitzur Shulhhan Arukh, Yalqut Yosef (Yoreh De'ah 242-244:12) states (my translation): היושב באוטובוס ונכנס תלמיד חכם או זקן, והגיע סמוך אליו, תוך ד' אמותיו (כשני מטר) והוצרך לעמוד בפניו כפי הדין, והחכם או הזקן נשארו עומדים תוך ד' אמותיו, מאחר ואין מקום פנוי באוטובוס, צריך לתת לו את מקומו לשבת One seated in a bus into which a Talmid Hakham or elderly ...Top 50 recent answers are included