Questions about the various Aramaic translations that accompany much of the Jewish Biblical Canon, or about translation of specific words in Jewish texts.

learn more… | top users | synonyms (2)

5
votes
2answers
115 views

Why does Onkelos translate “לֹֽא יוּכַל” as “לָא יִכּוֹל” rather than “לֵית לֵיהּ רְשׁוּ”

The verse in Shemos 19:23 says "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־יי לֹֽא־יוּכַל הָעָם לַֽעֲלֹת אֶל־הַר סִינָי." Rashi says that although it uses the words "לֹֽא־יוּכַל" it means they're not allowed. Onkelos ...
4
votes
3answers
4k views

Meaning and Difference between baruch and bar'chu

I'm sorry, I don't know a word of Hebrew, and I really want to know what these sentences mean: Bar'chu et Adonai ham'vorach l'olam vaed Baruch atah Adonai If I didn't write them correctly, ...
4
votes
3answers
226 views

who spoke in Bamidbar 12:1?

In B'ha'alotcha Miriam and Aharon complain against Moshe, and Miriam (alone) is punished with tzara'at. In looking at this passage I found problems with the translations I had available. JPS, the ...
4
votes
1answer
235 views

Is there a freely distributable English translation of Tanach available?

I am in the midst of creating a media project. The content is 'religion'. There is a publicly distributable set of 4 documents in XML format (programmer speak for a document that can easily be ...
4
votes
3answers
195 views

How to do Shnayim Mikra when the Aramaic Targum has multiple alternate wordings?

What should one do when saying שנים מקרא ואחד תרגום if one comes upon a verse where the Targum (Aramaic translation) has two alternative wordings? I would just say the verse in Targum twice (or four ...
4
votes
3answers
182 views

What do the words מְנָת כּוֹסִי mean in the hymn “Adon Olam”

In Adon Olam some translate the words מְנָת כּוֹסִי in the antepenultimate stanza as “the portion of my cup”. (Wikipedia translates as “Filling my cup” but I do not see that meaning in מְנָת.) For ...
4
votes
1answer
157 views

How do Jews understand this idiom in Psalm 40:7

Inspired by http://christianity.stackexchange.com/questions/1294/hebrew-ot-translation-to-greek-nt, I wonder what Jews interpret this idiom, "אָזְנַיִם כָּרִיתָ לִּי," to mean. The English Standard ...
4
votes
2answers
45 views

Haftora Parshas Teruma - Melachim1 6:7 - Rashi's translation to Russian

In this weeks Haftora - Melachim1 6:7 on the word Umakavos, Rashi translates as Dluta in Russian. To the best of my knowledge there are no other locations where Rashi translates into Russian. Why over ...
4
votes
3answers
75 views

Please translate “Shem Yinone mechoilol maichovim” in a selicho for Tzom Gedaliah

Please could someone offer a translation of the phrase “Shem Yinone mechoilol maichovim” in the Selicho for Tzom Gedaliah that begins “Oz Terem Nimtochu” (near the beginning of the selichos)?
4
votes
2answers
125 views

targum to Ex. 32:27

Why do the targumim to Sh'mos 32:27 ("וְהִרְגוּ אִישׁ אֶת אָחִיו וְאִישׁ אֶת רֵעֵהוּ וְאִישׁ אֶת קְרֹבוֹ") use g'var twice and then enash? For example, Onkelos: וקטולו גבר ית אחוהי וגבר ית חבריה ...
4
votes
1answer
158 views

English Translation of Rabbi Y. Salanter's Igeret ha-Musar?

Where can I find a decent-quality (but preferably good) and free English translation of Igeret Hamusar on the Internet?
4
votes
1answer
2k views

Davka, Mamash, and B'Emet [closed]

When speaking in primarily English but using the words Davka, Mamash, or B'Emet: How do you define them into English? What is the difference between them? How do you use each one properly?
4
votes
2answers
187 views

Translation Issue, Exodus 21

Exodus 21:22 - This verse deals with two men fighting, and injuring a pregnant woman causing her to [miscarry] | [give birth prematurely]. The bracketed terms are in dispute due to different ...
4
votes
1answer
54 views

How are nazir and sota connected?

The g'mara quotes a baraisa saying that כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין Anyone who sees a sota in her disgrace (would/should) swear off wine. The word יזיר, as I understand it could ...
4
votes
0answers
43 views

Targum of Elokim

The Targum uses yod yod for both Hashem and Elokim unless both are mentioned together. Should the yod yod be understood generically and pronounced Elokim when the chumash says Elokim, or should it be ...
4
votes
0answers
104 views

On what basis do we understand references to Orion and the Pleiades in Iyov?

