2
votes
1answer
39 views

Try to understand the order that Lavan searched Yaakov's tents

In Bereshis 31:33 the pasuk describes Lavan's search for his idols in Yaakov's tents: וַיָּבֹא לָבָן בְּאֹהֶל יַעֲקֹב | וּבְאֹהֶל לֵאָה וּבְאֹהֶל שְׁתֵּי הָאֲמָהֹת וְלֹא מָצָא וַיֵּצֵא מֵאֹהֶל ...
7
votes
1answer
69 views

What was the reasoning of the 'scorners of the generation'?

Bereshit 25:19 reads: וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק בֶּן אַבְרָהָם אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק: And these are the generations of Isaac the son of Abraham; Abraham begot Isaac. Rashi: ...
2
votes
2answers
77 views

What's bothering Rashi about the messengers delivering the king's decree in Esther 4:3?

Megillath Esther (4:3) states that in every province, whithersoever the king's commandment and his decree came, there was great mourning among the Jews, and fasting, and weeping, and wailing; and ...
0
votes
1answer
76 views

Plague of darkness: if he was standing, he was unable to sit?

Rashi on Shemot 10:22 states: ויהי חשך אפלה שלשת ימים וגו': חשך של אופל שלא ראו איש את אחיו אותן שלשת ימים. ועוד שלשת ימים אחרים חשך מוכפל על זה, שלא קמו איש מתחתיו. יושב אין יכול לעמוד, ועומד ...
6
votes
1answer
163 views

Why does Rashi say דבתם refers to the children of Leah?

Rashi (Bereshis 37:2 sv את דבתם רעה) says: כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו - Any evil he saw in his brothers, the sons of Leah, he would tell his father However it would seem that ...
2
votes
2answers
133 views

What was Moshe Rabbeinus argument against the angels?

Breishis 18:8 says that Avraham served the angels milk and meat together. Rashi in the name of the Medrash says that it only seemed like they were eating. Medrash Shocher Tov Tehilim 8 says that one ...
3
votes
2answers
124 views

Washing feet before coming inside: Avraham vs. Lot

When the angels came to visit Avraham, he asked them (Bereishis 18:4) to "Bathe your feet, and recline under the tree". Rashi explains: He thought that they were Arabs, who prostrate themselves to ...
1
vote
1answer
88 views

The mishkan and the fencepost problem

Rashi (Shemos 26:6,26) counts out the number of poles for the chazer on each side in parshas Terumah. He seems to ignore what is called the Fencepost Problem. The same problem exists for the 20 amah ...
2
votes
3answers
94 views

Rashi on Bereishis 37:12: Only their sheep, or also their father's?

Bereishis 37:12: וַיֵּלְכוּ אֶחָיו לִרְעוֹת אֶת צֹאן אֲבִיהֶם בִּשְׁכֶם.‏ Rashi there says (as I understand it) that we cut out the word es (אֶת) because they only went to to feed their own ...
5
votes
1answer
90 views

What was the purpose of Nachshon's sin-offering?

Nachshon ben Amminadav, and each of the eleven tribal leaders who followed him, offered "one young he-goat for a sin offering" as part of their gifts for the dedication of the Mishkan (Num. 7:16 ...
12
votes
2answers
197 views

Why did Moshe Rabbeinu object to the mirrors, but not the kumaz?

Why did Moshe Rabbeinu balk when the women wanted to donate their mirrors to the construction of the Mishkan (Rashi, Shemot 38:8), but not when the women donated their kumaz (Shemot 35:22), which were ...
4
votes
1answer
94 views

Where does Rashi say “Complaint” in his commentary on the Torah?

When I was in 4th grade, my rebbi taught us a Rashi in which he explains a Pasuk by simply saying "Complaint" (קומפליינט or some similar transliteration), meaning the voice in the Pasuk was ...
7
votes
4answers
215 views

Question on Rashi - Yisro 20:8

On the Posuk "Zochor Es Yom HaShabos L'Kadsho", Rashi says תנו לב לזכור תמיד את יום השבת שאם נזדמן לו חלק יפה יהא מזמינו לשבת (Take heart to remember the Shabbos - if you find something nice ...
2
votes
1answer
105 views

Why does Rashi comment on some verb-לו phrases and not others?