Iyov 38:31-32 reads: הַתְקַשֵּׁר מַעֲדַנּוֹת כִּימָה אוֹ מוֹשְׁכוֹת כְּסִיל תְּפַתֵּחַ: . הֲתֹצִיא מַזָּרוֹת בְּעִתּוֹ וְעַיִשׁ עַל בָּנֶיהָ תַנְחֵם: Can you tie the chains of the Pleiades ...
3
votes
2answers
109 views

Question regarding ונביא גדול הוא קרוב ממשה רבנו in Rambam's Hilkhos Teshuva

Here is some text from Rambam's Hilkhos Teshuva: לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת...מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דויד בעל חכמה יהיה יתר משלמה ונביא גדול הוא קרוב ממשה רבנו ולפיכך ילמד כל העם ...
3
votes
2answers
184 views

Translating Hebrew works into English

I hope this is not a stupid question. But, I've seen countless Hebrew works that have yet to be translated into English (I don't know about other languages, like German, French, etc. because I'm not ...
3
votes
3answers
165 views

What are the major ancient literature on Judaic mysticism and spiritual development?

What are the major ancient literature on Judaic mysticism and spiritual development? By ancient I mean B.C.E. I also would appreciate if you can also provide links to online English translations if ...
3
votes
3answers
1k views

Where can I find an online Talmud with interlinear text?

I would like to examine the Babylonian Talmud interlinearly. That is, it has both the original language and English near one another. The biblical interlinears that I have seen are usually ...
3
votes
1answer
260 views

Translation of haggadah section titles

What are the litteral translations of the different section titles of the haggadah? (i.e. What exactly do kadesh, urchatz, etc. mean)
3
votes
1answer
66 views

What does ריש חזית mean?

I'm reading(/trying to read) the introduction to the Vilna Gaon's איל משולש (his geometry textbook). The first two words are ריש חזית. What does ריש חזית mean? If it helps, the phrase is immediately ...
3
votes
3answers
256 views

Definition of Baal Nefesh

I have seen "Baal Nefesh" used frequently in various contexts: sometimes as one who is scrupulous in halacha, other times as someone who is a quality person. What is its simple translation/meaning?
3
votes
1answer
150 views

Why don't translations of Tehilim 119 translate נשף like the Gemara?

The Gemara on Berachos 3b asserts that נשף can mean either "dawn" or "evening", and cites Tehilim 119:147 as an instance of "evening". However, every translation I have seen of this verse - the ...
3
votes
1answer
67 views

What does “Comp.” at the end of a posuk's translation mean?

I.e. 201 results for Comp. here: http://en.wikisource.org/wiki/The_Guide_for_the_Perplexed_(Friedlander)/Part_III/Chapters#CHAPTER_XLVI I assume it means "end of verse" or something?
3
votes
1answer
87 views

What is “הער״ט איר ניט”?

נטעי גבריאל, in הלכות נשואין, volume 2, chapter 118, section 8, footnote 11, cites the מהרי״ל‬ (biographical information): שכשהיה קורא לאשתו אמר בלשון‬ ‫אשכנז הער״ט איר ניט כדרך העולם שהזיווגים ...
3
votes
1answer
182 views

etymology of “Bnei Blial”

The term "בְּנֵי בְלִיָּעַל" appears several times in Shmuel (e.g., 1Sam 2:12). It is usually translated along the lines of "dishonorable people". Where does בְלִיָּעַל come from? Are there other ...
3
votes
1answer
105 views

Why are a couple words in Ma'oz Tzur different in some sidduriim?

The Text I am referring to is: רָעוֹת שָׂבְעָה נַפְשִׁי, בְּיָגוֹן כֹּחִי כָּלָה חַיַּי מֵרְרוּ בְקֹשִׁי, בְּשִׁעְבּוּד מַלְכוּת עֶגְלָה וּבְיָדוֹ הַגְּדוֹלָה הוֹצִיא אֶת הַסְּגֻלָּה חֵיל ...
3
votes
1answer
110 views

What is חית ראמים?‎

In the Shabas table song "M'nucha v'simcha", God is credited as having created חַיַּת רְאֵמִים What does this mean? It would seem to translate literally as "animal of ראםs". Now, we do find a ...
3
votes
3answers
764 views

Translation of the word “nimshal”

Rabbinic writings (e.g. * Rabbah and other midrash) use the words "mashal" (noun) and "nimshal" (verb). What do these terms mean in English? I've heard "parable" or "allegory" for the noun but I am ...
3
votes
1answer
132 views

How does the content of the JPS English translation of Miqra'ot Gedolot differ from that of the Hebrew version?

Because I am not yet fluent in Hebrew I am excited to learn that JPS is publishing an English translation of Miqra'ot Gedolot. (So far they've done Sh'mot, Vayikra, and Bamidbar.) As noted in one of ...
3
votes
1answer
41 views

Targum of the Peace Offering

Leviticus makes mention of the korban shelamim, the peace offering, for the first time in chapter 3. Both Targum Onkelos and Targum Pseudo Jonathan translate this as נכסת קודשיא, literally 'holy ...
3
votes
1answer
97 views

Shnayim mikra ve'echad targum in English

Can I fulfill the obligation of shnayim mikra by saying the pasuk two times and then the English translation one time?
3
votes
2answers
801 views

Judeo-Arabic Translation of Bible

Anyone know of any Judeo-Arabic translations of the Bible (i.e. Arabic in Hebrew characters)? It would be great if you could link me to them as well.
3
votes
1answer
23 views

Vernacular Targum in Schul

In Teimani and Kurdish batei knesset, the minhag is, as far as I'm aware, to read a targum after each pasuk. Assuming that a schul wishes to adopt the kriat hatargum, would it be acceptable to adopt a ...
3
votes
1answer
134 views

Who translated the original version of the Torah into each of the 70 languages?

In Devarim 27:8, the Torah says to "write all the words of the Torah explained well" (- "Ba'aer Hetev". Rash"i, citing Sotah 35b, says that this was translated into 70 languages. Sifsei Chachamim ...
3
votes
2answers
102 views

Is there a translation of the words of Ben Sira?

Is there an authoritative translation into English of the works of Ben Sira (his wisdom, his alphabet)?
3
votes
0answers
64 views

The Fourth Exile, Persia or Rome?

When Avraham experiences a vision of 'fear, darkness, great, descending upon him', (Gen 15:12), the Midrash says that these four words refer to the 4 exiles. Fear is Babylon, darkness is Medea, great ...
2
votes
2answers
184 views

Do you have to read the Targum of words that are repeated in the same sedrah?

According to the view (quoted here) that the reading of the Targum in shnaim mikro v’echod targum is to add layers of explanation to every word could one fulfil the mitzvo by reading the Targum ...
2
votes
4answers
125 views

How does the phrase מנהגא מילתא היא relate to halachic Jewish life?

I have seen the phrase מנהגא מילתא היא mentioned in the halachic works of various Rishonim. Neither it's plain meaning in these works nor it's connotations in relation to the significance of custom ...
2
votes
2answers
149 views

The Shafan and Arneves

What are the Shafan and Arneves (Leviticus 11:5-6)?
2
votes
4answers
676 views

Looking for a good English-to-Hebrew translation software

I'm looking for a translation software, or website, that accurately translates entire sentences and paragraphs from English to Hebrew, without grammar mistakes or funny language usage. Anyone know of ...
2
votes
2answers
331 views

Jacob Neusner's talmud bavli and yerushalmi

How does Jacob Neusner's translations of the talmud bavli and yerushalmi compare to artscroll's, koren's, and soncino's? I have never seen Neusner's in a shul or bais midrash unlike the other three ...
2
votes
1answer
47 views

What is the connection between joy and divine love in Rambam's mitzva #3?

Ramba"m lists love of God as the third positive commandment in his Book of Commandments. It includes the following line, which somehow relates the comprehension of God with joy and the ultimate ...
2
votes
2answers
181 views

Is there a problem with JPS?

JPS is the 1917 translation of Tanakh from the Jewish Publication Society, NJPS (New JPS) is the 1985 renewed edition to "reflect contemporary scholarship." The NJPS has the best English translation ...
2
votes
3answers
117 views

What is the meaning of the words כהיום הזה in the prayer על הניסים ?

What is the meaning of the words כהיום הזה in the prayer על הניסים ? Are there options other than the Artscroll interpretation, "unquestionable clarity"?
2
votes
1answer
101 views

Is the term/idea “inviolate” used in the old testament?

I was discussing the idea of privacy with my ethics professor, and he mentioned the concept of "inviolate personality". When it came up he was pretty sure the word inviolate either comes from or is ...
2
votes
1answer
57 views

Rambam Interlinear Online?

Does anyone know a place online where I can find and English, interlinear translation of the Rambam? The only English I found is on the chabad.org website. But that is far from interlinear. So ...
2
votes
1answer
90 views

A good translation of “bimah”

What is a good translation of the word "bimah" (as in both the "stage" generally and the "table" specifically in a synagogue whence the Torah is read) to use with a non-Jew? Altar and stage both seem ...
2
votes
1answer
115 views

Translation of Kuntres Tiferes Adam

Is there a English translation version of Kuntres Tiferes Adam by the Chofetz Chaim? Is there an online version as well?