A feature of lashon hakodesh (Biblical Hebrew) is that a verb is sometimes followed by "לו", inflected for the person, number, and gender of the subject, without the "לו" indicating an object of the ...
3
votes
1answer
113 views

Rashi's proof of the timing of Yisro's conversation with Moshe about judges

Rashi (to Ex. 18:13) cites Mechilta that "the next day," when Yisro saw Moshe judging the people and offered his advice about appointing inferior judges, was the day after Yom Kippur. Part of his ...
5
votes
1answer
119 views

Rashi's apparent internal confusion over יתרו/רְעוּאֵל

Per Bamidbar 10:29 (see below), חֹבָב בֶּן רְעוּאֵל was the father-in-law of מֹשֶׁה. There, רש"י asks why רְעוּאֵל is referred to in Shemoth 2:18 as the "father" of בנות יתרו, and he answers that ...
8
votes
3answers
268 views

How is “החודש הזה לכם” the first mitzva?

The following question came up in this week's Parshat Hashavua' Chat: Rashi, at the beginning of his commentary to the Torah: אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל [את] התורה אלא (שמות יב ב) מהחודש ...
6
votes
2answers
249 views

Dibur HaMatchil: Where did it come from

When reading Rashi, each comment on the pasukkim is split up by DiBur Hamatchil (quotes from the pasuk to let you know what Rashi is commenting on). Are these original to Rashi, or were they added? On ...
2
votes
1answer
61 views

Kindness and truth

The Posuk says (Gen 47:29): וְעָשִׂיתָ עִמָּדִי חֶסֶד וֶאֱמֶת Translated as do with me Kindness and truth Rashi is bothered that Chesed and Emes are two different things so Rashi says: חסד ...
8
votes
3answers
226 views

Why did Rivka consult Shem, and not Avraham or Yitzchok?

The Posuk says (Gen. 25:22) regarding Rivka: וַיִּתְרֹצֲצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ וַתֹּאמֶר אִם כֵּן לָמָּה זֶּה אָנֹכִי וַתֵּלֶךְ לִדְרֹשׁ אֶת יְ־הֹוָ־ה Translated as: And the children ...
6
votes
1answer
67 views

Wasn't Yishmael already sent away from Avraham's house?

In Bereshit 22:3, Rashi tells us that when Avraham went to sacrifice Yitzchok, the two lads he took with him were Yishmael and Eliezer. Wasn't Yishmael already gone from Avraham's house? In Bereshit ...
3
votes
3answers
344 views

Why does Rashi say “I don't know”?

The Posuk says (Genesis 28:5): וַיִּשְׁלַח יִצְחָק אֶת יַעֲקֹב וַיֵּלֶךְ פַּדֶּנָה אֲרָם אֶל לָבָן בֶּן בְּתוּאֵל הָאֲרַמִּי אֲחִי רִבְקָה אֵם יַעֲקֹב וְעֵשָׂו To which Rashi comments on the ...
9
votes
3answers
367 views

Why does Rashi not comment on the repetition of the word “shono” in the age of Yishmoel?

Rashi comments on the repetition of the word “shono” in the ages of both Soroh Braishis 23 (1) and Avrohom Braishis 25 (7). Why is there no comment for the age of Yishmoel which also repeats “shono” ...
8
votes
3answers
546 views

What is Rashi proving with words in different languages

There are many places in Rashi's commentary where he uses a foreign language to translate a word used in the Torah. For example, Bereshit 6:14: בכפר: זפת בלשון ארמי. ומצינו בתלמוד כופרא With ...
7
votes
1answer
178 views

On Deuteronomy 28:23, Rashi says copper is “mazi'a”. What does this mean?

I have this question on Rashi every year in Ki Savo. Deuteronomy 28:23 says: "And the heavens above your head will be like copper and the earth that is beneath you, iron." Rashi says that the heavens ...
7
votes
1answer
78 views

What does Rash"i add on B'midbar 2:20?

In describing the layout of B'nei Yisra'el's camp in the wilderness, the Torah records four groups (called d'galim) comprising 3 tribes each, and lists them in order, dictating a diagram of how they ...
3
votes
3answers
159 views

Why does Rashi say Yisro heard *two* things?

Shemot 18:1: וישמע יתרו: מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק Now…Jethro…heard: What news did he hear that [made such an impression that] he came? The splitting of the Red Sea and the ...
5
votes
2answers
64 views

Primacy of Rash"i

How did Rash"i's commentary on the Torah become the primary (phrasing intentionally vague) commentary among the hundreds of others that have been written?
3
votes
2answers
105 views

Rashi's unusual phrasing of the four sons

At the end of Parashat Bo (Exodus 13:14), Rashi enumerates the Four Sons of the Passover Seder: דברה תורה כנגד ארבעה בנים, רשע ושאינו יודע לשאול והשואל דרך סתומה והשואל דרך חכמה The Torah ...
5
votes
2answers
165 views

Understanding Rashi's resolution of an ambiguity in Parashat Vayigash

The following is based on a question I wrote in the margin of my chumash about ten years ago. In Yehuda's speech to the Egyptian viceroy (Yosef in disguise) at the beginning of Parashat Vayigash, he ...